Historia

Najważniejsze wydarzenia z historii Biura Maklerskiego Pekao (dawniej CDM Pekao)

1991  CDM Pekao (wówczas działający pod nazwą Centralne Biuro Maklerskie Banku Pekao S.A.) obsłużył pierwszą ofertę publiczną i zawarł pierwszą transakcję na GPW w Warszawie, jako pierwsze powojenne biuro maklerskie w Polsce. Czerwone szelki, noszone przez maklerów CBM Pekao na parkiecie giełdowym stały się symbolem giełdy i budowanego od podstaw rynku kapitałowego.

Na pierwszej sesji giełdowej w kwietniu 1991 roku prowadzono obrót akcjami zaledwie pięciu spółek (Tonsil, Próchnik, Krosno, Kable, Exbud), a w zawieraniu transakcji pośredniczyło tylko siedem biur maklerskich. W efekcie postępującego procesu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych rosła liczba spółek wprowadzanych na giełdę. W procesie tym biura maklerskie, których coraz więcej funkcjonowało na rynku, odgrywały istotną rolę - począwszy od przygotowywania prospektów emisyjnych dla nowych emisji akcji aż po pełnienie funkcji specjalisty spółki w obrocie giełdowym.

W latach 1991 - 1992 CDM Pekao przygotował zasady sprzedaży oraz był sponsorem emisji większości prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa, w tym takich blue chips jak: Żywiec S.A., Elektrim S.A., Mostostal-Export S.A., BRE S.A.

1992  Kolejnym ważnym krokiem dla rynku kapitałowego stanowiło wprowadzenie w 1992 roku obligacji Skarbu Państwa. CDM Pekao, jako doświadczony dom maklerski, posiadający oparcie w jednym z największych polskich banków i prowadzący najszerszą sieć punktów obsługi klientów, został wybrany Agentem Emisji obligacji. W ramach pełnienia tej funkcji CDM Pekao zorganizował konsorcjum złożone z kilkunastu domów maklerskich dysponujących ponad 400 punktami obsługi klientów oraz opracował procedury i programy informatyczne wspomagające sprzedaż obligacji. Tylko do 2000 roku wartość sprzedanych przez konsorcjum obligacji wyniosła ponad 25 mld zł.

1992  Kolejnym produktem, jaki pojawił się na rynku w 1992 roku, były jednostki uczestnictwa towarzystw funduszy powierniczych. CDM Pekao zaproponował usługę polegającą na zarządzaniu portfelem na zlecenie. Na początek zaoferowano 11 typów portfeli zróżnicowanych pod względem oczekiwanej stopy zwrotu i poziomu ryzyka. Ze wzgledu na dobre wyniki zarządzania usługa ta cieszyła się coraz większym zainteresowaniem, osiągając tylko do 2000 roku wartość aktywów powierzonych w zarządzanie przekraczającą 500 mln zł.

1992  CDM Pekao obsługiwał pierwszą emisję spółki prywatnej, notowanej do dnia dzisiejszego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: Korporacji Gospodarczej Efekt S.A.

1998  CDM Pekao zawarł pierwszą transakcję na rynku zagranicznym.

2000  CDM Pekao uruchomił internetowy system obrotu papierami wartościowymi - CDMnet. System umożliwiał składanie zleceń na większości rynków Giełdy Papierów Wartościowych, a także na Centralnej Tabeli Ofert. Pozwalał również na śledzenie notowań ciągłych w czasie rzeczywistym. CDMnet udostępniał usługi dodatkowe, takie jak naliczanie prowizji czy ostrzeżenia przed przekroczeniem przyznanych limitów kredytowych.

2011  W rok po uruchomieniu krótkiej sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, CDM Pekao umożliwił swoim klientom detalicznym zbywanie papierów wartościowych z planem ich poźniejszego odkupienia.

2014  CDM Pekao, jako pierwszy na rynku, uruchomił usługę Intraday, która umożliwia zastosowanie obniżonego zabezpieczenia dla osób, które w ciągu tej samej sesji zdecydują się na otwarcie i zamknięcie pozycji. Nowa propozycja od chwili wdrożenia stale zyskuje na popularności na rynku kontraktów terminowych.

2016  Spółka jako pierwsza w Polsce udostępnia możliwość składania i realizacji zleceń na amerykańskich giełdach NYSE i NASDAQ już od 10:00 rano czasu polskiego w fazie pre-market.

2019  30 sierpnia 2019 roku, z chwilą dokonania odpowiednich wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, zorganizowana część przedsiębiorstwa, obejmująca działalność maklerską CDM Pekao S.A. została włączona do Banku Pekao S.A. - Domu Maklerskiego Pekao.
Bank Pekao S.A. stał się następcą prawnym i przejął dotychczasowe prawa oraz obowiązki CDM Pekao S.A., w tym stał się Administratorem Danych Osobowych.

2019  5 grudnia 2019 roku, Bank Pekao S.A. rozpoczął proces zmiany nazwy z „Dom Maklerski Pekao" na „Biuro Maklerskie Pekao". Zmiana oznaczenia prowadzonej przez Bank działalności maklerskiej wynika z nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. z późn.zm., która od 1 stycznia 2020 r. nakłada nowe zasady dotyczące nazewnictwa wydzielonej jednostki organizacyjnej, prowadzącej działalność maklerską w ramach struktury banku. 

Opracowanie własne na podstawie: http://geoland.pl/dodatek/jakosc-viii/pierwsze-powojenne-biuro-maklerskie-w-polsce/

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)