GPW: zmiana kroku notowań

W związku z podjętą przez Zarząd GPW Uchwałą z dnia 1 lutego 2019 informujemy, że od 4 marca 2019 na GPW będą obowiązywały nowe kroki notowania dla akcji, ETF-ów, kontraktów terminowych na waluty oraz kontraktów terminowych na akcje. Instrumenty finansowe będą notowane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Dodatkowo dla kontraktów terminowych na waluty nastąpi zmiana jednostki notowania z obecnych 100 na 1.

Ważne: Zgodnie z Uchwałą GPW „Wszystkie zlecenia maklerskie przekazane na giełdę oraz do alternatywnego systemu obrotu, które nie zostaną zrealizowane do dnia 1 marca 2019 (włącznie), tracą ważność w tym dniu po zakończeniu sesji giełdowej oraz odpowiednio po zakończeniu dnia obrotu w alternatywnym systemie obrotu".

Wprowadzane przez GPW zmiany stanowią drugi etap implementacji kroków notowań wynikających z pakietu regulacji MIFID II/MIFIR.

Zmiany wynikające z dyrektyw MIFID II wymagały od uczestników rynku dostosowanie systemów informatycznych do wprowadzanych zmian. Dzięki uruchomionej w maju 2018 nowej platformie inwestycyjnej eTrader Pekao, CDM jest przygotowany na wdrażane zmiany.

Klienci CDM Pekao mogą korzystać z platformy inwestycyjnej w pełni dopasowanej do nowych wymogów GPW.

Więcej o eTrader

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)