TeleCDM - komfort i wygoda

TeleCDM jest serwisem dostępnym w ramach usługi CDM24. Serwis skierowany jest do wszystkich Klientów, którzy chcą komfortowo i wygodnie zarządzać rachunkiem inwestycyjnym przez telefon.

Poprzez serwis TeleCDM masz dostęp do następujących funkcji:

Składanie zleceń i dyspozycji w zakresie m.in.:

 • zawierania transakcji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (np. akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje) na rynkach zorganizowanych,
 • inwestowania na rynkach zagranicznych,
 • anulowania oraz modyfikacji zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 • zapisu na papiery wartościowe w ramach oferty publicznej w tym w ramach wykonania prawa poboru, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami oferty,
 • zamiany obligacji, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami emisji,
 • wydania na wniosek Klienta dokumentów związanych z prowadzonym rachunkiem.

Zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym w zakresie m.in.:

 • aktualizacji danych (adresu korespondencyjnego, adresu zameldowania, dokumentu tożsamości, adresu zamieszkania do celów podatkowych, numeru NIP, Urzędu Skarbowego, numeru telefonu do oddzwaniania, numeru telefonu do SMS, adresu e-mail),
 • zablokowania rachunku na wniosek posiadacza,
 • wystawienia świadectwa depozytowego,
 • konwersji zdeponowanych akcji imiennych na akcje na okaziciela.
 • Do jakich funkcji mam dostęp przez TeleCDM?

  Składanie zleceń i dyspozycji w zakresie:

  • zawierania transakcji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (np. akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje) na rynkach zorganizowanych,
  • inwestowania na rynkach zagranicznych,   
  • anulowania oraz modyfikacji zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  • zapisu na papiery wartościowe w ramach oferty publicznej, w tym w ramach wykonania prawa poboru, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami oferty,
  • zamiany obligacji, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami emisji,
  • wydania na wniosek Klienta dokumentów związanych z prowadzonym rachunkiem,
  • funduszy inwestycyjnych.

  Wykonywanie przelewów:

  • środków pieniężnych z rachunku pieniężnego na uprzednio wskazany rachunek bankowy którego jesteś  posiadaczem lub współposiadaczem,
  • środków pieniężnych na inny rachunek inwestycyjny, którego jesteś posiadaczem lub współposiadaczem,
  • cykliczne z rachunku inwestycyjnego na uprzednio wskazany rachunek bankowy lub inny rachunek pieniężny, którego jesteś posiadaczem lub współposiadaczem,

  Zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym w zakresie m.in.:

  • aktualizacji danych (adresu korespondencyjnego, adresu zameldowania, dokumentu tożsamości, adresu zamieszkania do celów podatkowych, numeru NIP, Urzędu Skarbowego, numeru telefonu do oddzwaniania, numeru telefonu do SMS, adresu e-mail),
  • zablokowania rachunku na wniosek posiadacza,
  • wystawienia świadectwa depozytowego,
  • konwersji zdeponowanych akcji imiennych na akcje na okaziciela.

  Zarządzanie przyznanymi kredytami w zakresie:

  • uruchomienia kredytu na zakup papierów wartościowych jeżeli warunki kredytu przewidują jego uruchomienie na podstawie złożonej dyspozycji,
  • spłaty kredytu w formie linii kredytowej lub kredytu na rynek pierwotny IPO.
  Dodatkowo w serwisie automatycznym (IVR) możesz:
  • uzyskać informację o stanie rachunku pieniężnego i rachunku papierów wartościowych,
  • uzyskać informację o stanie realizacji bieżących zleceń i o aktywnych zleceniach,
  • zmienić numer PIN.

  Wykaz wszystkich operacji dostępnych w serwisie TeleCDM znajdziesz w Komunikacie.

