Notowania SDIG

System Dystrybucji Informacji Giełdowych

System Dystrybucji Informacji Giełdowych (SDIG) to aplikacja, która w czasie rzeczywistym umożliwia śledzenie notowań instrumentów finansowych, będących przedmiotem obrotu na  Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto SDIG jako uniwersalna platforma, łączy w sobie funkcje narzędzia przeznaczonego do analizy technicznej, prezentacji informacji w formie graficznej oraz wielu innych, niezbędnych dla każdego profesjonalnego inwestora.   

Dostawcą danych prezentowanych w aplikacji SDIG na podstawie zawartej "Umowy licencyjnej na dane rynkowe" z dnia 01.01.2016 r. jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

SDIG w łatwy i przystępny dla użytkownika sposób pozwala m.in. na: 

  •  Składanie szybkich zleceń bezpośrednio z poziomu aplikacji.

  • Tworzenie wykresów intraday oraz historycznych z zakresu ostatnich 10 lat; przeprowadzanie analizy technicznej za pomocą szerokiej gamy profesjonalnych narzędzi (wykresy wskaźników, linie trendów itp.).

  • Szczegółowy podgląd statystyk wybranego instrumentu lub rynku oraz zarządzanie alertami dla zdefiniowanych parametrów.

  • Odbiór komunikatów Polskiej Agencji Prasowej w czasie rzeczywistym, jak również możliwość wyszukiwania komunikatów archiwalnych.

  • Korzystanie z domyślnych profili ustawień lub konfiguracji interfejsu według indywidualnych preferencji.

Dlaczego warto korzystać z SDIG'a?

Przyjazny i intuicyjny interfejs czyni z SDIGa doskonałe narzędzie zarówno dla profesjonalnych inwestorów, jak i osób stawiających swoje pierwsze kroki w świecie inwestycji. Dzięki dużym możliwościom konfiguracyjnym każdy może dostosować aplikacje do swoich indywidualnych potrzeb i upodobań. 

SDIG jako aplikacja Javy, otwierany w przeglądarce WWW, nie wymaga odrębnej instalacji, działa na większość komputerów i systemów operacyjnych, począwszy od Microsoft Windows poprzez różne dystrybucje Unixa. 

Ile to kosztuje?

Notowania giełdowe oferowane są w pakietach zróżnicowanych pod względem ceny, uzależnionej od zakresu udostępnianych informacji.

Rodzaj pakietu

Rodzaj dostępu

Wysokość opłaty miesięcznej

Obrót brutto uprawniający do zwolnienia z opłat **

VIP

wszystkie oferty* w czasie rzeczywistym, pełen arkusz zleceń, PAP, wykresy

174,00 PLN

co najmniej 500.000 PLN
lub 150 kontraktów lub opcji

PRESTIGE

5 ofert* w czasie rzeczywisty, PAP, wykresy

88,00 PLN

co najmniej 200.000 PLN
lub 100 kontraktów lub opcji

PLUS

1 oferta* w czasie rzeczywistym, 4 oferty opóźnione o 15 minut, PAP, wykresy

20,00 PLN

zwolnienie z opłaty do 30.06.2019 dla Klientów z Umową Abonamentową

STANDARD

5 ofert* opóźnionych o 15 minut, PAP, wykresy

Pakiet bezpłatny

-

* przez "ofertę" należy rozumieć kurs instrumentu finansowego notowanego na GPW lub NewConnect.

** Pod uwagę brany jest obrót brutto (bez prowizji) na wskazanym rachunku w miesiącu poprzedzającym miesiąc pobierania opłaty lub średni obrót brutto (bez prowizji) zrealizowany w ostatnich 3  miesiącach kalendarzowych (w miesiącu, którego dotyczy opłata oraz w 2 poprzedzających miesiącach).

Opłata za korzystanie z pakietu notowań jest pobierana po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych następnego miesiąca.  Jeżeli na wskazanym przez Klienta rachunku nie ma wystarczających środków pieniężnych pozwalających pobrać należną opłatę, dostęp do płatnego pakietu notowań jest blokowany, a Klientowi udostępniany jest pakiet opóźniony. Odblokowanie dostępu jest możliwe po uregulowaniu należności.

Szczegółowe informacje dostępne są w Taryfie opłat w usłudze abonamentowej oraz Komunikatach Prezesa Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, rozumiane, jako niepewność przyszłego wyniku finansowego inwestycji, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Decyzje inwestycyjne Klienta, oparte o informacje rynkowe, nie gwarantują korzyści ani osiągnięcia celu inwestycyjnego, a także mogą się wiązać ze stratą. Ostateczną decyzję dotyczącą instrumentu finansowego podejmuje Klient, wyłącznie na podstawie indywidualnej decyzji, niezalęznie od CDM. CDM nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne Klienta oparte o informacje rynkowe, o ile udostępniająć je dołożył należytej staranności.

 

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)