Wszystko o analizach giełdowych

Analiza giełdowa pomaga zrozumieć zachowania, którymi kierują się spekulanci oraz inwestorzy

Pozwala również podjąć najbardziej efektywną decyzję inwestycyjną na podstawie publikowanych danych statystycznych.

Najczęsciej stosowanymi metodami analiz rynków kapitałowych są:

1. Analiza techniczna

2. Analiza fundamentalna

3. Analiza portfelowa

Analiza Techniczna

Analiza techniczna spółki bada zachowania rynku bazując w dużej mierze o wykresy, celem przewidzenia trendów cenowych. Przy posługiwaniu się analizą techniczną analizuje się trzy podstawowe wielkości: cenę danego instrumentu finansowego, jego wartość obrotów oraz liczbę otwartych pozycji w kontraktach terminowych.

wiecej

Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna szacuje wartość danej spółki na podstawie niżej wymienionych czynników:

1. Polityki fiskalnej i monetarnej danego państwa (np. wysokość stóp procentowych);

2. Ogólnej oraz prognozowanej sytuacji gospodarczej kraju;

3. Zdarzeń politycznych;

4. Pozycji finansowej spółki (prognozy zysków i dywidend);

5. Sytuacji w poszczególnych branżach oraz możliwości ich rozwoju.

więcej

Analiza portfelowa

Analiza portfelowa jest bardzo istotnym, o ile nie najważniejszym, elementem strategii inwestycyjnej. Dzięki powyższej analizie możemy wyeliminować znaczną część ryzyka towarzyszącego akcjom.
Analiza portfelowa pozwala badać zależności pomiędzy maksymalizacją stopy zwrotu przy określonym poziomie ryzyka lub przy danym poziomie stopy zwrotu, minimalizacją ryzyka.

więcej

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)