Pomoc

Aplikacja do odbioru notowań giełdowych w czasie rzeczywistym udostępniana jest Klientom Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. korzystającym z obsługi rachunku inwestycyjnego za pomocą Systemu CDMInternet.

Minimalne wymagania programowe dla aplikacji SDIG

Systemy operacyjne
 • Windows 7, Windows 8, Windows 10,
 • Mac OS X.
Procesor
 • Porównywalny z Intel 2,6 GHz lub szybszy. 
Pamięć RAM
 • 512 MB - pamięci dostępnej dla aplikacji.
Przeglądarki
 • Internet Explorer od wersji 8.0,
 • Safari dla Mac OS X,
 • Google Chrome,
 • Microsoft Edge,
 • Firefox,
 • Opera.
Maszyna wirtualna
 • Java Runtime Environment 1.8.0_20 lub wyższa.
Instalacja Javy

Do uruchomienia aplikacji SDIG wymagane jest posiadanie zainstalowanego pluginu Javy Oracle w wersji 1.8.0_20 lub wyższej, z wyjątkiem przeglądarek: Safari, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, gdzie SDIG jest uruchamiany bezpośrednio pod wirtualną maszyną Java.

Oprogramowanie Java można pobrać bezpłatnie z witryny internetowej www.java.com.

Witryna ta umożliwia sprawdzenie czy oprogramowanie Java jest już zainstalowane na Twoim komputerze, a jeżeli tak, to jaka jest jego wersja.

Witryna www.java.com udostępnia dodatkowo szczegółowe instrukcje instalacji oprogramowania Java w języku polskim.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)