Pakiet Standard

Co to jest?

Pakiet notowań Standard to pakiet, którym są objęci wszyscy Klienci CDM Pekao w momencie podpisania umowy i otwarcia rachunku inwestycyjnego. 

Co możesz zyskać? 

Otwórz rachunek inwestycyjny za 0 zł w CDM Pekao S.A. z wykorzystaniem formularza internetowego i bądź zwolniony z opłaty za jego prowadzenie do końca 2019 roku.

Oferta skierowana jest do nowych Klientów (osób fizycznych niebędących wcześniej stroną umowy, na podstawie której CDM świadczył na ich rzecz usługi maklerski), którzy otworzą rachunki inwestycyjne pomiędzy 1 stycznia 2019 roku a 30 czerwca 2019 roku za pomocą Internetu.

Zapoznaj się z Komunikatem nr 102/DMZ/2018

Ponadto otrzymasz:

  • Dostęp do pełnej oferty rynku kapitałowego, m.in. do:

    • kilkuset funduszy polskich i zagranicznych w POK i online, a także do akcji, obligacji skarbowych i korporacyjnych nominowanych w PLN, EUR i USD, certyfikatów strukturyzowanych, opcji i kontraktów
    • tysięcy zagranicznych instrumentów finansowych notowanych na giełdach 20 krajów, w tym usługi Pre-Market w USA
  • 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM
  • 0 zł za przelew złotowy przez Internet do Banku Pekao S.A. (pozostałe banki krajowe 1 zł)
  • 0 zł za SMS autoryzujący transakcję

Co warto wiedzieć?

Zapoznaj się z warunkami Taryfy Prowizji i Opłat, Regulaminem oraz ofertą usług - obowiązującymi w CDM Pekao S.A.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo opisane na stronie www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)