MiFID

MiFID (skrót od Markets in Financial Instruments Directive) to dwie dyrektywy uchwalone przez Parlament Europejski i Radę oraz rozporządzenie Komisji Europejskiej. Powstały, by ułatwić stworzenie jednolitych zasad funkcjonowania rynków finansowych w całej Wspólnocie. Zapewnią też Klientom wyższy poziom ochrony.
Centralny Dom Maklerski Pekao SA (CDM) jest spółką, ktorej właścicielem 100% akcji  jest Bank Pekao S.A. należący do grupy kapitałowej UniCredito Italiano S.p.A. 

Podstawowe akty prawne i regulacje CDM Pekao S.A.