eTrader
Jedno miejsce na Twoje inwestycje

Czym jest eTrader Pekao?

Zbadaliśmy oczekiwania inwestorów, uzupełniliśmy je o wieloletnie doświadczenie maklerskie i wzbogaciliśmy o najlepsze praktyki projektowania systemów transakcyjnych – tak powstał eTrader Pekao – nowoczesna platforma, dedykowana wszystkim, którzy chcą aktywnie inwestować na rynkach kapitałowych.

Nowa platforma nie tylko zastępuje dotychczasowy System Dystrybucji Informacji Giełdowych (SDIG), ale też wprowadza wiele nowych funkcji, wspierając w codziennym inwestowaniu na giełdzie.

W związku z tym uprzejmie informujemy, że 1 marca 2019 roku System Dystrybucji Informacji Giełdowych (SDIG „Notowania”) został wyłączony i w pełni zastąpiony nową platformą inwestycyjną eTrader Pekao.

Zapraszamy Państwa do logowania i korzystania z eTrader Pekao - platformy dedykowanej wszystkim Klientom, którzy chcą aktywnie inwestować na giełdzie.

Zobacz film i poznaj nowego króla parkietu >

Porównaj serwis SDIG z nowoczesną platformą inwestycyjną eTrader. Sprawdź jak wiele nowych funkcjonalności otrzymasz!

Szybkie składanie zleceń giełdowych na rynkach
polskich i zagranicznych
Notowania instrumentów z GPW, indeksów zagranicznych,
par walutowych, towarów i surowców
Aktualne informacje rynkowe, komunikaty spółek
oraz analizy rynkowe
Nowoczesne narzędzia i kompleksowe zarządzanie
portfelem inwestycyjnym
Porównaj wszystkie funkcje > Przejdź do eTrader >

Co zyskujesz
z platformą inwestycyjną eTrader Pekao?

Wygoda inwestowania i funkcjonalność

W platformie eTrader znajdziesz kompleksowe funkcjonalności ułatwiające planowanie i kontrolę Twoich inwestycji. Możesz także analizować swoje aktywa z różnej perspektywy – teraz po bieżących kursach!

Do tej pory, w serwisie SDIG („Notowania”), mogłeś składać tylko wybrane rodzaje zleceń. W eTrader dostępne są wszystkie rodzaje zleceń, w tym także zlecenia na rynkach zagranicznych. Dodatkowo swoje zlecenia możesz modyfikować i anulować. Podgląd zleceń bieżących, to kolejna funkcja nowoczesnej platformy eTrader.


Porównaj >

Zobacz

jak składać zlecenia

Funkcja SDIG eTrader
Składanie zleceń na giełdach polskich
(funkcja wyłączona od 31.01.2019)
Składanie zleceń na giełdach zagranicznych
Modyfikacja zleceń giełdowych
Anulowanie zleceń giełdowych
Podgląd zleceń bieżących

Sprawdź

jak korzystać z kalendariów

Wszystko w zasięgu ręki…

W platformie eTrader oprócz notowań wszystkich instrumentów z Giełdy Papierów Wartościowych znajdziesz także dane o notowaniach najważniejszych indeksów zagranicznych, par walutowych, towarów oraz surowców. Takiej możliwości nie dawał dotychczasowy serwis SDIG (‘Notowania”).

Rozbudowane funkcjonalności eTradera pozwolą Ci na dokładne przeanalizowanie zarówno historycznych jak i aktualnych danych dotyczących interesujących Cię spółek. Sprawdzisz tutaj zestawienie danych makro, kalendarium makroekonomiczne, kalendarium spółek, znajdziesz nawet informacje o dniach wolnych w różnych krajach.


Porównaj >
Funkcja SDIG eTrader
Notowania instrumentów i indeksów GPW
Notowania indeksów zagranicznych
Notowania towarów, surowców
Notowania par walutowych
Kalendarium makroekonomiczne
Kalendarium spółek
Kalendarium dni wolnych
Zestawienia danych makro

Czas to pieniądz...

Inwestowanie to przede wszystkim sztuka podejmowania decyzji – wymaga rozsądnych, niejednokrotnie jednak szybkich reakcji. Idealnym rozwiązaniem jest, gdy niezbędne informacje znajdują się w jednym miejscu, a dostęp do nich jest w zasięgu jednego kliknięcia.

Teraz jest to możliwe. Jako użytkownik platformy eTarder otrzymasz dostęp do pełnego zakresu informacji rynkowych, nie tylko Komunikatów z PAP i ESPI/EBI, ale także ISBnews.

Stały dostęp do autorskich materiałów analitycznych opracowywanych przez Biuro Analiz CDM Pekao, to kolejna zaleta korzystania z platformy. Znajdziesz tam zarówno analizy bieżące w ramach serwisu „Rynek na żywo”, jak też analizy cykliczne (codzienne, miesięczne).


