Pakiet VIP

Co to jest?

Pakiet  VIP skierowany jest do aktywnych inwestorów, którzy wykorzystują Internet do pozyskiwania bieżących informacji. W pakiecie tym Klienci otrzymują dostęp do notowań w czasie rzeczywistym, doniesień agencyjnych PAP oraz wykresów.

Pakiet VIP stanowi rozszerzenie funkcjonalności Pakietu PRESTIGE o możliwość prezentacji pełnego arkusza zleceń.

Zwolnienie z opłaty za pakiet VIP

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. odstępuje od pobierania opłaty od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. za korzystanie z serwisów notowań czasu rzeczywistego za pośrednictwem systemu CDMInternet w przypadku wygenerowania przez Klienta w miesiącu, za który jest pobierana opłata obrotów na rachunku inwestycyjnym w CDM Pekao S.A. o wartości nie niższej niż 500 000 zł na rynku kasowym lub 150 sztuk kontraktów terminowych lub opcji przez osoby fizyczne w stosunku do Klientów z umową abonamentową korzystających z Pakietu VIP.

Co możesz zyskać? 

Otwórz rachunek online w 2018 r. za 0 zł, a otrzymasz:

  • dostęp do pełnej oferty rynku kapitałowego, m.in. do:

    • kilkuset funduszy polskich i zagranicznych w POK i online, a także do akcji, obligacji skarbowych i korporacyjnych nominowanych w PLN, EUR i USD, certyfikatów strukturyzowanych, opcji i kontraktów,
    • tysięcy zagranicznych instrumentów finansowych notowanych na giełdach 20 krajów, w tym usługi Pre-Market w USA
  • 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM
  • 0 zł za przelew złotowy przez Internet do Banku Pekao S.A. (pozostałe banki krajowe 1 zł)
  • 0 zł za SMS autoryzujący transakcję

Co warto wiedzieć?

Szczegóły dotyczące oferty promocyjne 0 zł za rachunek w 2018 r. przez Internet dostępne są w Komunikacie nr 89/2017, natomiast zwolnienia z pobierania opłaty za pakiet VIP dostępne są w Komunikacie nr 58/2018.

Zapoznaj się również z warunkami Taryfy Prowizji i Opłat, Regulaminem oraz ofertą usług - obowiązującymi w CDM Pekao S.A.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo opisane na stronie www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)