Zaprezentowany poniżej komentarz stanowi jedynie część Raportu. Pełen Raport, wraz z informacją na temat czynników ryzyka dostępny jest do pobrania w formie pliku pdf.

 

Sytuacja na rynkach

Wczorajsza przewaga kupujących na GPW widoczna jest również w dniu dzisiejszym. Indeks WIG20 rośnie obecnie o 0,25%, znajdując się tym samym w czołówce europejskich rynków akcji. Indeksy rynków bazowych doświadczają nieznacznych spadków (poniżej 0,5%), zaś najsłabszymi giełdami w Europie są Ukraina, oraz indeksy spółek niemieckich o małej i średniej kapitalizacji. Wzrosty na GPW to zasługa przede wszystkim sektorów górnictwa, farmaceutycznego, odzieżowego i energetycznego. Silne pozostają również notowania banków. Wśród najsilniej tracących podmiotów wskazać należy te związane z sektorem paliwowym. Na rynku towarowym, w ślad za osłabiającym się dolarem amerykańskim, obserwować można wzrosty cen większości surowców, w tym ropy naftowej, miedzi i metali szlachetnych.

AstraZeneca (AZN LN)

AstraZeneca jest jedną z największych globalnych spółek farmaceutycznych oraz jednym z głównych graczy na rynku sercowo-naczyniowym. Nowe leki Grupy, takie jak Lynparza (lek na raka jajników), Farxiga (lek na cukrzycę typu II), Movantig (lek na zaparcia) czy Tagrisso (lek na raka płuc) radzą sobie bardzo dobrze w pierwszych miesiącach obecności na rynku, wpływając pozytywnie na wyniki Grupy. AstraZeneca radzi sobie bardzo dobrze jeśli chodzi o rozwój nowych leków oraz badania i rozwój we współpracy z innymi podmiotami (np. NHektar Therapeutics, Eli Lilly & Company, Ionis, Allergan plc). Jeszcze w tym roku planowane jest wdrożenie kolejnych 4 znaczących produktów skierowanych do chorych m.in. na raka czy astmę. Szczególnie silny rozwój obserwowany jest wśród leków immuno-onkologicznych, ale także chorych na anemię, cukrzycę, łuszczycę czy chorobę Alzheimera. Pozytywne wyniki testów klinicznych oraz akceptacje nowych leków przez podmioty nadzorujące rynek w Europie i USA stanowią istotne wsparcie dla notowań Grupy. Jednocześnie wsparciem dla wyników finansowych są działania optymalizacyjne prowadzące do ograniczenia kosztów sprzedaży, marketingu oraz kosztów ogólnych. Do roku 2018 działania te mają przynieść 1,1 mld USD oszczędności. Akcje AstraZeneca (AZN LN) dostępne są dla inwestorów posiadających aktywną usługę inwestowania na rynkach zagranicznych.