Zaprezentowany poniżej komentarz stanowi jedynie część Raportu. Pełen Raport, wraz z informacją na temat czynników ryzyka dostępny jest do pobrania w formie pliku pdf.

 

Sytuacja na rynkach

Dziś na rynkach azjatyckich i europejskich dominuje podaż, słabość rynków akcji, która była zauważalna na giełdach europejskich już w środę, a wczoraj we wszystkich regionach, również dziś jest powszechna. Wczorajsze spadki na rynkach amerykańskich i zakończenie serii czterech kolejnych jednoczesnych historycznych rekordów na NYSE (DJIA i S&P500) nie sprzyjają w dnia dzisiejszym popytowi na akcje. Obecnie po serii publikacji wielu ważnych danych i wskaźników makro, oraz comiesięcznych spotkaniach decyzjach gremiów Fed, ECB i BoE, w centrum uwagi inwestorów ponownie znalazł się temat reformy podatkowej w USA. Decyzje banków centralnych oraz opublikowane w tym tygodniu dane i wskaźniki nie stały się silnymi bodźcami dla rynków, chociaż optymistyczne sygnały z gospodarki USA i pozytywne oceny jej stanu ze strony Fed mogły trochę ostudzić zapał inwestorów na rynkach akcji USA. Obawy inwestorów o reformę podatkową w USA płyną z sytuacji w Senacie USA. Uchwalane przez Izbę Reprezentantów i przez Senat ustawy różnią się, ostateczny kształt reformy ma zostać ustalony w specjalnym trybie negocjacji. Ostatnio jeden z republikańskich senatorów postawił ultimatum w kwestii swoich propozycji legislacyjnych, co grozi fiaskiem całej reformy. Obecnie akcie i główne indeksy GPW zniżkują, ale skala spadków nie jest znacząca. Dziś po południu poznamy odczyty produkcji przemysłowej USA za listopad.

Amazon.com, Inc. (AMZN US)

Amazon.com, Inc jest bardzo specyficzną spółką, której wyceny rynkowe od wielu lat zadziwiają, głównie ze względu na bardzo wysokie wskaźniki P/E i P/ BV. Wysokie wskaźniki wyceny są jak najbardziej uzasadnione w przypadku spółek „młodych” rozwijających się, jednak Amazon został założony w 1994 r., a od 1997 r. jest notowany na rynku NASDAQ. Obecnie Amazon jest czwartą , największą pod względem kapitalizacji po: Apple, Google i Microsoft, spółką notowaną na amerykańskich rynkach akcji, aktualne wskaźniki: P/E=296 i P/BV=23. Biorąc jednak po uwagę bieżące i historyczne wyniki finansowe, zwłaszcza poziom sprzedaży, Amazon nadal jest spółką rozwijającą się pomimo ponad dwudziestoletniej historii. W minionym roku przychody spółki wyniosły ponad 177 mld USD, a bieżącym roku (wg. konsensusu Bloomberg PLC) mają wynieść 228 mld USD. Amazon jest największym pod względem przychodów sprzedawcą detalicznym, realizującym sprzedaż przez internet, oraz jednym z największych dostawców usług i rozwiązań IT realizowanych w „chmurze”. Korekta cen akcji jaka miała miejsce na przełomie listopada i grudnia był efektem zachowania całego rynku NASDAQ, a nie wydarzeń związanych ze spółką i jak pokazują notowania sprowokowała ona popyt na akcje spółki. Należy oczekiwać, że wyniki spółki w bieżącym kwartale będą bardzo dobre gdyż sprzedaż rozpoczęta w Święto Dziękczynienia była wysoka, a najgorętszy okres zakupów w USA zakończy się dopiero na początku stycznia. Instrument dostępny jest dla klientów posiadających aktywną usługę inwestowania na rynkach zagranicznych.