Informacje dla Klientów

Połączenie działalności maklerskiej CDM Pekao S.A. i Domu Maklerskiego Pekao - planowany termin 30.08.2019 r.

LIST PREZESA ZARZĄDU CDM PEKAO S.A. DO KLIENTÓW
 

 

   Lista Prezesa Zarządu CDM Pekao S.A. do klientów

 

 

Warszawa, 08.08.2019 r.   

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na 30 sierpnia 2019 roku zaplanowane zostało włączenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującego działalność maklerską CDM Pekao S.A., do Banku Pekao S.A.

W związku z powyższym, z chwilą dokonania odpowiednich wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym (zmiany zaplanowane na 30 sierpnia 2019 r.), CDM Pekao S.A. przestanie funkcjonować jako odrębny podmiot*, a wszyscy Klienci CDM Pekao S.A. z mocy prawa staną się Klientami Domu Maklerskiego Pekao, który jest wydzieloną jednostką organizacyjną Banku Pekao S.A.

Zmiana ta nie będzie wymagać od Państwa podejmowania żadnych działań. Bank Pekao S.A. stanie się następcą prawnym i przejmie wszystkie dotychczasowe prawa oraz obowiązki CDM Pekao S.A. Umowy zawarte z CDM Pekao S.A. pozostaną w mocy.

Obsługa obecnych Klientów CDM Pekao S.A. odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach
- w tych samych systemach transakcyjnych (CDMInternet, TeleCDM, eTrader) oraz placówkach znajdujących się w tych samych co obecnie lokalizacjach. Zachowane zostają także adresy stron
www i numery telefonów do kontaktu.

O kolejnych krokach związanych z integracją działalności maklerskiej, które skutkować będą zaistnieniem opisanej powyżej zmiany, zostaną Państwo poinformowani.

Na stronie internetowej pod adresem www.cdmpekao.com.pl/integracja umieszczone zostały dodatkowe informacje poświęcone integracji prawnej. Znajdą tam Państwo zestaw pytań i odpowiedzi, szerzej wyjaśniających proces połączenia. Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami.

 

Z poważaniem
Piotr Teleon
Prezes Zarządu CDM Pekao S.A.

 

*Podział spółki CDM Pekao S.A. odbywa się w trybie art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

 

  

 

Pekao

Informacje o projekcie integracji działalności maklerskiej w ramach grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. 

Integracja działalności maklerskiej w ramach Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. (Bank Pekao S.A. jest jedynym akcjonariuszem spółki CDM Pekao S.A.) jest strategicznym projektem, ogłoszonym jesienią 2018 roku. Ma on na celu wzmacnianie pozycji rynkowej Grupy poprzez zbudowanie silnego, zintegrowanego centrum kompetencji inwestycyjnych, zwiększenie kompleksowości usług oraz poprawę jakości obsługi. Dostęp do usług maklerskich i bankowych oferowanych przez Pekao pozwoli klientom wygodniej korzystać z pełnej gamy rozwiązań finansowych, zapewni także szybszy dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych (np. wprowadzanego przez bank nowego systemu transakcyjnego czy serwisów mobilnych).

Bank założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 197 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 26 mld zł. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed).

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA KLIENTÓW

Więcej

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Więcej

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)