Oferta i obsługa Klientów

Pytania i odpowiedzi

 • Gdzie mam się zwrócić, jeśli będę miał/a dodatkowe pytania? W jaki sposób będziemy informowani o zmianach?

  Zapewniamy, że będziemy odpowiednio informować Państwa o kolejnych etapach połączenia. Najważniejsze informacje znajdą Państwo na dedykowanej stronie internetowej, pod adresem: www.cdmpekao.com.pl/integracja

  W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości informacji udzielą Państwu konsultanci Infolinii TeleCDM, dostępnej pod dotychczasowymi numerami telefonów

  801 140 490

  dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych
  (opłata za jeden impuls)

  +48 22 591 24 90

  dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych
  (opłata według cennika operatora)

  Do dyspozycji są też Doradcy pracujący w dotychczasowych placówkach. Lista placówek znajduje się na stronie internetowej www.cdmpekao.com.pl

 • Czy po połączeniu zmieni się obsługa Klientów CDM?

  Integracja działalności maklerskiej nie ma bezpośredniego wpływu na obsługę Klientów CDM.

  Po połączeniu prawnym obsługa Klientów CDM odbywać będzie się tak jak dotychczas:

  • W placówkach znajdujących się w tych samych co obecnie lokalizacjach („Punkty Obsługi Klientów" zostaną zastąpione „Punktami Usług Maklerskich")
  • w tych samych systemach (CDMInternet, TeleCDM, eTrader), dostęp przy użyciu tych samych loginów i haseł
  • zachowane zostają adresy stron www oraz numery telefonów do kontaktu
  • zachowane zostają warunki oferty - umowy, Regulamin oraz Taryfa Prowizji i Opłat.

  Dalsze zmiany związane będą z wprowadzeniem nowego systemu transakcyjnego, który jest obecne w trakcie przygotowywania, jego wdrożenie planowane jest na przyszły (2020) rok. Będzie to nowoczesne rozwiązanie integrujące obsługę bankową i maklerską, które ma przede wszystkim być funkcjonalne i przyjazne dla użytkowników. O zmianach Klienci będą informowani ze stosownym wyprzedzeniem. 

  Włączenie CDM Pekao S.A. do Banku Pekao (fuzja prawna), które zostało zaplanowane na 30.08.2019 r. oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmująca prowadzenie działalności maklerskiej CDM Pekao S.A., zostanie przejęta przez Bank Pekao S.A. i włączona w struktury Domu Maklerskiego, jako wydzielonej jednostki organizacyjnej Banku. Od tego dnia Bank Pekao stanie się następcą prawnym i wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki CDM Pekao S.A., w tym prawa i obowiązki wynikające z umów. Wszyscy Klienci – automatycznie i z mocy prawa – staną się Klientami Domu Maklerskiego Pekao. Zmiana ta nie wymaga od Klientów podejmowania żadnych działań. Obsługa Klientów CDM będzie odbywać się tak, jak dotychczas – w placówkach znajdujących się w tych samych lokalizacjach oraz w tych samych systemach transakcyjnych (CDMInternet, TeleCDM, eTrader), zachowane zostają adresy stron www oraz numery telefonów do kontaktu.
 • Jaki numer infolinii będzie obowiązywać po połączeniu prawnym domów maklerskich?

  Po połączeniu prawnym, Klienci obecnego CDM, wciąż będą korzystać z dotychczasowych numerów Infolinii TeleCDM:

  801 140 490

  dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych
  (opłata za jeden impuls)

  +48 22 591 24 90

  dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych
  (opłata według cennika operatora)

 • Jaki będzie adres strony internetowej i systemu transakcyjnego?

  Adresy te pozostają bez zmian:

 • Czy zmienią się zasady dostępu do moich środków posiadanych w CDM Pekao?

  Zasady obsługi Klientów pozostają bez zmian. Dotyczy to także sposobu dysponowania rachunkiem i aktywami.

  Obsługa odbywać będzie się w placówkach położonych w tych samych lokalizacjach („Punkty Obsługi Klientów" zostaną zastąpione „Punktami Usług Maklerskich"), w tych samych systemach (CDMInternet, TeleCDM, eTrader) - przy zachowaniu numeru klienta i hasła.  Po połączeniu prawnym obowiązywać będą obecne umowy, Regulamin oraz Taryfa Prowizji i Opłat w obecnym brzmieniu.

  Przyszłe zmiany (zaplanowane na przyszły rok) związane będą z wprowadzeniem nowego systemu transakcyjnego. Będzie to nowoczesne rozwiązanie, które ma przede wszystkim być przyjazne dla użytkowników oraz zapewnić komfort i wygodę inwestowania. O zmianach Klienci będą informowani ze stosownym wyprzedzeniem.
 • Czy zlecenia złożone w CDM przed połączniem z Domem Maklerskim Pekao zostaną zrealizowane/ utrzymają ważność?
  Tak. Proces połączenia nie powinien wpłynąć na zlecenia złożone w systemach - nie ma potrzeby ich ponawiać.  Jeśli zostaną spełnione odpowiednie warunki (zgodne z dotychczasowymi postanowieniami umowy oraz z regulaminem), zlecenia zostaną zrealizowane.
 • Czy w dotychczasowych placówkach CDM (Punktach Obsługi Klientów) będę mógł składać dyspozycje bankowe?

  W dotychczasowych Punktach Obsługi Klientów CDM (po połączeniu pod nazwą Punkty Usług Maklerskich), tak jak dotychczas, obsługa koncentrować się będzie na działalności związanej z usługami maklerskimi oraz produktami inwestycyjnymi.

