Rynek w południe

Zaprezentowany poniżej komentarz stanowi jedynie część Raportu. Pełen Raport, wraz z informacją na temat czynników ryzyka dostępny jest do pobrania w formie pliku pdf.

 

Sytuacja na rynkach

W dniu dzisiejszym na rynki akcji powróciły wyraźne spadki. Uwaga inwestorów cały czas skierowana jest na wojny handlowe na linii USA-Chiny i możliwe scenariusze wydarzeń. Obawy o eskalację tego konfliktu będą jeszcze stanowić dosyć duży czynnik ryzyka, który będą musieli uwzględnić w swoich decyzjach giełdowi gracze. W dniu dzisiejszym uwaga rynków skierowana jest głównie na Bank Anglii, który przedstawi swoją decyzję o godz. 13.00. Konsensus rynkowy jeśli chodzi o poziom stóp procentowych pozostaje niezmieniony i zakłada pozostawienie ich na dotychczasowym poziomie. Ważniejszy jednak od samego komunikatu, będzie protokół z posiedzenia, z którego dowiemy się jak poszczególni decydenci głosowali. W dalszej części dnia ważne będą również cotygodniowe dane z amerykańskiego rynku pracy.

ROCHE HOLDING (ROG SW)

Roche jest szwajcarskim koncernem medycznym, którego historia sięga jeszcze XIX wieku. Początkowo był głównie producentem preparatów witaminowych. Obecnie jest światowym potentatem w dziedzinie farmaceutyki i diagnostyki. Roche jest największą na świecie firmą biotechnologiczną. Produkuje leki stosowane w onkologii, immunologii, leczeniu chorób zakaźnych, okulistyce i chorobach układu nerwowego. Firma jest również światowym liderem w dziedzinie diagnostyki in vitro, diagnostyki molekularnej oraz pionierem w zakresie kompleksowej opieki diabetologicznej. Na koniec ubiegłego roku zatrudnienie w grupie wynosiło 93,7tys pracowników w 150 krajach na całym świecie. W 2017 roku grupa Roche zdołała wypracować 12mld CHF zysku netto przy przychodach ze sprzedaży 53,3mld CHF. Konsensus zawarty w serwisie Bloomberg na ten rok wynosi 14,4mld CHF przy sprzedaży na poziomie 55,2mld CHF. W ostatnim czasie pojawiły się informacje o możliwym przejęciu konkurenta w branży spółki Tesaro, co znacznie umocniłoby pozycję na rynku biotechnologicznym. Akcje spółki Roche dostępne są dla klientów posiadających aktywną usługę inwestowania na rynkach zagranicznych.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)