Pakiety notowań

Z myślą o Klientach traktujących Internet jako główne źródło operowania na rynkach finansowych przygotowaliśmy zestaw pakietów dopasowanych do różnych potrzeb.

Jak korzystać?

Platforma inwestycyjna eTrader Pekao to aplikacja, która w czasie rzeczywistym umożliwia śledzenie notowań instrumentów finansowych, będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Dostawcą danych prezentowanych w eTrader jest GPW.

W platformie eTrader oprócz notowań wszystkich instrumentów z Giełdy Papierów Wartościowych znajdują się także dane o notowaniach najważniejszych indeksów zagranicznych, par walutowych, towarów oraz surowców

WIĘCEJ O eTRADER>

Dostępne pakiety notowań

           
left Pakiet STANDARD Pakiet PLUS Pakiet PRESTIGE Pakiet VIP right
Cena
 0 zł
20 zł / mc
 
PROMOCJA!
0 zł

dla Klientów (os. fiz.) z umową abonamentową
88 zł / mc

PROMOCJA!
0zł

 
dla Klientów (os. fiz.) z umową abonamentową przy min. obrotach: 200.000 zł na rynku kasowym lub 100 sztuk kontraktów terminowych lub opcji
 
 
174 zł / mc
 
PROMOCJA!
0 zł
 
dla Klientów (os. fiz.) z umową abonamentową przy min. obrotach: 500.000 zł na rynku kasowym lub 150 sztuk kontraktów terminowych lub opcji
Notowania + arkusz zleceń
Sprawdź, który pakiet notowań jest dla Ciebie

Do wyboru masz pakiet notowań STANDARD, PLUS, PRESTIGE i VIP.

Jeśli jesteś zainteresowany codzienną obserwacją notowań giełdowych i potrzebujesz pełnego dostępu do danych w Pakiecie VIP będziesz mieć podgląd wszystkich ofert kupna oraz sprzedaży.

Pakiety internetowe
 
 

5 ofert, notowania opóźnione o 15 minut

WIĘCEJ>

1 najlepsza oferta w czasie rzeczywistym, 4 oferty opóźnione o 15 minut

WIĘCEJ>

 

5 ofert w czasie rzeczywistym

WIĘCEJ>

 

wszystkie oferty w czasie rzeczywistym, pełen arkusz zleceń

WIĘCEJ>

 
 
Serwis PAP
Dostęp do doniesień agencyjnych Polskiej Agencji Prasowej (PAP), komunikatów spółek z ESPI/EBI, komunikatów z agencji informacyjnej ISBnews
Dostęp do doniesień agencyjnych Polskiej Agencji Prasowej (PAP), komunikatów spółek z ESPI/EBI, komunikatów z agencji informacyjnej ISBnews
 
   
  Więcej zamów zamów zamów  
           

Pod uwagę brany jest obrót brutto (bez prowizji) na wskazanym rachunku w miesiącu poprzedzającym miesiąc pobierania opłaty lub średni obrót brutto (bez prowizji) zrealizowany w ostatnich 3 miesiącach kalendarzowych (w miesiącu, którego dotyczy opłata oraz w 2 poprzedzających miesiącach). 

Przez "ofertę" należy rozumieć kurs instrumentu finansowego notowanego na GPW lub NewConnect.

 

Ile to kosztuje?

Notowania giełdowe oferowane są w pakietach zróżnicowanych pod względem ceny, uzależnionej od zakresu udostępnianych informacji.

Opłata za korzystanie z wybranego pakietu notowań jest pobierana po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych następnego miesiąca.

Jeżeli na wskazanym przez Klienta rachunku nie ma wystarczających środków pieniężnych pozwalających pobrać należną opłatę, dostęp do płatnego pakietu notowań jest blokowany, a Klientowi udostępniany jest pakiet STANDARD (opóźniony). Odblokowanie dostępu jest możliwe po uregulowaniu należności.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia usługi dostępne są w:

 

Informacje związane z inwestowaniem

Niniejsze informacje są upowszechniane w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, rozumiane, jako niepewność przyszłego wyniku finansowego inwestycji, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/ryzyko-inwestycyjne/.

Decyzje inwestycyjne Klienta, oparte o informacje rynkowe, nie gwarantują korzyści ani osiągnięcia celu inwestycyjnego, a także mogą się wiązać ze stratą. Ostateczną decyzję dotyczącą instrumentu finansowego podejmuje Klient, wyłącznie na podstawie indywidualnej decyzji, niezależnie od CDM. CDM nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne Klienta oparte o informacje rynkowe, o ile udostępniając je dołożył należytej staranności.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)