Porównaj >

Poznaj

analizy i komentarze CDM

Funkcja SDIG eTrader
Komunikaty z Polskiej Agencji Prasowej (PAP)
Komunikaty z agencji informacyjnej ISBnews
Komunikaty spółek z ESPI/EBI
Analizy i komentarze CDM

Znajduj

istotne informacje rynkowe

Łatwe zarządzanie inwestycjami

eTrader został wyposażony w szereg użytecznych funkcji oraz narzędzi pozwalających na planowanie, analizę i kontrolę inwestycji. Znajdziesz tutaj zaawansowane narzędzia analityczne, takie jak: profile spółek oraz indeksów, wykresy z analizą techniczną, monitor transakcji sesyjnych i pakietowych. Do dyspozycji masz również sygnały rynkowe, alerty i skaner, który umożliwia szybkie wyszukanie spółek i obligacji notowanych na GPW, według zadanych przez Ciebie kryteriów.

Portfel inwestycyjny to funkcjonalność eTradera, która prezentuje aktywa Klienta, posiadane w CDM Pekao. Ujęte są tutaj zarówno środki pieniężne zgromadzone na rachunku maklerskim jak i pozostałe instrumenty finansowe takie jak: akcje, obligacje czy jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Równie ważny jest intuicyjny interfejs i szerokie możliwości personalizacji. To wszystko, wraz z łatwym dostępem do wielu źródeł informacji, składa się na wysoki komfort inwestowania – zarówno dla osób korzystających z sytemu codziennie, jak też dla początkujących czy okazjonalnych użytkowników platformy.


Porównaj >
Funkcja SDIG eTrader
Wykresy instrumentów i indeksów
Skaner akcji i obligacji
Arkusz zleceń
Monitor transakcji sesyjnych
Monitor transakcji pakietowych
Statystyki giełdowe
Sygnały rynkowe
Alerty
Strumieniowanie notowań do Microsoft Excel
Czasy prac rynków finansowych
Profil spółki (komplet informacji nt. spółek z GPW m.in. rekomendacje, sprawozdania finansowe, analiza portfelowa)
Profil indeksu
Podgląd aktywów w portfelu (giełda i fundusze)
Wykresy wartości portfela oraz jego składu
Zarządzanie pakietami notowań, w tym prezentacja obrotów
Zarządzanie profilem użytkownika
Możliwość personalizacji aplikacji
Analiza techniczna instrumentów i indeksów

SDIG i eTrader Pekao
Porównanie wszystkich funkcji

Funkcja SDIG eTrader
Składanie zleceń na giełdach polskich
(funkcja wyłączona od 31.01.2019)
Składanie zleceń na giełdach zagranicznych
Modyfikacja zleceń giełdowych
Anulowanie zleceń giełdowych
Podgląd zleceń bieżących
Notowania instrumentów i indeksów GPW
Notowania indeksów zagranicznych
Notowania towarów, surowców
Notowania par walutowych
Kalendarium makroekonomiczne
Kalendarium spółek
Kalendarium dni wolnych
Zestawienia danych makro
Komunikaty z Polskiej Agencji Prasowej (PAP)
Komunikaty z agencji informacyjnej ISBnews
Komunikaty spółek z ESPI/EBI
Analizy i komentarze CDM
Analiza techniczna instrumentów i indeksów
Wykresy instrumentów i indeksów
Skaner akcji i obligacji
Arkusz zleceń
Monitor transakcji sesyjnych
Monitor transakcji pakietowych
Statystyki giełdowe
Sygnały rynkowe
Alerty
Strumieniowanie notowań do Microsoft Excel
Czasy prac rynków finansowych
Profil spółki (komplet informacji nt. spółek z GPW m.in. rekomendacje, sprawozdania finansowe, analiza portfelowa)
Profil indeksu
Podgląd aktywów w portfelu (giełda i fundusze)
Wykresy wartości portfela oraz jego składu
Zarządzanie pakietami notowań, w tym prezentacja obrotów
Zarządzanie profilem użytkownika
Możliwość personalizacji aplikacji

Sprawdź jak wygodnie pobrać eTrader w 3 krokach

Krok 1

Pobierz
plik instalacyjny

Krok 2

Zainstaluj eTrader
na swoim komputerze

Krok 3

Zaloguj się loginem
i hasłem z CDM24

Pobierz teraz!

Platforma jest dostępna dla Klientów posiadających aktywny rachunek inwestycyjny z dostępem do kanałów zdalnych.

Chcesz dowiedzieć się więcej
o funkcjonalnościach platformy eTrader?

Sprawdź Strefę Użytkownika >
Polityka Prywatności | Copyright © 2008-2019 CDM Pekao S.A.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określonena stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne, w tym ryzyko przyszłego kształtowania się kursu rozumiane jako brak pewności, co do kierunku kształtowania się ceny instrumentu finansowego w przyszłości potencjalnie skutkujący stratą części lub całości zainwestowanego kapitału.

Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa; dokumentacja w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000024477, NIP: 521-26-54-772; wysokość kapitału zakładowego, w pełni wpłaconego: 56 331 898