Raport Rynek Akcji

Zaprezentowany poniżej komentarz stanowi jedynie część Raportu. Pełen Raport, wraz z informacją na temat czynników ryzyka dostępny jest do pobrania w formie pliku pdf. 

WYBRANE NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

 

Wczoraj wieczorem (18:00 GMT) Fed opublikował protokół z wrześniowego posiedzenia FOMC. Nie przyniósł on zaskakujących treści. Po ostatnim posiedzeniu Komitetu, poza komunikatem i konferencją szefa Fed Jerome Powella, zostały opublikowane kwartale projekcje makro Fed oraz oczekiwania członków FOMC co do poziomu stóp procentowych w przyszłości. Oczekiwania, zebrane w tzw. kropki Fed, wskazały na zmniejszenie polaryzacji oczekiwań w stosunku do poprzedniego kwartału. Natomiast z protokołu wynika, że członkowie komitetu byli jednomyślni co do podjętej decyzji w sprawie ósmej już, w obecnym cyklu, podwyżki stóp procentowych o kolejne 25 bp. Rynki akcji, długu oraz FX spokojnie przyjęły publikację. Kolejne posiedzenie FOMC odbędzie się w dniach 7-8 listopada br.

Liczba nowych pozwoleń na budowę domów w USA we wrześniu w ujęciu zanualizowanym wyniosła 1,241 mln, podał Departament Handlu USA. Konsensus prognoz (Bloomberg Finance L.P.) wynosił 1,274 mln wobec 1,249 mln nowych pozwoleń w sierpniu. Liczba rozpoczętych budów domów mieszkalnych w USA we wrześniu wyniosła zgodnie z oczekiwaniami, 1,201 mln w ujęciu zannualizowanym. W sierpniu liczba rozpoczętych budów wyniosła 1,268 mln.

Inflacja cen konsumentów CPI w strefie euro we wrześniu według finalnego odczytu wyniosła zgodnie z oczekiwaniami (Bloomberg Finance L.P.) 2,1% r/r, jak podał Eurostat. Inflacja CPI w sierpniu wyniosła 2,0% r/r.

Produkcja przemysłowa we wrześniu w Polsce wzrosła o 2,8% r/r i 3,5% m/m, jak podał GUS, wobec konsensusu prognoz (Bloomberg Finance L.P.) na poziomie +4,1% r/r i +5,3% m/m. W sierpniu odnotowano wzrost o 5,0% r/r i 0,8% m/m.Dynamika produkcji w ujęciu r/r jest najniższa od marca br., a wrzesień był drugim z rzędu miesiącem spadku dynamiki produkcji po tegorocznym szczycie w lipcu (10,3% r/r). Przetwórstwo przemysłowe w Polsce we wrześniu wzrosło o 2,0% r/r i 4,0% m/m wobec wzrostu o 5,4% r/r i 0,5% m/m w sierpniu.

Inflacja cen producentów (PPI) we wrześniu w Polsce wyniosła 2,9% r/r i 0,4 m/m, co było bliskie konsensusu (Bloomberg Finance L.P.) na poziomie 2,9% r/r i 0,3% m/m. W sierpniu inflacja cen producentów wyniosła o 3,0% r/r i 0,0% m/m. Wrzesień był trzecim z rzędu miesiącem spadku PPI w ujęciu r/r, po osiągnięciu lokalnego szczytu w czerwcu (3,7% r/r).

Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu w Polsce wyniosła +3,2 % r/r oraz -0,1% m/m, co również było odczytem niższym od konsensusu prognoz (Bloomberg Finance L.P.) na poziomie 3,4% r/r i 0,1% m/m. W sierpniu zatrudnienie wzrosło o 3,4% r/r i nie zmieniło się w ujęciu m/m.

 

DZISIEJSZE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

 

Sezon wyników - dziś kolejne spółki publikują raporty kwartalne m.in.: Novartis AG, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, SAP, Philip Morris, PayPal, American Express, Danaher, Intuitive Surgical, SAB, Bank of New York Mellon, Blackstone Group.

James Bullard, Prezydent St. Louis Fed, wystąpi w Economic Club of Memphis.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)