Popyt i Podaż

Co sprawia, że kurs akcji rośnie lub maleje?

Wiara

Od wiary w to czy dana spółka będzie się rozwijać i osiągać coraz lepsze wyniki lub ponosić będzie straty zależy czy inwestorzy będą skłonni zainwestować swoje oszczędności.

Siły rynkowe

Po za wiarą decydujące znaczenie mają również siły rynkowe oddziaływujące na wycenę akcji poszczególnych spółek. Siły te wyrażane są poprzez popyt i podaż.

Popyt jest to zapotrzebowanie na dane dobro, za które nabywca gotowy jest zapłacić ustaloną na rynku cenę. Inaczej mówiąc - jest to chęć klienta do nabycia dóbr i usług w danym momencie i w danym miejscu za odpowiednią ilość środków.

Podaż jest to ilość towaru bądź usług, którą dostawcy są skłonni dostarczyć na rynek w określonym czasie i określonej cenie.

Odnosząc to na rynek akcji, popyt jest to zatem chęć inwestorów do nabycia akcji, podaż zaś to ilość akcji, które mogą być zaoferowane w danym czasie po określonej cenie.

Zależność pomiędzy popytem a podażą przedstawiona została na poniższym rysunku. Wraz ze wzrostem ceny, maleje popyt na dane dobro oraz rośnie podaż danego dobra. Punkt równowagi, wyznaczony przez przecięcie tych krzywych, wskazuje na ilość oraz cenę dobra, którego własność zostanie przeniesiona ze sprzedających na kupujących.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Co wpływa zatem na wartość akcji w odniesieniu do sił popytu i podaży?   

  • Wzrost popytu: wzrost popytu z punktu Q1 do punktu Q2, powoduje wzrost ceny z P1 do P2. Zatem duże zapotrzebowanie inwestorów na dane akcje, powoduje wzrost jej ceny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Spadek popytu
    Spadek popytu z punktu Q1 do punktu Q2, powoduje spadek ceny z P1 do P2. Zatem malejące zapotrzebowanie inwestorów na dane akcje, powoduje spadek jej ceny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Wzrost podaży
    Zgodnie z poniższym wykresem, wzrost podaży z punktu Q1 do punktu Q2, powoduje spadek ceny z P1 do P2. Zatem duża ilość akcji danej spółki dostępna na rynku, związana z pozbywaniem się akcji przez  inwestorów, powoduje spadek jej ceny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Spadek podaży: zgodnie z poniższym wykresem, spadek podaży z punktu Q1 do punktu Q2, powoduje wzrost ceny z P1 do P2. Zatem niewielka ilość akcji danej spółki dostępna na rynku, powstała w wyniku nabywania akcji w związku z np. bardzo dobrymi informacjami dotyczącymi wyniku finansowego spółki, powoduje wzrost jej ceny.

s

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)