 • Czy w oddziałach Banku, będę mógł składać zlecenia/dyspozycje dotyczące rachunku maklerskiego założonego w CDM? Czy jako Klient CDM będę mógł być obsłużony w oddziale Banku Pekao?

  Obsługa maklerska pozostaje bez zmian. Pracownicy Banku Pekao w oddziałach Banku Pekao, nie będą obsługiwać obecnych Klientów CDM w zakresie usług maklerskich.

  W tematach związanych z inwestycjami zapraszamy do dotychczasowych placówek CDM (od 30.08.2019 r. funkcjonujących jako Punkty Usług Maklerskich Domu Maklerskiego Pekao). Lista placówek dostępna jest na stronie internetowej www.cdmpekao.com.pl

 • Jeśli jestem już Klientem Domu Maklerskiego Pekao? Czy zmieni się moja obsługa?

  Dotychczasowi Klienci Domu Maklerskiego Pekao będą obsługiwani tak jak do tej pory:

  • w tych samych systemach telefonicznym oraz internetowym (Pekao24Makler), będzie dostępna ta sama platforma inwestycyjna eTrader;
  • do dyspozycji Klientów pozostają Punkty Usług Maklerskich Domu Maklerskiego Pekao - dodatkowo można będzie skorzystać z dotychczasowych Punktów Obsługi Klientów CDM Pekao, które staną się pełnozakresowymi Punktami Usług Maklerskich Domu Maklerskiego Pekao.

  Jeśli ktoś jest jednocześnie Klientem CDM Pekao i Domu Maklerskiego Pekao do czasu pełnego, operacyjnego połączenia (planowane na przyszły rok):

  • będzie korzystał jak dotychczas, z dwóch osobnych systemów internetowych CDM24 i Pekao24Makler;
  • będzie mógł korzystać z dotychczasowych Punktów Usług Maklerskich DM Pekao (tylko w zakresie produktów i usług obecnego DM Pekao);
  • będzie miał ponadto możliwość skorzystania z pełnej obsługi w dotychczasowej placówce CDM Pekao - zarówno w zakresie rachunków i produktów z oferty CDM, jak też i DM Pekao.

  Przyszłe zmiany związane będą z wprowadzeniem nowego systemu transakcyjnego, który jest obecnie w trakcie przygotowywania, jego wdrożenie jest planowane na przyszły rok. Będzie to nowoczesne rozwiązanie integrujące obsługę bankową i maklerską, które ma przede wszystkim być funkcjonalne i przyjazne dla użytkowników.


 • Jeśli jestem Klientem CDM oraz Banku Pekao, czy po połączeniu zmieni się obsługa rachunku bankowego i maklerskiego?

  Dotychczasowi Klienci Domu Maklerskiego Pekao będą obsługiwani tak jak do tej pory:

  • w tych samych systemach telefonicznym oraz internetowym (Pekao24Makler), będzie dostępna ta sama platforma inwestycyjna eTrader,
  • do dyspozycji Klientów pozostają Punkty Usług Maklerskich Domu Maklerskiego Pekao - dodatkowo można będzie skorzystać z dotychczasowych Punktów Obsługi Klientów CDM Pekao, które staną się pełnozakresowymi Punktami Usług Maklerskich Domu Maklerskiego Pekao.

  Jeśli ktoś jest jednocześnie Klientem CDM Pekao i Domu Maklerskiego Pekao do czasu pełnego, operacyjnego połączenia (planowane na przyszły rok),  będzie korzystał, jak dotychczas, z dwóch osobnych systemów. Będzie mógł jednak korzystać z pełnej obsługi w dotychczasowej placówce CDM Pekao.

  Przyszłe zmiany związane będą z wprowadzeniem nowego systemu transakcyjnego, który jest obecnie w trakcie przygotowywania, jego wdrożenie jest planowane na przyszły rok. Będzie to nowoczesne rozwiązanie integrujące obsługę bankową i maklerską,  które ma przede wszystkim być funkcjonalne i przyjazne dla użytkowników.
 • Czy zmienią się prowizje i inne opłaty?
  W związku połączeniem prawnym nie nastąpią zmiany w Tabeli Prowizji i Opłat dla obecnych Klientów CDM Pekao.
 • Czy po połączeniu zmieni się oferta dla klientów CDM Pekao?

  Po połączeniu Klienci będą mieli do dyspozycji ten sam zakres produktów i usług, który obecnie oferuje CDM Pekao. W kolejnych krokach Bank Pekao planuje pracę nad ofertą połączonego domu maklerskiego, uwzględniając oczekiwania Klientów oraz wymagania i możliwości rynkowe.

  W dłuższej perspektywie, dzięki integracji działalności maklerskiej, Grupa Banku Pekao S.A. będzie budować silne centrum kompetencji inwestycyjnych. Celem jest stałe uatrakcyjnianie oferty oraz poprawa jakości obsługi. Dostępność w jednym miejscu usług maklerskich i bankowych pozwoli Klientom skorzystać z pełnej gamy rozwiązań finansowych, zapewni także szybszy dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych wprowadzanych przez Bank (np. nowego systemu transakcyjnego czy serwisów mobilnych).

 • Jakie produkty będzie oferował połączony dom maklerski? Czy produkty (fundusze, produkty strukturyzowane, instrumenty z rynków zagranicznych itp.) oferowane przez CDM będą nadal dostępne w ofercie?
  Po połączeniu prawnym obecni Klienci CDM będą mieli do dyspozycji ten sam zakres produktów i usług, który oferuje CDM Pekao. W dalszej perspektywie będziemy pracować nad ofertą połączonego domu maklerskiego, dostosowując ją do oczekiwań klientów i wymagań rynkowych.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)