Perspektywy Rynkowe

Perspektywy Rynkowe

 

Zaprezentowany poniżej komentarz stanowi jedynie część Raportu. Pełen Raport, wraz z informacją na temat czynników ryzyka dostępny jest do pobrania w formie pliku pdf.

 

Podwójny szczyt na indeksie S&P 500?

 

 

Tu możesz pobrać raport

 

 

 

Powtórny atak na styczniowe maksima amerykańskiego indeksu S&P 500 skłania nas do przemyśleń, czy to początek kolejnej fali hossy, która potrwa zgodnie 40 miesięcznym cyklem produkcyjno-handlowym (Kitchina) kolejne 2 lata, czy może to powtórny szczyt, który obstawialiśmy, że wydarzy się we wrześniu br. Ze względu na pogarszające się dane makro, w szczególności PMI i negatywny impuls kredytowy (dynamikę kredytu w sektorze prywatnym), sądzimy, że mamy do czynienia raczej z powtórnym szczytem na rynku akcji (wątek poruszony w pierwszym temacie). Problem jedynie polega na tym, że oprócz schłodzenia danych makroekonomicznych na horyzoncie nie widać szczególnie negatywnych czynników, które mogłyby popsuć zyski firm w Stanach. W zasadzie konsensus rynkowy zakłada ich mocną zwyżkę zarówno w III kwartale br., jak też w kolejnych latach (szczegóły w temacie 2). W niniejszym raporcie analizie poddaliśmy rynek surowców, w szczególności za sprawą drożejącej w ostatnim miesiącu ropy naftowej (temat nr 3). Przeprowadzone przez nas analizy skłoniły nas do propozycji zmniejszenia udziału akcji w portfelach inwestycyjnych. Natomiast jeśli chodzi o obligacje, to mamy wrażenie, że wciąż występuje przestrzeń do zdyskontowania trzech podwyżek stóp procentowych w przyszłym roku, co może prowadzić do dalszego wzrostu rentowności długu skarbowego. Oczekujemy poprawy warunków do inwestowania w obligacje w ciągu dwóch miesięcy.

- Maciej Borkowski, CFA, Dyrektor Biura Analiz CDM oraz Biura Analiz Inwestycyjnych DM Pekao

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)