eTrader Pekao - jedno miejsce na Twoje inwestycje

Czym jest eTrader Pekao?

Zbadaliśmy oczekiwania inwestorów, uzupełniliśmy je o wieloletnie doświadczenie maklerskie i wzbogaciliśmy o najlepsze praktyki projektowania systemów transakcyjnych – tak powstał eTrader Pekao – nowoczesna platforma, dedykowana wszystkim, którzy chcą aktywnie inwestować na rynkach kapitałowych. Nowa platforma nie tylko zastępuje dotychczasowy System Dystrybucji Informacji Giełdowych (SDIG), ale też wprowadza wiele nowych funkcji, wspierając w codziennym inwestowaniu na giełdzie.

Funkcje i możliwości platformy eTrader Pekao

Poznaj kluczowe rozwiązania usprawniające zarządzanie inwestycjami
Zlecenia Szybkie zlecenia Portfel inwestycyjny Notowania Wykresy Analizy Informacje rynkowe Kalendarium Profile Skaner Sygnały rynkowe Alerty Arkusz zleceń Excel Personalizacja

Zlecenia

Zlecenia
Zobacz jak działają zlecenia

Podstawowa ścieżka składania zleceń

Składanie zleceń odbywa się poprzez otwarcie okna „Zlecenie”. Wywołujemy je klikając ikonę „Zlecenie” w górnym pasku nawigacji lub korzystając z menu głównego aplikacji. W oknie definiuje się wszystkie paramenty zlecenia. Dodatkowo w ustawieniach okna można określić ustawienia domyślne, które przyspieszą składanie kolejnych zleceń, np. można wyłączyć stronę z potwierdzeniem zlecenia.

Szybkie ścieżki składania zleceń

Składanie zleceń można jeszcze przyspieszyć i wykonywać je z różnych miejsc platformy eTrader.

W tym celu warto posługiwać wyszukiwarką główna instrumentów, przyciskami z informacją o kursie instrumentu lub cenie oferty, a także menu podręcznym wywoływanym prawym przyciskiem myszki. W tych przypadkach wywołane okno „Zlecenie” od razu będzie miało wybrany instrument, a także wstępnie wypełnione pola np. limit ceny (gdy klikniemy w przycisk z informacją o kursie) lub limit ceny oraz liczba (gdy klikniemy przycisk oferty kupna lub sprzedaży). Oczywiście wszystkie wartości można edytować przed wysłaniem zlecenia do realizacji.

Jeśli zlecenie zostanie zrealizowane, system powiadomi Cię o tym na pasku nawigacji wyświetlając informację o liczbie zawartych transakcji obok ikony portfela.

Modyfikacja zleceń

W eTraderze można w dowolnym momencie sprawdzić status realizacji zlecenia, a także je zmodyfikować lub anulować. Dodatkowo, jeśli transakcja zostanie zrealizowana, system powiadomi Cię o tym na pasku nawigacji, wyświetlając obok ikony portfela informację o liczbie zawartych transakcji.

W eTraderze w dowolnym momencie można sprawdzić status realizacji zlecenia, a także je zmodyfikować lub anulować.

Modyfikacji dokonasz w oknie „Zlecenia bieżące”.

Lista zleceń

Lista zleceń
Zobacz ekran listy zleceń

Wyszczególnione są tu wszystkie aktualne zlecenia, co pozwala nie tylko monitorować stan ich bieżący status, ale także wygodnie nimi zarządzań. W tym oknie możesz bowiem także modyfikować lub anulować zlecenia.

Lista zleceń bieżących pozwoli Ci na bieżąco monitorować stan realizacji Twoich zleceń. Znajdziesz tutaj zarówno listę swoich bieżących zleceń jak również informację o zawartych transakcjach.

Portfel inwestycyjny

Portfel inwestycyjny
Zobacz portfel inwestycyjny

Informacje ogólne

W widoku „Podsumowanie portfela” znajduje się zbiorcza informacja o składzie portfela inwestycyjnego w podziale na klasy aktywów wraz z procentowym udziałem każdego ze składników w chwili obecnej.

