Bezpieczeństwo

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe

więcej

MIFID

MiFID (skrót od Markets in Financial Instruments Directive) to dwie dyrektywy uchwalone przez Parlament Europejski i Radę oraz rozporządzenie Komisji Europejskiej. Powstały, by ułatwić stworzenie jednolitych zasad funkcjonowania rynków finansowych w całej Wspólnocie. Zapewnią też Klientom wyższy poziom ochrony.

więcej

Bezpieczeństwo CDMINTERNET

System CDMInternet gwarantuje całkowite bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym oraz danych osobowych Klientów. Wszystkie informacje chronione są zgodnie z obowiązującymi normami zachowania poufności i bezpieczeństwa.

więcej

Polityka Informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej

Więcej

Ogłoszenie w trybie art. 110w ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

więcej

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)