Inwestowanie w CDMInternet

CDMInternet (www.cdm24.pl) to funkcjonalny system transakcyjny, dzięki któremu możesz szybko i wygodnie zarządzać swoim rachunkiem inwestycyjnym, wszędzie tam, gdzie masz dostęp do Internetu. 

Dzięki serwisowi CDMInternet możesz:

 • składać oraz anulować zlecenia na rynkach GPW, BondSpot czy NewConnect,
 • złożyć zapis w ramach sesji specjalnej oraz oferty publicznej,
 • inwestować w Fundusze Inwestycyjne Otwarte,
 • złożyć dyspozycję przelewu środków pieniężnych na zdefiniowany rachunek bankowy, którego jesteś posiadaczem lub współposiadaczem,
 • uruchomić lub spłacić kredyt na zakup instrumentów finansowych,
 • wygodnie sprawdzić stan swoich aktywów oraz zleceń bieżących, złożyć zlecenie kontaktu telefonicznego w wybranym temacie i wskazanym terminie,
 • przeglądać analizy inwestycyjne sporządzone przez naszych ekspertów (po zawarciu Umowy świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych).

Logowanie:

 • Wejdź na stronę www.cdm24.pl następnie wprowadź swój numer Klienta i kliknij „Dalej”. 

Logoanie 1

 

 • W puste pola wybrane losowo przez system wprowadź znaki z ustanowionego przez Ciebie hasła (np. jeśli pola 2, 4, 5, 7 są puste, wprowadź drugi, czwarty, piąty i siódmy znak hasła).
 • Niezależnie od długości ustanowionego hasła zawsze prezentowanych jest 16 pól. 

Logowanie 2

 

 • Jeśli logujesz się pierwszy raz do systemu CDMInternet, wpisz swój PIN (otrzymany ocztą lub utworzony telefonicznie), a następnie ustal hasło.
 • Po zalogowaniu się do serwisu prezentowana jest STRONA GŁÓWNA z listą Twoich rachunków w BM Pekao (dawniej CDM Pekao).

str-glowna2

 

 • Z poziomu STRONY GŁÓWNEJ możesz m.in. złożyć zlecenie, wykonać przelew, sprawdzić aktywa lub złożyć wniosek o nowy rachunek inwestycyjny. Po lewej stronie, znajduje się przycisk uruchamiający notowania w platformie inwestycyjnej eTrader Pekao.

Pamiętaj, że BM Pekao nigdy nie prosi o podanie kodów z karty kodów jednorazowych ani kodu SMS podczas logowania do CDMInternet!

Numer PIN oraz hasło, służące do składania dyspozycji za pomocą kanałów zdalnych, są znane wyłącznie Klientowi i nikomu, nawet pracownikowi BM Pekao, nie należy ich ujawniać.

Ujawnienie numeru PIN lub hasła może spowodować u Klienta szkodę. Dlatego każdy Klient powinien swój numer PIN lub hasło zachować w ścisłej tajemnicy oraz chronić przed dostępem osób trzecich.

Jak zasilić rachunek inwestycyjny?

 • Przelewu w PLN należy dokonać na indywidualny rachunek bankowy do wpłat i przelewów wskazany w Umowie świadczenia usług maklerskich. Numer rachunku można również sprawdzić w zakładce RACHUNEK PAPIERÓW, na stronie SZCZEGÓŁY RACHUNKU.

jak-zasilic

 

Jak złożyć zlecenie kupna/sprzedaży? 

 • W CDMInternet możesz składać zlecenia na instrumenty finansowe notowane na GPW, BondSpot oraz rynkach zagranicznych. W celu złożenia zlecenia wejdź do zakładki ZLECENIA i wskaż typ instrumentu, na jaki chcesz złożyć zlecenie (np. akcje, obligacje).
 • Aby złożyć zlecenie, wybierz walutę, odpowiedni rynek (np. GPW), określ typ transakcji, a następnie wybierz instrument i określ liczbę oraz cenę, za jaką chcesz zrealizować zlecenie.
 • Korzystając z KALKULATORA możesz obliczyć liczbę instrumentów, które możesz zakupić oraz wartość zlecenia z uwzględnieniem prowizji.
 • Aktualne zlecenia znajdziesz w sekcji ZLECENIA BIEŻĄCE. W tej zakładce możesz przeglądać aktywne zlecenia i nimi zarządzać.
 • W sekcji ZLECENIA znajdziesz swoją HISTORIĘ ZLECEŃ

jak-zlecenie

 

Jak złożyć zapis w ramach nowej emisji?

 • Zapisy w ramach ofert publicznych możesz składać w zakładce NOWE EMISJE w menu bocznym SESJA SPECJALNA lub OFERTA PUBLICZNA.

zapis-w-emisji

 

Jak nabyć fundusze inwestycyjne w CDMInternet? 

 • Po zalogowaniu do CDMInternet w zakładce FUNDUSZE kliknij w lewym MENU opcję NABYCIE. Po wyświetleniu się strony NABYCIE, wybierz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz nazwę funduszu (rodzaj rejestru), którego jednostki uczestnictwa chcesz nabyć. 

fundusz 1

 

 • Następnie określ parametry zlecenia i kliknij DALEJ.

fundusz 2

 

 • W kolejnym kroku ZATWIERDŹ podane parametry zlecenia oraz dokonaj autoryzacji zlecenia kodem SMS lub kodem z karty kodów jednorazowych (o ile taki rodzaj potwierdzenia został wcześniej przez Ciebie zdefiniowany).
 •  Po zatwierdzeniu zlecenia wyświetli się komunikat o przyjęciu zlecenia do realizacji.

 

Fundusz 3

 

 • Status zlecenia możesz sprawdzić w dowolnym momencie w lewym MENU w opcji HISTORIA ZLECEŃ.

Inwestuj przez Internet

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)