Harmonogram sesji giełdowych

Harmonogram notowań giełdowych - UTP 

Transakcje na giełdzie (oprócz transakcji pakietowych) zawierane są w godzinach 8.30 - 17.05. W tym czasie odbywają się notowania w dwóch systemach: notowań ciągłych i jednolitych. Notowania ciągłe obejmują notowania instrumentów pochodnych (kontraktów terminowych, opcji, od godziny 8.45) i instrumentów rynku kasowego (od godziny 9.00). Notowania jednolite odbywają się dwukrotnie w ciągu dnia: o godzinie 11.00 i 15.00. Sesja giełdowa składa się z faz właściwych dla danego systemu notowań.

Notowania w systemie notowań ciągłych z wyłączeniem instrumentów pochodnych:
08:30 - 09:00Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
09:00 Otwarcie (określanie kursu na otwarciu)
09:00 - 16:50Faza notowań ciągłych
16:50 - 17:00Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)
17:00Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu)
17:00 - 17:05Dogrywka
Notowania w systemie notowań ciągłych dla instrumentów pochodnych (z wyłączeniem kontraktów terminowych na obligacje Skarbu Państwa i kontraktów terminowych na WIBOR):

08:30 - 08:45Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
08:45Otwarcie (określanie kursu na otwarciu)
08:45 - 16:50Faza notowań ciągłych
16:50 - 17:00Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)
17:00Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu)
17:00 - 17:05Dogrywka

Notowania w systemie notowań ciągłych dla obligacji (Rynek Catalyst):

08:30 - 09:00Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
09:00 Otwarcie (określanie kursu na otwarciu)
09:00 - 16:50Faza notowań ciągłych
16:50 - 17:00Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)
17:00Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu)
17:00 - 17:05Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie na następnej sesji)

Notowania w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego:

08:30 - 11:00

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
11:00Otwarcie (określenie kursu jednolitego)
11:00 - 11:30Dogrywka
11:30 - 15:00Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
15:00
Otwarcie (określenie kursu jednolitego)
15:00 - 15:30Dogrywka
15:30 - 17:05Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji)
Notowania w systemie kursu jednolitego z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego:

08:30 - 11:00

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
11:00
Otwarcie (określenie kursu na otwarciu)
11:00 - 11:30Dogrywka
11:30 - 17:05Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji)

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)