Pakiety notowań

Z myślą o Klientach traktujących Internet jako główne źródło operowania na rynkach finansowych przygotowaliśmy zestaw pakietów dopasowanych do różnych potrzeb.

Jak korzystać?

Platforma inwestycyjna eTrader Pekao to aplikacja, która w czasie rzeczywistym umożliwia śledzenie notowań instrumentów finansowych, będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Dostawcą danych prezentowanych w eTrader jest GPW.

W platformie eTrader oprócz notowań wszystkich instrumentów z Giełdy Papierów Wartościowych znajdują się także dane o notowaniach najważniejszych indeksów zagranicznych, par walutowych, towarów oraz surowców

WIĘCEJ O eTRADER>

Dostępne pakiety notowań

           
left Pakiet STANDARD Pakiet PLUS Pakiet PRESTIGE Pakiet VIP right
Cena
 0 zł
20 zł / mc
 
PROMOCJA!
0 zł

dla Klientów (os. fiz.) z umową abonamentową
88 zł / mc

PROMOCJA!
0zł

 
dla Klientów (os. fiz.) z umową abonamentową przy min. obrotach: 70.000 zł na rynku kasowym lub 70 sztuk kontraktów terminowych lub opcji
 
 
174 zł / mc
 
PROMOCJA!
0 zł
 
dla Klientów (os. fiz.) z umową abonamentową przy min. obrotach: 180.000 zł na rynku kasowym lub 150 sztuk kontraktów terminowych lub opcji
Notowania + arkusz zleceń
Sprawdź, który pakiet notowań jest dla Ciebie

Do wyboru masz pakiet notowań STANDARD, PLUS, PRESTIGE i VIP.

Jeśli jesteś zainteresowany codzienną obserwacją notowań giełdowych i potrzebujesz pełnego dostępu do danych w Pakiecie VIP będziesz mieć podgląd wszystkich ofert kupna oraz sprzedaży.

Pakiety internetowe
 
 

5 ofert, notowania opóźnione o 15 minut

WIĘCEJ>

1 najlepsza oferta w czasie rzeczywistym, 4 oferty opóźnione o 15 minut

WIĘCEJ>

 

5 ofert w czasie rzeczywistym

WIĘCEJ>

 

wszystkie oferty w czasie rzeczywistym, pełen arkusz zleceń

WIĘCEJ>

 
 
Serwis PAP
Dostęp do doniesień agencyjnych Polskiej Agencji Prasowej (PAP), komunikatów spółek z ESPI/EBI, komunikatów z agencji informacyjnej ISBnews
Dostęp do doniesień agencyjnych Polskiej Agencji Prasowej (PAP), komunikatów spółek z ESPI/EBI, komunikatów z agencji informacyjnej ISBnews
 
   
  Więcej zamów zamów zamów  
           

Pod uwagę brany jest obrót brutto (bez prowizji) na wskazanym rachunku w miesiącu poprzedzającym miesiąc pobierania opłaty lub średni obrót brutto (bez prowizji) zrealizowany w ostatnich 3 miesiącach kalendarzowych (w miesiącu, którego dotyczy opłata oraz w 2 poprzedzających miesiącach). 

Przez "ofertę" należy rozumieć kurs instrumentu finansowego notowanego na GPW lub NewConnect.

 

Ile to kosztuje?

Notowania giełdowe oferowane są w pakietach zróżnicowanych pod względem ceny, uzależnionej od zakresu udostępnianych informacji.

Opłata za korzystanie z wybranego pakietu notowań jest pobierana po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych następnego miesiąca.

Jeżeli na wskazanym przez Klienta rachunku nie ma wystarczających środków pieniężnych pozwalających pobrać należną opłatę, dostęp do płatnego pakietu notowań jest blokowany, a Klientowi udostępniany jest pakiet STANDARD (opóźniony). Odblokowanie dostępu jest możliwe po uregulowaniu należności.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia usługi dostępne są w:

 

Informacje związane z inwestowaniem

Niniejsze informacje są upowszechniane w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, rozumiane, jako niepewność przyszłego wyniku finansowego inwestycji, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/ryzyko-inwestycyjne/.

Decyzje inwestycyjne Klienta, oparte o informacje rynkowe, nie gwarantują korzyści ani osiągnięcia celu inwestycyjnego, a także mogą się wiązać ze stratą. Ostateczną decyzję dotyczącą instrumentu finansowego podejmuje Klient, wyłącznie na podstawie indywidualnej decyzji, niezależnie od Biura Maklerskiego Pekao.

Biuro Maklerskie Pekao, który jest specjalistyczną jednostką organizacyjną Banku Pekao S.A. dedykowaną do sprzedaży produktów rynku kapitałowego, nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne Klienta oparte o informacje rynkowe, o ile udostępniając je dołożył należytej staranności.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)