Kolejne logowanie

Drugie i kolejne logowania do serwisu CDMInternet

Przy kolejnym logowaniu do systemu, po wejściu na stronę www.cdm24.pl w polu Numer Klienta wprowadź Indywidualny Identyfikator Klienta i zaakceptuj wpis przyciskiem [Dalej].

W następnym kroku w polu Wprowadź hasło wpisz wybrane losowo przez system znakami z ustanowionego hasła (tzw. hasło maskowane), np. jeśli pola o numerze: 1, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14 są puste, należy wprowadzić pierwszy, czwarty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, trzynasty i czternasty znak z hasła. Po wprowadzeniu brakujących znaków operację należy zaakceptować przyciskiem [Dalej].

Po wprowadzeniu znaków z hasła i wybraniu przycisku [Dalej] ukaże się strona z listą rachunków inwestycyjnych, do których masz dostęp.

Uwaga: Zapoznaj się z poniższymi istotnymi informacjami dotyczącymi hasła do logowania:

  • Hasło może zawierać od 8 do 16 znaków, składać się z cyfr, małych iwielkich liter oraz znaków specjalnych i nie powinno być słowem występującym w słowniku.
  • Ustanawiając nowe hasło możesz sprawdzić poziom jego bezpieczeństwa. Siła hasła zależy od jego skomplikowania, długości oraz użytych znaków.
  • Maskowanie hasła jest dodatkowym zabezpieczeniem - wpuste pola wprowadzasz wybrane losowo przez system znaki z ustanowionego przez Ciebie hasła.
  • Zalecamy regularną zmianę hasła, np. w odstępach 30-dniowych (wserwisie internetowym www.CDM24.pl w sekcji USTAWIENIA/ "Hasło i PIN"). Nowe hasło powinno się różnić od haseł wykorzystywanych dotychczas.

Gdzie mogę odnaleźć Numer Klienta?

Numer klienta zwany również Identyfikatorem Klienta znajduje się w umowie świadczenia usług maklerskich lub w dowolnym Punkcie Usług Maklerskich (dalej: „PUM") BM Pekao (dawniej POK CDM), lista placówek jest dostępna tutaj.  

Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny z wybranym PUM w celu potwierdzenia godzin pracy placówki.

W jaki sposób mogę zamówić nowy numer PIN do serwisu CDM24?

Nowy numer PIN możesz zamówić:

  • telefonicznie pod numerami pod numerami telefonów: 801 140 490 (opłata za jeden impuls), +48 (22) 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora), w dni robocze w godz. 8:00 - 20:00 - pod warunkiem posiadania w BM Pekao aktualnych danych w zakresie adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu do kontaktu.
  • logując się do serwisu CDMInternet, w zakładce „Ustawienia" / „Hasło i PIN" / „Regeneruj PIN"

Dodatkowo informujemy, że wszystkie PUM BM Pekao obecnie są czynne od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 10:00 - 16:00.

Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny z wybranym PUM w celu potwierdzenia godzin pracy placówki.

W jaki sposób otrzymam numer PIN do serwisu CDM24?

Numer PIN możesz otrzymać:

  • po kontakcie ze strony pracownika Infolinii, tworząc go samodzielnie na klawiaturze telefonu po przełączeniu do serwisu,
  • listem zwykłym na wskazany w PUM Pekao adres korespondencyjny.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)