Perspektywy Rynkowe

Perspektywy Rynkowe

 

Zaprezentowany poniżej komentarz stanowi jedynie część Raportu. Pełen Raport, wraz z informacją na temat czynników ryzyka dostępny jest do pobrania w formie pliku pdf.

 

Pora na wzrostową korektę bessy

 

 

Tu możesz pobrać raport

 

 

 

Wiele przesłanek przemawia za tym, że w styczniu tego roku na WIG-u rozpoczęła się cykliczna bessa (faza spadkowa cyklu Kitchina na rynku akcji). Projekcja typowego przebiegu takiej cyklicznej bessy oparta na uśrednieniu faz spadkowych 6 ostatnich cykli Kitchina na WIG-u sugeruje sierpień 2019 roku jako termin jej zakończenia. Odłożenie wielokrotności typowej 40-miesięcznej długości cyklu Kitchina na WIG-u do 3 ostatnich dołków bessy na WIG-u (luty 2009, czerwiec 2012 oraz styczeń 2016) sugeruje wcześniejszy termin bessy – luty-maj 2019. Na pełny cykl hossa-bessa w ramach cyklu Kitchina składają się 4 cykle 40-tygodniowe generowane przez wpływające z opóźnieniem na konkurencyjność krajowej gospodarki wahania siły krajowego waluty. 4 cykle generują 8 faz rynku – 4 wzrostowe i 4 spadkowe, które składają się na standardowy elliottowski wzór cyklu giełdowej 1-2-3-4-5-A-B-C. W tym schemacie styczniowy szczyt WIG-u był z punktu widzenia cykli końcem fazy wzrostowej 3-ciego cyklu 40-tygodniowego w obecnym cyklu Kitchina rozpoczętym w styczniu 2016, a z punktu widzenia teorii Ellitta końcem fali 5-tej. Podobnie spadek od stycznia do czerwca był fazą spadkową 3-ciego cyklu 40-tygodniowego, a zarazem falą A cyklicznej bessy. Z tego punku widzenia wiele wskazuje na to, że rozpoczęta pod koniec czerwca zwyżka WIG-u jest początkiem wzrostowej fali B bessy. Różne argumenty przemawiają za tym, że jej kulminacji należy poszukiwać w okolicach listopada. Gdyby była równie silna jak analogiczne fale B z dwu poprzednich cykli (fale wrzesień 2011-marzec 2012 i styczeń-maj 2015), to zakończyłaby się w strefie 63200-63900 pkt.

Wojciech Białek, Główny Analityk CDM Pekao S.A.

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)