Na wykresie można też prześledzić zmiany swojego portfela w czasie.

Informacje szczegółowe

W widoku „Szczegóły rachunku” prezentowane są dane o aktywach w rozbiciu na pojedyncze instrumenty. W tym widoku widzimy nie tylko wartość, ale i procentowy udział poszczególnych instrumentów, a także aktualną stopę zwrotu.

Notowania

Notowania
Zobacz ekran notowań

W tabeli można dowolnie wybierać instrumenty ze wszystkich tych, dla których eTrader prezentuje notowania: akcje, obligacje, kontrakty oraz indeksy (zarówno polskie jak i zagraniczne), waluty czy surowce.

Tabelę można łatwo dostosować do własnych potrzeb poprzez ułożenie danych wg własnego uznania (m.in. prezentowane kolumny, kolejność kolumn, a także ich kolory czy wyświetlanie siatki).

Aktualność danych uzależniona jest od tego, jaki posiadasz pakiet notowań tj.:

 • Standard – 5 ofert, notowania opóźnione o 15 minut,
 • Plus – 1 najlepsza oferta w czasie rzeczywistym i 4 opóźnione o 15 minut,
 • Prestige – 5 ofert w czasie rzeczywistym,
 • VIP – wszystkie oferty w czasie rzeczywistym oraz dostęp do pełnego arkusza ze zleceniami wszystkich uczestników rynku.

Pakiet notowań możesz w dowolnym momencie zmienić w platformie eTrader, w zakładce „Ustawienia”.

Obserwowanie instrumentów

Okno umożliwia oznaczenie wybranych instrumentów jako obserwowane (zaznaczenie instrumentu „gwiazdką” po lewej stronie listy). Dzięki temu możemy szybko wyświetlić ich notowania oraz związane z nimi treści w innych oknach (wystarczy kliknąć na odpowiedni przycisk - „gwiazdkę”). Listę instrumentów obserwowanych możesz modyfikować w dowolnym momencie.

Personalizacja

Zakres personalizacji ustawień w platformie eTrader obejmuje:

 • pakiet notowań giełdowych (w zależności od pakietu może występować opłata)
 • domyślne parametry zleceń
 • sposób prezentacji notowań w tabeli
 • sposób zapisu ustawień (na bieżąco lub po wylogowaniu – od kolejnej sesji)
 • ustawienia profilu takie jak np. pseudonim, domyślny rachunek czy adres e-mail
 • ustawienia czcionki
 • ustawienia tabel takie jak np. widoczność siatki pionowej/poziomej, kolor wierszy parzystych/nieparzystych
 • preferowany motyw kolorystyczny (w tym możliwość tworzenia własnych motywów)

Wykresy

Wykresy
Zobacz ekran wykresów

Niezależnie do wykorzystania masz zestaw narzędzi do samodzielnego rysowania, w tym m.in. linię trendu, kanał, elipsy, formację ABCD czy poziomy Fibonacciego.

Swoje ustawienia możesz zapisać w postaci szablonu tak by wykorzystać go w przyszłości. Dzięki temu szybko i wygodnie przeprowadzisz analizę kolejnego instrumentu.

Narzędzie pozwala także na porównywanie wykresów różnych instrumentów, nakładanie informacji o wydarzeniach dot. spółek, podgląd oferty kupna/sprzedaży, składanie zleceń i wiele innych.

Analizy

Analizy
Zobacz ekran analiz

Materiały pogrupowane są w kategorie, takie jak „Rynek na żywo”, „Raport rynek akcji”, „Biuletyn Analizy Technicznej”. Można użyć filtrów i wyświetlić treści dla wybranego instrumentu, przygotowane przez Twojego ulubionego analityka lub oznaczone określonym tagiem. Nowe informacje oznaczane są domyślnie kolorem żółtym. Dodatkowo, przy materiale opublikowanym w przeciągu ostatniej godziny pojawi się niebieska kropka, która będzie widoczna także na liście kategorii.

