Biuletyn Analizy Technicznej

Pełen Raport, wraz z informacją na temat czynników ryzyka dostępny jest do pobrania w formie pliku pdf. 

Crude Oil WTI Futures (NYMEX)

- kilkusesyjne odreagowanie w przypadku ogólnego układu sił na rynku ropy niewiele zmienia. W dalszym ciągu stroną przeważającą pozostaje podaż dysponująca nie tylko faktem przełamania wstęgi średnich ruchomych, ale również udanym przebiciem wsparcia zlokalizowanego na poziomie 66,90 USD. Obserwowane odbicie dotarło do poziomów, z których sprzedający wyprowadzić powinni kolejny impuls spadkowy – jeśli tak się nie stanie to kolejnych okazji do zajmowania krótkich pozycji można będzie poszukiwać w rejonie 68,40 USD.

PKN ORLEN

- zarówno pod względem struktury kreślonych świec, jak i wcześniejszych pro-wzrostowych struktur (przykładem ostatnia formacja flagi), notowania PKN Orlen sygnalizują przygotowywanie do kontynuacji ruchu wzrostowego. Interesująco prezentuje się rozkład wolumenu, który uwiarygodnił zakończenie korekty na ostatnich sesjach. Wskaźniki dalekie są od silnego wyprzedania, a wstęga średnich prezentuje się typowo dla budowania trendu wzrostowego.

11BIT

- wczorajsza sesja niewiele zmienia w układzie technicznym. Doszło do naruszenia oporu, obrót wzrósł, ale cofnięcie pozostawia po sobie spory element niejednoznaczności. Notowania 11BIT kontynuują korektę spadkową o niezbyt dużej dynamice. W jej ramach żadne istotne wsparcia nie zostały jeszcze naruszone, niemniej trudno na ten moment określić docelowy kierunek ruchu, w tym moment powrotu do wzrostów.

BENEFIT

- brak zmian konfiguracji technicznej po poniedziałkowej sesji wzbogacony zanikiem obrotu. Wykres spółki Benefit poza ilustracją wysokiej zmienności nie charakteryzuje się jakąkolwiek wartością prognostyczną. Kurs konsoliduje się po przełamaniu linii krótkoterminowego trendu spadkowego, a obroty są znikome.

FAMUR

- notowania Famuru znajdują się na etapie korygowania wcześniejszego podejścia, samo schłodzenie zaś przebiega w optymalny dla popytu sposób – tj. w postaci konsolidacji przy maksimach. Z uspokojeniem po stronie zmienności korespondują spadające obroty, ich rozkład nabierze natomiast dodatkowego znaczenia w momencie ewentualnego opuszczania aktualnego układu (wybicia). To właśnie wybicie z wyznaczonego na ostatnich sesjach obszaru zmienności pomoże określić docelowy kierunek.

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)