Bezpieczeństwo

Komunikacja firm inwestycyjnych

Firmy inwestycyjne prowadzą do Klientów komunikację, zawierającą sugestie zachowań inwestycyjnych, w oparciu o obowiązujące regulacje prawne.

więcej

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe

więcej

MIFID

MiFID (skrót od Markets in Financial Instruments Directive) to dwie dyrektywy uchwalone przez Parlament Europejski i Radę oraz rozporządzenie Komisji Europejskiej. Powstały, by ułatwić stworzenie jednolitych zasad funkcjonowania rynków finansowych w całej Wspólnocie. Zapewnią też Klientom wyższy poziom ochrony.

więcej

Bezpieczeństwo CDMINERNET

Nowy CDMInternet gwarantuje całkowite bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym oraz danych osobowych Klientów. Wszystkie informacje chronione są zgodnie z obowiązującymi normami zachowania poufności i bezpieczeństwa.

więcej

Polityka Informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej

Zapoznaj się ze szczegółami Polityki Informacyjnej określającej zasady upowszewchniania informacji przez CDM.

Więcej

Ogłoszenie w trybie art. 110w ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

więcej

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)