Informacje

Informacje
Zobacz ekran informacji rynkowych

Narzędzie pozwala na podgląd informacji rynkowych z Polskiej Agencji Prasowej, a także z ISBNews. Znajdziesz tutaj również komunikaty spółek notowanych na GPW i NewConnect, komunikaty emitentów obligacji na rynku Catalyst oraz komunikaty funduszy inwestycyjnych, które są przekazywane poprzez systemy ESPI oraz EBI.

Dzięki rozbudowanej liście kategorii, możesz obserwować tylko te rodzaje informacji, które Cię w danym momencie interesują. Dodatkowo, funkcja pozwoli Ci wyświetlić wszystkie informacje dotyczące konkretnej spółki.

Kalendarium

Zobacz kalendarium

Kalendarium spółek

Prezentuje zdarzenia istotne dla spółek notowanych na rynku głównym GPW oraz NewConnect (np. wypłata dywidendy, data walnego zgromadzenia akcjonariuszy, czy data publikacji raportu finansowego).

Kalendarium makroekonomiczne

Pozwala na szybki przegląd publikacji dotyczących wydarzeń makroekonomicznych w Polsce i na świecie. W jednym miejscu znajdziesz najważniejsze wskaźniki z odniesieniem do informacji historycznych oraz prognoz.

Zestawienie danych i kalendarium dni wolnych

Najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne zostały dodatkowo zaprezentowane w module „Zestawienie danych”, dzięki czemu można sprawnie porównać ich odczyty dla najważniejszych gospodarek świata. W sąsiadujących modułach znajdziesz także informację o dniach wolnych dla wybranych krajów.

Profile

Profil spółki
Zobacz ekran profilu spółki

Profil spółki

Dane dostępne są dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (rynek główny GPW i NewConnect). W profilach spółek znajdziemy szeroki zestaw informacji dotyczących wybranej spółki, zawierający takie elementy jak:

 • notowania (uzależnione od posiadanego pakietu notowań)
 • wykres krótko- i długoterminowy
 • kalendarium
 • operacje na instrumentach
 • wskaźniki analizy portfelowej i analizy fundamentalnej
 • rekomendacje wraz z wykresem mediany cen docelowych
 • listę innych spółek z sektora (z najważniejszymi wskaźnikami umożliwiającymi porównania)
 • podstawowe informacje o spółce, takie jak: opis działalności, akcjonariat, przynależność do indeksów, a także składy zarządów oraz rad nadzorczych
 • komunikaty, analizy i komentarze oraz inne wiadomości agencyjne
 • dane finansowe w podziale na okresy (kwartał, rok) oraz typ raportu (skonsolidowany, jednostkowy)
 • i inne

Profil indeksu

Znajdziemy tu informacje o indeksach GPW – głównych, narodowych i sektorowych. Dostępne informacje obejmują:

 • notowania oraz wykresy krótko- i długoterminowe
 • kalendarium indeksu i dla spółek z indeksu
 • listę oraz rekomendacje spółek w indeksie
 • rekomendacje dla spółek z indeksu
 • podstawowe dane o indeksie wraz z wybranymi wskaźnikami finansowymi indeksu.

Skaner

Skaner
Zobacz jak działa skaner

Narzędzie umożliwia szybkie wyszukanie spółek i obligacji notowanych na GPW według wybranych kryteriów. Lista kryteriów wyszukiwania obejmuje następujące dziedziny

:
 • Notowania
 • Analiza techniczna
 • Analiza fundamentalna
 • Analiza portfelowa
 • Rekomendacje

Do wyboru masz łącznie 40 kryteriów wyszukiwania. Dodatkowo, możesz zapisać swój ulubiony zestaw kryteriów tak by wykorzystać go w przyszłości.

Sygnały rynkowe

Sygnały rynkowe
Zobacz sygnały rynkowe

Zdarzenia, o których może informować Skaner to:

 • Nowe maksimum
 • Nowe minimum
 • Duża zmienność
 • Nadzwyczajny obrót
 • Wykupienie
 • Wyprzedaż
 • Rekomendacja pozytywna
 • Rekomendacja negatywna

Narzędzie dostępne jest w oknie „Statystyki giełdowe i sygnały” w zakładce „Sygnały”. Prezentuje dane dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Alerty

Alerty
Zobacz ekran alertów

Jak działają alerty?

