Pakiet Standard

Co to jest?

Pakiet STANDARD to bezpłatny pakiet notowań, którym są objęci wszyscy Klienci po otwarciu rachunku inwestycyjnego. 

Pakiet obejmuje dostęp do notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) opóźnionych o 15 minut.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do notowań w czasie rzeczywistym podpisz umowę abonamentową w wybranym Punkcie Usług Maklerskich i wybierz z poniższych pakietów - jeden dopasowany do swoich potrzeb. Dostępne pakiety:

  • PLUS - 1 najlepsza oferta w czasie rzeczywistym, 4 oferty opóźnione o 15 minut,
  • PRESTIGE - 5 ofert w czasie rzeczywistym,
  • VIP - wszystkie oferty w czasie rzeczywistym, pełen arkusz zleceń.

Opłaty za poszczególne pakiety określone są w Taryfie opłat w usłudze abonamentowej.

 

Jak zmienić pakiet notowań?

 

CDMInternet

ONLINE:

  • w systemie transakcyjnym CDMInternet (CDM24) - zakładka Ustawienia / Umowy dodatkowe sekcja Usługi i pakiety

  • w platformie transakcyjnej eTrader - Ustawienia / Ustawienia / Zakres usług / w części Notowania opcja Zmień pakiet

 
 

Punkty Obsługi Klientów

OSOBIŚCIE w wybranym Punkcie Usług Maklerskich (dawniej POK CDM), lista placówek dostępna w wyszukiwarce

 

 
 

TeleCDM

 TELEFONICZNIE dzwoniąc na infolinię TeleCDM pod numer:

  • 801 140 490 (opłata za jeden impuls) lub

  • +48 22 591 24 90 (stawka wg cennika operatora)

 

Jak korzystać? 

Notowania giełdowe dostępne są w platformie inwestycyjnej eTrader, którą uruchomisz poprzez CDMInternet lub bezpośrednio po pobraniu pliku instalacyjnego na swój komputer.

                                                           SPRAWDŹ JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO eTRADER>

Platforma inwestycyjna eTrader Pekao to aplikacja, która umożliwia śledzenie notowań instrumentów finansowych, będących przedmiotem obrotu na GPW. Znajdują się w niej także dane o notowaniach najważniejszych indeksów zagranicznych, par walutowych, towarów oraz surowców

Rozbudowane funkcjonalności eTradera pozwolą Ci na dokładne przeanalizowanie zarówno historycznych, jak i aktualnych danych dotyczących interesujących Cię spółek. W eTrader sprawdzisz zestawienie danych makro, kalendarium makroekonomiczne, kalendarium spółek, znajdziesz nawet informacje o dniach wolnych w różnych krajach.

Jako użytkownik platformy eTrader otrzymasz również dostęp do pełnego zakresu informacji rynkowych, nie tylko Komunikatów z PAP i ESPI/EBI, ale także ISBnews.
Ponadto w eTrader masz stały dostęp do autorskich materiałów analitycznych opracowywanych przez Biuro Analiz. Znajdziesz tam zarówno analizy bieżące w ramach serwisu „Rynek na żywo", jak też analizy cykliczne (codzienne, miesięczne).

WIĘCEJ O eTRADER>

Otwórz rachunek

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Klientem zapraszamy Cię na spotkanie do wybranego Punktu Usług Maklerskich (dawniej POK CDM), których lista dostępna jest w wyszukiwarce. W tracie spotkania poinformuj doradcę, że chcesz korzystać z notowań giełowych.

Zabierz ze sobą na spotkanie aktualny dokument tożsamości.    

POZNAJ MOŻLIWOŚCI JAKIE DAJE RACHUNEK INWESTYCYJNY>
SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE>

Informacje związane z inwestowaniem i świadczeniem usług

Notowania giełdowe oferowane są w pakietach zróżnicowanych pod względem ceny, uzależnionej od zakresu udostępnianych informacji.

Opłata za korzystanie z wybranego pakietu notowań jest pobierana po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych następnego miesiąca.

Jeżeli na wskazanym przez Klienta rachunku nie ma wystarczających środków pieniężnych pozwalających pobrać należną opłatę, dostęp do płatnego pakietu notowań jest blokowany, a Klientowi udostępniany jest pakiet STANDARD (opóźniony o 15 minut). Odblokowanie dostępu jest możliwe po uregulowaniu należności.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia usługi dostępne są w:

Niniejsze informacje są upowszechniane w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

Świadczenie usług w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa na poziom ryzyka w porównaniu z ryzykami, które wynikałyby z poszczególnych usług, gdyby te usługi świadczone były oddzielnie. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do ryzyka opisanego dla poszczególnych usług, stanowi sumę ryzyk poszczególnych usług. W związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umów zawartych w ramach usług Klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami innymi niż określonymi w Taryfie prowizji i opłat lub dokumentach regulujących zasady korzystania z Usług maklerskich oraz Pozostałych usług. Więcej informacji w sprawie usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej jest dostępnych w Komunikacie dla Klientów.

Zapoznaj się z informacją o Administratorze Danych Osobowych

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)