FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) to regulacja Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), której celem jest zapewnienie, aby osoby fizyczne oraz podmioty posiadające obowiązek podatkowy w USA wywiązywały się z niego. FATCA nakłada na zagraniczne instytucje, w tym także polskie, obowiązki sprawozdawcze dotyczące m.in. rachunków prowadzonych przez te instytucje na rzecz obywateli USA lub rezydentów amerykańskich. Polska zobowiązała się do realizacji względem USA wynikających z FATCA obowiązków w drodze umowy międzynarodowej zawartej z USA, podpisanej w dniu 7 października 2014 r. Zasady wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązań wynikających z tej Umowy zostały uregulowane w Ustawie FATCA.

FATCA - ważne informacje

FATCA w CDM Pekao

Więcej

FATCA - blokada rachunku inwestycyjnego

Blokada rachunku związana z brakiem złożenia oświadczenia FATCA do 1 grudnia 2016 r.

Więcej

Kontakt

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących FATCA lub w jakichkolwiek innych sprawach, prosimy o kontakt z Infolinią TeleCDM pod numerami telefonów:

  • +48 801 140 490 (opłata za jeden impuls),
  • +48 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora).

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)