Logo PeKao CDM
Wypełnij formularz i umów się na
rozmowę o Twoich inwestycjach ZAMÓW ROZMOWĘ »
Obejrzyj film i dowiedz się co
ciekawego mówią nasi eksperci OBEJRZYJ FILM »

Zamów kontakt.
Nasi eksperci oddzwonią, by porozmawiać o Twoich inwestycjach.Jeśli to Twoje pierwsze kroki na rynkach zagranicznych, zapytaj doradcę jak zacząć inwestować.

rozwiń

rozwiń

zwiń

rozwiń

zwiń

Zaznacz wszystkie zgody, żebyśmy mogli się z Tobą skontaktować.

Inwestuj. Bez granic.

  • Eksperci od rynków zagranicznych są do Twojej dyspozycji o poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 22:00 (dni robocze).
  • Rynki zagraniczne są świetną alternatywą dla polskiej giełdy. W ostatnich 5 latach stopa zwrotu trzech największych amerykańskich indeksów (S&P 500, NASDAQ 100, DIJA Index) wyniosła od 66% do 115%. W analogicznym okresie WIG urósł o 19%.
  • Możesz inwestować w 9 różnych walutach, na giełdach 20 krajów (m.in. w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji) w blisko 60 tys. spółek, z czego ok. 460 jest notowanych na GPW.
  • Tylko w CDM możesz składać zlecenia na amerykańskich giełdach NYSE i NASDAQ już od 10:00 rano czasu polskiego przed rozpoczęciem sesji giełdowej, w tzw. fazie pre-market.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zamów kontakt. Nasi ekspercie zadzwonią i opowiedzą jak inwestować na rynkach zagranicznych.

ZAMÓW ROZMOWĘ »

Polityka Prywatności | Copyright © 2008-2019 CDM Pekao S.A.

Niniejsza informacja stanowi informację handlową, która jest upowszechniana przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko poniesienia straty, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne.

Inwestując na rynkach zagranicznych należy dodatkowo w szczególności zwracać uwagę na: ryzyko zmienności, ryzyko walutowe, ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową rynku, ryzyko regulacyjne i polityczne.

Dane w zakresie wyników osiągniętych w przeszłości z tytułu indeksów finansowych odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prezentowane stopy zwrotu indeksów opierają się na kwotach nominowanych w walucie PLN (dla rynku polskiego) oraz w USD (dla rynków w USA). Prezentowane wyniki opierają się na wynikach brutto, tj. nie uwzględniają ewentualnych prowizji i opłat, podatków, kosztów wymiany walutowej i innych ewentualnych obciążeń.

Korzystanie z usługi w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych wymaga zawarcia z CDM Pekao umowy świadczenia usług maklerskich (sprzedaż krzyżowa).

Szczegółowe warunki świadczenia usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych okresłone są Regulaminem świadczenia usług maklerskich przez CDM Pekao S.A., zaś wysokość prowizji i opłat określona jest Taryfą Opłat i Prowizji.

Świadczenie usług w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa na poziom ryzyka w porównaniu z ryzykami, które wynikałyby z poszczególnych usług, gdyby te usługi świadczone były oddzielnie. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do ryzyka opisanego dla poszczególnych usług, stanowi sumę ryzyk poszczególnych usług. W związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umów zawartych w ramach usług Klient nie jest obciążony dodatkowymi kosztami innymi niż określonymi w Taryfie Opłat i Prowizji lub dokumentach regulujących zasady korzystania z Usług maklerskich oraz pozostałych usług. Więcej informacji w sprawie usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej jest dostępnych w Komunikacie nr 6/2019.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., rekomendacji, ani też zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych.

Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta oraz nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.