 • Jak złożyć zlecenie w TeleCDM?
  • wybierz numer telefonu: 801 140 490 lub +48 22 591 24 90
  • z klawiatury telefonu wybierz cyfrę 1
  • wprowadź swój numer klienta i zatwierdź #
  • wprowadź numer PIN i zatwierdź #
  • zostaniesz połączony z konsultantem, który przyjmie zlecenie
 • Jak sprawdzić stan rachunku w TeleCDM?
  • wybierz numer telefonu: 801 140 490 lub +48 22 591 24 90
  • z klawiatury telefonu wybierz cyfrę 2
  • wprowadź swój numer klienta i zatwierdź #
  • wprowadź numer PIN i zatwierdź #
  • z klawiatury telefonu wybierz cyfrę 1
   • jeżeli chcesz sprawdzić stan rachunku pieniężnego, wybierz cyfrę 1
   • jeżeli chcesz sprawdzić stan rachunku papierów wartościowych, wybierz cyfrę 2
   • jeżeli chcesz sprawdzić wycenę portfela, wybierz cyfrę 3
 • Jak sprawdzić stan realizacji zlecenia w TeleCDM?
  • wybierz numer telefonu: 801 140 490 lub +48 22 591 24 90
  • z klawiatury telefonu wybierz cyfrę 2
  • wprowadź swój numer klienta i zatwierdź #
  • wprowadź numer PIN i zatwierdź #
  • z klawiatury telefonu wybierz cyfrę 2
   • jeżeli chcesz uzyskać informację o realizacji zleceń na bieżącej sesji, wybierz cyfrę 1
   • jeżeli chcesz uzyskać informację o aktywnych zleceniach, wybierz cyfrę 2
 • Jak mogę zmienić swój PIN w TeleCDM?
  • wybierz numer telefonu: 801 140 490 lub +48 22 591 24 90
  • z klawiatury telefonu wybierz cyfrę 3
  • wprowadź swój numer klienta i zatwierdź #
  • wprowadź numer PIN i zatwierdź #
  • zostaniesz poproszony o wprowadzenie, z klawiatury telefonu, nowego numeru PIN
 • Jak korzystać z pomocy technicznej w TeleCDM?
  • wybierz numer telefonu: 801 140 490 lub +48 22 591 24 90
  • z klawiatury telefonu wybierz cyfrę 4
  • zostaniesz połączony z konsultantem, który odpowie na Twoje pytania związane z obsługą systemów
 • Jak połączyć się z konsultantem TeleCDM?
  • wybierz numer telefonu: 801 140 490 lub +48 22 591 24 90
  • z klawiatury telefonu wybierz cyfrę 0
  • zostaniesz połączony z konsultantem
 • Jak odblokować dostęp do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem TeleCDM?

  Jeżeli posiadasz  niezablokowany dostęp do serwisu automatycznego (IVR) odblokowanie jest możliwe w TeleCDM.

  Jeżeli posiadasz dostęp wyłącznie do serwisu telefonicznego Konsultantów odblokowanie możliwe jest w placówce, któej adres znajdziesz w wyszukiwarce.

  Jeżeli zablokowany został serwis CDMInternet lub CDMMobile a posiadasz aktywny serwis automatyczny (IVR), odblokowanie jest możliwe po zalogowaniu się do aktywnego serwisu.

  Pamiętaj, że automatyczne odblokowanie serwisu CDMInternet lub CDMMobile , następuje po godzinie 24:00.

  Jeśli błędnie zalogujesz się do dwóch serwisów, nastąpi blokada wszystkich serwisów. Odblokowanie będzie możliwe po zalogowaniu się do rachunku inwestycyjnego i potwierdzeniu dyspozycji przez Konsultanta TeleCDM (wymagany jest  aktualny numeru do oddzwaniania). Jeżeli nie posiadasz aktualnego numeru do oddzwaniania odblokowanie możliwe jest tylko w placówce, której adres znajdziesz w wyszukiwarce.

 • Jak korzystać z serwisu TeleCDM?

  Aby skorzystać z serwisu TeleCDM, musisz przygotować swój numer Klienta oraz numer PIN.

  W celu wykonania operacji:

  • zadzwoń pod numer  801 140 490
  • zaloguj się w serwisie,
  • postępuj zgodnie ze wskazówkami, które usłyszysz po wybraniu numeru odpowiadającego danej operacji.

  W każdej chwili możesz:

  • powrócić do głównego menu serwisu wybierając w telefonie klawisz "9" lub
  • połączyć się z konsultantem wybierając klawisz "0".

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)