Przykładowo, jeśli czekamy aż spółka przekroczy określony poziom kursu, to eTrader nas o tym powiadomi. Możemy dodatkowo określić szereg parametrów dla swoich alertów, takich jak liczba powtórzeń, częstotliwość generowania, termin ważności czy dźwięk. Alerty można ze sobą powiązać, dzięki czemu eTrader powiadamia o zdarzeniu dopiero wtedy, gdy spełnionych zostanie równocześnie wiele kryteriów.

Dodatkową funkcją jest możliwość automatycznego otwarcie okna zlecenia po zajściu określonego zdarzenia – tak by szybciej przejść do realizacji transakcji.

W dowolnym momencie można zmienić parametry swoich alertów, dodać nowe lub usunąć istniejące.

Arkusz zleceń

Arkusz zleceń
Zobacz arkusz zleceń

W zależności od zapotrzebowania istnieje możliwość przełączenia się na widok skumulowany (oferty zsumowane na poziomie cen) albo widok jednostkowych ofert.

W oknie tym widoczne są także Twoje zlecenia na tle ofert dostępnych na rynku.

Arkusz zleceń dostępny jest wyłącznie dla posiadaczy pakietu VIP.

Strumieniowanie Excel

Strumieniowanie excel
Zobacz strumieniowanie excel

Narzędzie pozwala na strumieniowanie notowań wybranych instrumentów do arkusza kalkulacyjnego MS Excel. eTrader może strumieniować jedną lub wiele różnych list instrumentów, których skład zależy od Ciebie. Masz także wpływ na dane, które będą strumieniowane.

Dzięki funkcji można uzyskać dostęp do bieżących danych tak by następnie przeprowadzić własne analizy wykorzystując do tego możliwości arkusza kalkulacyjnego.

Personalizacja

Personalizacja
Zobacz możliwości personalizacji

eTrader Pekao to aplikacja, która posiada rozbudowane możliwości dostosowania do potrzeb użytkownika. Poza organizacją własnego obszaru roboczego i widoku poszczególnych okien, można ustawić także wiele parametrów wyglądu i funkcji platformy, takich jak:

 • pakiet notowań giełdowych (w zależności od pakietu może występować opłata)
 • domyślne parametry zleceń
 • sposób prezentacji notowań w tabeli
 • sposób zapisu ustawień (na bieżąco lub po wylogowaniu – od kolejnej sesji)
 • ustawienia profilu takie jak np. pseudonim, domyślny rachunek czy adres e-mail,
 • ustawienia czcionki
 • ustawienia tabel takie jak np. widoczność siatki pionowej/poziomej, kolor wierszy parzystych/nieparzystych
 • preferowany motyw kolorystyczny (w tym możliwość tworzenia własnych motywów)

Masz pytania?

Skorzystaj z pomocy lub skontaktuj się z nami

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Co mogę zyskać korzystając z platformy inwestycyjnej eTrader Pekao?

Platforma inwestycyjna eTrader Pekao to narzędzie, które nie tylko odpowiada na oczekiwania doświadczonych i wymagających inwestorów, ale wychodzi naprzeciw każdemu, kto chce aktywnie inwestować na giełdach. W jednym miejscu śledzisz notowania polskie i indeksy zagraniczne, otrzymujesz informacje rynkowe oraz szczegółowe dane o poszczególnych spółkach, masz dostęp do narzędzi analitycznych i możliwość kompleksowego zarządzania swoim portfelem.

