Zaprezentowany poniżej komentarz stanowi jedynie część Raportu. Pełen Raport, wraz z informacją na temat czynników ryzyka dostępny jest do pobrania w formie pliku pdf.

 

Sytuacja na rynkach

Wtorkowa sesja na GPW upływa pod znakiem próby odrobienia wczorajszych strat, przy czym aktualne stopy zwrotu głównych indeksów warszawskiego parkietu charakteryzują się sporym spolaryzowaniem. O ile zaobserwować można napływ kapitału do segmentu dużych spółek, tak już średnie i małe podmioty wciąż prezentują się słabo. Bardzo mizernie sesja prezentuje się w wykonaniu KGHM, który zdecydowanie przebił psychologiczną barierę 100 zł, zmierzając aktualnie w rejon 90 zł. Do grona outsiderów zaliczyć można nie tylko sektor górniczy ale również paliwowy. Sprzyja temu przecena obserwowana na rynku miedzi. Powiew optymizmu widoczny jest za to w otoczeniu zewnętrznym, gdzie wzrosty są powszechne w części istotnych parkietów, a ujemny dzienny zwrot jest domeną rynków albo peryferyjnych albo też marginalnych z punktu widzenia diagnozowania rynkowego sentymentu.

ProShares Short QQQ (PSQ US)

Segment ryzykownych aktywów wysyła w ostatnim czasie negatywne sygnały, co może stanowić okazję do zajęcia krótkich pozycji na najbardziej wrażliwych na pogorszenie koniunktury rynkowej instrumentach. Jednym z takich jest amerykański segment spółek technologicznych, gdzie niedawno doszło do zwrotu, a w konsekwencji – zanegowania pozytywnych sygnałów opartych o wybicie na nowe historyczne maksima. Duża dynamika krótkoterminowych spadków uprawdopodabnia tezę o rozwinięcia procesu realizacji zysków, podobnie jak zauważalna relatywna kilkusesyjne słabość i wysoka wycena mnożnikowa. Indeks Nasdaq Composite aktualnie handlowany jest na mnożniku P/E równym x32, a prognozy na dwa kolejne lata to odpowiednio x23 i x19. Zajęcie krótkiej pozycji na ten segment amerykańskich akcji możliwy jest za pomocą, odwzorowującego indeks Nasdaq 100, dobrze zdywersyfikowanego portfela ETF ProShares Short QQQ (PSQ US). Instrument ten jest dostępny dla inwestorów posiadających aktywną usługę inwestowania na rynkach zagranicznych.