Informacje dla Klientów

Połączenie działalności maklerskiej CDM Pekao S.A. i Domu Maklerskiego Pekao

 

Warszawa, 30.08.2019 r.       

 

W dniu 30 sierpnia 2019 roku, z chwilą dokonania odpowiednich wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, zorganizowana część przedsiębiorstwa, obejmującego działalność maklerską Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. (CDM Pekao) została włączona do Banku Pekao S.A. - Domu Maklerskiego Pekao.

Tym samym CDM Pekao S.A. przestał funkcjonować jako odrębny podmiot*, a wszyscy Klienci CDM Pekao z mocy prawa stali się Klientami Domu Maklerskiego Pekao, który jest wydzieloną jednostką organizacyjną Banku Pekao S.A.

Zmiana ta nie wymaga od Klientów podejmowania żadnych działań. Bank Pekao S.A. stał się następcą prawnym i przejął dotychczasowe prawa oraz obowiązki CDM Pekao w zakresie działalności maklerskiej.

Umowy zawarte z CDM Pekao S.A. pozostają w mocy, a obsługa Klientów odbywa się na dotychczasowych zasadach - na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Bez zmian pozostają także zasady świadczenia usług dodatkowych, takich jak udostępnianie notowań w czasie rzeczywistym czy sporządzania i dystrybucji analiz inwestycyjnych.

Do dyspozycji pozostają te same systemy transakcyjne (CDMInternet, TeleCDM, eTrader Pekao) - dostęp do nich odbywa się przy użyciu dotychczasowych numerów klienta (loginów) oraz za pomocą ustanowionych przez Klientów haseł.

Placówki pozostają w tych samych lokalizacjach - teraz pod nazwą Punkty Usług Maklerskich Domu Maklerskiego Pekao.

Utrzymane zostają dotychczasowe adresy strony internetowej: www.cdmpekao.com.pl strony serwisu transakcyjnego: www.cdm24.pl (oraz www.m.cdm24.pl w wersji mobilnej), a także numery infolinii:
801 140 490 (opłata za jeden impuls); +48 22 591 24 90 (opłata według cennika operatora).

Poszerzone informacje dotyczące prawnego połączenia domów maklerskich zostały umieszczone w sekcji Pytania i odpowiedzi >>

Istotne informacje zostały także zebrane w skróconej formie tabeli >>

 

* Podział spółki CDM Pekao S.A. odbywa się w trybie art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

 

 


 

Pekao

Informacje o projekcie integracji działalności maklerskiej w ramach grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. 

Integracja działalności maklerskiej w ramach Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. (Bank Pekao S.A. jest jedynym akcjonariuszem spółki CDM Pekao S.A.) jest strategicznym projektem, ogłoszonym jesienią 2018 roku. Ma on na celu wzmacnianie pozycji rynkowej Grupy poprzez zbudowanie silnego, zintegrowanego centrum kompetencji inwestycyjnych, zwiększenie kompleksowości usług oraz poprawę jakości obsługi. Dostęp do usług maklerskich i bankowych oferowanych przez Pekao pozwoli klientom wygodniej korzystać z pełnej gamy rozwiązań finansowych, zapewni także szybszy dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych (np. wprowadzanego przez bank nowego systemu transakcyjnego czy serwisów mobilnych).

Bank założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 197 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 26 mld zł. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed).

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA KLIENTÓW

Więcej

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Więcej

ZAPOZNAJ SIĘ Z AKTUALNYMI DOKUMENTAMI DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO DOTYCZĄCYMI MIFID II:


INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)