2. Jak zacząć korzystać z platformy eTrader Pekao jeśli nie jestem Klientem?

Aby uzyskać dostęp do eTrader Pekao należy posiadać rachunek inwestycyjny w DM Pekao (dawniej CDM Pekao). Rachunek otworzysz w naszej placówce. Listę dostępnych oddziałów znajdziesz na https://www.cdmpekao.com.pl/

3. Jak zacząć korzystać z platformy eTrader Pekao jeśli jestem Klientem?

Aby uruchomić platformę inwestycyjną eTrader Pekao upewnij się, że posiadasz aktualne oprogramowanie Java, co najmniej w wersji 1.8. Niezbędne oprogramowanie możesz pobrać ze strony http://www.java.com

  Następnie uruchom platformę korzystając z jednego z poniższych sposobów:

  1. Wejdź na stronę https://www.cdmpekao.com.pl i kliknij w czerwony przycisk „eTrader”, dostępny w prawej części strony. Nastąpi przekierowanie na stronę, na której znajdziesz dalsze wskazówki. W tym przypadku logujesz się do platformy za pomocą loginu i hasła do CDMInternet (www.cdm24.pl).
  2. Zaloguj się do serwisu CDMInternet (https://www.cdm24.pl) i kliknij klikając w czerwony przycisk „Uruchom eTrader”, dostępny w lewym panelu systemu. W serwisie wyświetli się okno, w którym znajdziesz dalsze wskazówki. W tym przypadku nastąpi automatycznie zalogowanie do platformy i nie będzie konieczności ponownego wprowadzenia loginu i hasła.
  3. Kliknij w ikonę „Platforma inwestycyjna eTrader”, która utworzyła się na Twoim pulpicie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji. W tym przypadku logujesz się do platformy za pomocą loginu i hasła do CDMInternet (www.cdm24.pl).

4. Jakie są wymagania systemowe do instalacji platformy eTrader Pekao?

Platforma eTrader Pekao działa na komputerach z zainstalowanym systemem Windows, MacOS oraz Linux. Warunkiem koniecznym do uruchomienia eTarder jest:

 1. zainstalowane oprogramowanie Java w wersji 8, które można pobrać ze strony http://www.java.com. W I kwartale 2019 roku planujemy aktualizację eTrader Pekao do wersji, która umożliwi korzystanie z nowej platformy bez konieczności instalacji Javy na komputerze. Dzięki temu proces instalacji i uruchamiania platformy eTrader Pekao będzie prostszy i szybszy dla użytkownika.
 2. procesor Intel i5-450M @ 2.40GHz lub lepszy (większość komputerów zakupionych w ciągu ostatnich 7 lat powinna spełniać to wymaganie),
 3. 2 GB pamięci RAM (współczesne komputery posiadają 4 GB pamięci ram lub więcej),
 4. zainstalowany system operacyjny Windows, MacOS lub Linux oraz dostęp do Internetu.

5. Co oznacza, że można wykorzystywać 3 rodzaje loginów i jak ustawić pseudonim?

Logując się do platformy eTrader Pekao możesz skorzystać z 3 rodzajów loginu:

 1. pełny numer Klienta złożony z 12-u cyfr (ten sam, który jest używany w serwisie CDMInternet) np. 80000XXXXXXX,
 2. skróconą wersję numeru klienta, która nie zawiera pierwszej cyfry 8 oraz cyfr 0 np. zamiast pełnego numeru 80000XXXXXXX wystarczy wprowadzić XXXXXXX,
 3. pseudonim, który można zdefiniować w ustawieniach platformy.

Pseudonim umożliwia logowanie do platformy eTrader Pekao i może być używany zamiennie z Twoim numerem Klienta. Aby ustanowić pseudonim otwórz okno „Ustawienia”, zakładka „Profil użytkownika” i kliknij w przycisk „Stwórz pseudonim”.

6. Jak odzyskać login lub hasło do platformy eTrader Pekao?

Jeśli nie pamiętasz loginu lub hasła do platformy eTrader Pekao, skontaktuj się z infolinią TeleCDM pod numerem telefonu 801 140 490 lub 22 591 24 90 (infolinia czynna w dni robocze w godzinach 8.00-20.00, koszt połączenia zgodny z taryfą) lub odwiedź jeden z PUM (dawniej POK CDM). Listę dostępnych oddziałów znajdziesz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/

7. Czy korzystanie z platformy eTrader Pekao jest płatne?

Korzystanie z platformy inwestycyjnej eTrader Pekao jest bezpłatne. Dodatkowe opłaty mogą pojawić się w wyniku aktywacji dodatkowych usług lub pakietów notowań.

