Zaprezentowany poniżej komentarz stanowi jedynie część Raportu. Pełen Raport, wraz z informacją na temat czynników ryzyka dostępny jest do pobrania w formie pliku pdf.

 

Sytuacja na rynkach

Wczoraj amerykański Senat, przewagą zaledwie dwóch głosów (51 do 49), zatwierdził budżet federalny na 2018 rok, co otworzyło drogę do rozpoczęcia prac nad priorytetową dla Republikanów ustawą o reformie podatków. Informacja pozytywnie wpłynęła na postawę inwestorów amerykańskich, którzy wybronili indeks przed korektą. To pozwoliło na spokojny start sesji na GPW. Przy braku ważnych publikacji makro i nowych impulsów na rynkach bazowych inwestorzy oczekiwać będą na wyniku przeglądu polskiego ratingu przez agencję S&P. Konsensus zakłada, że S&P nie zmieni ani ratingu Polski (BBB+) ani jego perspektywy (stabilna), co byłoby neutralne zarówno dla złotego, jak i krajowych obligacji. Taki układ sprzyja WIG20, który broni obecnie linię trendu wzrostowego. Zamknięcie ponad 2500 pkt. byłoby potwierdzeniem skutecznej obrony i pozwoliłoby na powrót do tendencji wzrostowej w przyszłym tygodniu.

United States Natural Gas Fund (UNG US)

Gaz naturalny można nazwać surowcem energetycznym z przyszłością. Stanowi swego rodzaju pomost pomiędzy „klasycznymi” paliwami kopalnymi, a zielonymi technologiami wytwarzania energii. Jest bowiem „najczystszym” węglowodorem (w porównaniu z ropą czy węglem), co jest źródłem kluczowej przewagi elektrowni gazowych nad zwykłymi elektrowniami napędzanymi węglem brunatnym lub kamiennym. O atrakcyjności tego paliwa decyduje jednak głównie cena. Z powodu wielomiesięcznego trendu spadkowego, wywołanego wzrostem wydobycia i spadkiem cen ropy naftowej, obecne poziomy jawią się niezwykle atrakcyjnie, zwłaszcza dla azjatyckich odbiorców. To właśnie z Azji ma pochodzić prognozowany wzrost zapotrzebowania na to paliwo w kolejnych latach. Zgodnie z szacunkami Międzynarodowej Agencji ds. Energii (International Energy Agency; IEA), światowe zużycie gazu średniorocznie wzrośnie o 1,6% w horyzoncie kolejnych 5 lat. Za 40% tego wzrostu odpowiadać będą Chiny, które już szykują infrastrukturę od importu LNG. Krótkoterminowych argumentów za wzrostami dostarcza natomiast publikacja amerykańskiego departament energii (EIA) z 11 października, w której EIA oczekuje wzrostu cen gazu naturalnego okresie zimowym w związku ze spodziewanym wyższym zapotrzebowaniem i niższym poziomem zapasów paliwa. Zestawienie powyższych czynników oznacza, że obecny poziom notowań gazu naturalnego może stanowić okazję do zajęcia długich pozycji np. poprzez ETF o nazwie United States Natural Gas Fund (UNG US). Instrument ten jest dostępny dla inwestorów posiadających aktywną usługę inwestowania na rynkach zagranicznych.