Pierwsze logowanie

Jak zalogować się do CDM24?

W celu zalogowania się do serwisu CDMInternet Biura Maklerskiego Pekao, należy wejść na stronę www.cdm24.pl, a następnie w polu Numer Klienta, wpisać indywidualny Identyfikator Klienta i zaakceptować wpis przyciskiem [Dalej].

Gdzie mogę odnaleźć Numer Klienta?

Numer klienta zwany również Identyfikatorem Klienta znajduje się w umowie świadczenia usług maklerskich lub w dowolnym Punkcie Usług Maklerskich (dalej: „PUM") BM Pekao (dawniej POK CDM), lista placówek jest dostępna tutaj.  

Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny z wybranym PUM w celu potwierdzenia godzin pracy placówki.

W jaki sposób mogę zamówić nowy numer PIN do serwisu CDM24?

Nowy numer PIN możesz zamówić:

  • telefonicznie pod numerami pod numerami telefonów: 801 140 490 (opłata za jeden impuls), +48 (22) 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora), w dni robocze w godz. 8:00 - 20:00 - pod warunkiem posiadania w BM Pekao aktualnych danych w zakresie adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu do kontaktu.
  • logując się do serwisu CDMInternet, w zakładce „Ustawienia" / „Hasło i PIN" / „Regeneruj PIN"

Dodatkowo informujemy, że wszystkie PUM BM Pekao obecnie są czynne od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 10:00 - 16:00.

Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny z wybranym PUM w celu potwierdzenia godzin pracy placówki.

W jaki sposób otrzymam numer PIN do serwisu CDM24?

Numer PIN możesz otrzymać:

  • po kontakcie ze strony pracownika Infolinii, tworząc go samodzielnie na klawiaturze telefonu po przełączeniu do serwisu,
  • listem zwykłym na wskazany w PUM Pekao adres korespondencyjny.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)