8. Czy pakiety notowań w platformie eTrader Pekao są płatne?

W eTrader Pekao masz do wyboru zarówno płatne jak i bezpłatne pakiety notowań giełdowych. Dodatkowe informacje o kosztach poszczególnych pakietów dostępne są na stronie: https://www.cdmpekao.com.pl/inwestuj-online/pakiety-internetowe.

9. Czy jest dostępna wersja demo platformy eTrader Pekao?

Nie. Zachęcamy jednak do otwarcia rachunku inwestycyjnego w DM Pekao (dawniej CDM Pekao), dzięki czemu otrzymasz nieodpłatny dostęp do platformy eTrader.

10. Czy eTrader Pekao działa na urządzeniach mobilnych np. smartfonach, tabletach?

Ze względu na zaawansowane możliwości eTrader Pekao nie ma możliwości uruchomienia go na urządzeniach mobilnych. DM Pekao (dawniej CDM Pekao) oferuje dostęp do rachunku inwestycyjnego i najważniejszych funkcji, w tym składanie zleceń na urządzeniach mobilnych za pośrednictwem pełnego serwisu transakcyjnego http://www.cdm24.pl oraz wersji na urządzenia o małych ekranach https://m.cdm24.pl.

11. Co oznacza, że w platformie eTrader Pekao można w pełni zarządzać zleceniami?

W eTrader Pekao możesz zarówno składać zlecenia jak również je modyfikować oraz anulować. Dodatkowo, w dowolnym momencie możesz sprawdzić stan realizacji swoich zleceń, a także wyświetlić aktywa zapisane na rachunku inwestycyjnym. Oznacza to, że z poziomu eTradera można wykonywać także te operacje, które dotąd były możliwe tylko w systemie CDMInternet (https://www.cdm24.pl). Uwaga: jeśli w serwisie CDMInternet (https://www.cdm24.pl), jest włączona autoryzacja zleceń (za pomocą kodu SMS lub karty kodów jednorazowych) nie będzie możliwości składania zleceń w platformie eTrader Pekao. Aby dokonywać zleceń należy wtedy wyłączyć tę opcję w serwisie CDM Internet (www.cdm24.pl)

12. Czy w eTrader Pekao dostępne są analizy i komentarze rynkowe?

Tak, DM Pekao (dawniej CDM Pekao) na bieżąco udostępnia swoim Klientom materiały analityczne w oknie „Analizy i komentarze”.

13. Czy mogę zmienić pakiet notowań giełdowych w eTrader Pekao?

Tak, eTrader Pekao umożliwia samodzielne zarządzanie pakietami notowań w czasie rzeczywistym z poziomu okna „Ustawienia”, zakładka „Pakiety notowań”.

14. Jak dostosować wygląd eTrader Pekao i zapisać swoje ustawienia?

eTarder Pekao umożliwia dostosowanie wyglądu w oknie „Ustawienia”, zakładka „Wygląd”. Dostępne są 3 predefiniowane style wyglądu. Możesz także tworzyć własne style wyglądu, które możesz dopasować do swoich preferencji np. zmienić domyślny rozmiar czcionki. Domyślnie ustawienia okien oraz ustawienia aplikacji zapisywane są automatycznie. Możesz zmienić to ustawienie w oknie „Ustawienia”, zakładka „Bezpieczeństwo”, parametr „Zapisywanie wprowadzonych ustawień”. W menu ustawień dostępna jest również opcja ręcznego zapisu ustawień w dowolnie wybranym przez siebie momencie.

Kontakt

Zadzwoń do nas:

801 140 490 (opłata za 1 impuls)

+48 22 59 12 595 (opłata wg taryfy operatora)

Napisz do nas: infocdm@pekao.com.pl

Lub


Jesteśmy do Twojej dyspozycji w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00