Kanały zdalne

Pytania i odpowiedzi

 • Czy w związku z włączeniem do Banku Pekao zmienia się system internetowy?

  Pozostaje ten sam system CDMInternet, dostępny pod adresem: www.cdm24.pl (oraz m.cdm24.pl w wersji mobilnej).

  W ramach serwisu jedyne zmiany dotyczą nazwy podmiotu (zmiana na Dom Maklerski Pekao - Bank Pekao S.A.) oraz logo systemu. Będzie ono wyglądało, jak poniżej:

   

  Bank Pekao CDM24 

   

  Dane rejestrowe spółki, czy dane mówiące o właścicielu praw (copyright), wskazują teraz na Bank Pekao S.A. (jako spółkę wchodzącą w prawa i obowiązki CDM Pekao S.A.).

 • Czy zmienia się sposób logowania do serwisu internetowego?

  Adres strony, sposób logowania do serwisów internetowych, dotychczasowe loginy i hasła pozostają bez zmian. 

  Utrzymany został adres systemu transakcyjnego CDMInternet: (www.cdm24.pl); dla wersji mobilnej CDMMobile (www.m.cdm24.pl).

  Tak jak dotychczas logowanie dostępne jest również za pośrednictwem strony www.cdmpekao.com.pl (przycisk logowania na stronie głównej opisany „CDM24"), a także z serwisu internetowego Banku Pekao: www.pekao.com.pl (z górnego paska wybór opcji :„Zaloguj się" a następnie wskazanie systemu: „CDM24").
 • Czy w związku z włączeniem do Banku Pekao zmienia się serwis telefoniczny?

  Po połączeniu prawnym,  klienci byłego CDM, wciąż mogą korzystać z dotychczasowych numerów Infolinii TeleCDM:

  • 801 140 490

  dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych
  (opłata za jeden impuls)

  • +48 22 591 24 90

  dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych
  (opłata według cennika operatora)

 • Czy będzie działać platforma inwestycyjna eTrader?
  Czy będę musiał ponownie ją instalować?

  Do dyspozycji Klientów pozostaje ta sama platforma inwestycyjna eTrader Pekao. Zmiana związana z fuzją prawną nie wymaga ponownej instalacji aplikacji.

  W ramach serwisu jedyne zmiany dotyczą nazwy podmiotu (Dom Maklerski Pekao zamiast CDM Pekao). Dane rejestrowe spółki, czy dane mówiące o właścicielu praw, będą wskazują na Banku Pekao S.A. (jako spółkę wchodzącą w prawa i obowiązki CDM Pekao S.A.).
 • Czy zmieniły się hasła do logowania i numery klienta (loginy)?
  Po fuzji prawnej dla wszystkich systemów obowiązują te same numery klienta (loginy) oraz ustalone przez Klienta hasła.
 • Czy będę miał dostęp do rachunku CDM poprzez systemy Banku Pekao?
  W tej kwestii połączenie prawne nic nie zmienia. Klienci korzystają z dotychczasowych systemów informatycznych - Klientom byłego CDM dedykowany jest system CDMInternet (www.cdm24.pl).
  Warto jednak pamiętać, że dzięki usłudze połączenia rachunków, już teraz istnieje możliwość zalogowania się do systemu CDMInternet za pośrednictwem bankowości internetowej Pekao24.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)