Biuletyn Analizy Technicznej

Pełen Raport, wraz z informacją na temat czynników ryzyka dostępny jest do pobrania w formie pliku pdf. 

S&P 500

- zeszłotygodniowe tąpnięcie skłoniło część inwestorów do poszukiwania okazji na mocno (w krótkim terminie) wyprzedanym rynku, co przyniosło niewielki zwrot. Obserwowane odbicie doprowadziło do naruszenia pierwszej strefy oporowej – z pewnością jednak nie przebiega to bezproblemowo, a podaż pozostaje aktywna. Skala zmienności jest na dodatek tak duża, że zmniejsza wiarygodność wskazań technicznych. O poprawie obrazu technicznego indeksu S&P 500 będzie można mówić dopiero po zamknięciu przesłaniającym całe czarne marubozu z 10 października br.

PGNIG

- kurs PGNIG utrzymywany jest w ramach krótkoterminowej konsolidacji, stanowiącej korzystną dla popytu formę korekty wcześniejszych wzrostów. Wybicie z układu bocznego powinno pomóc w postawieniu diagnozy co do docelowego kierunku. Co istotne, pierwsze sygnały sprzedaży wynikające z uspokojenia po stronie wskaźników nie są wspierane sygnałami płynącymi z analizy wykresu notowań, co znacząco zmniejsza ich znaczenie.

GTC

- zwiększenie dynamiki spadku oraz zejście na nowe minima trendu spadkowego to dwa czynniki implikujące silne wyprzedanie wskaźników. Na bazie tego wyprzedania, wspartego bliskością linii poprowadzonej po lokalnych minimach ponad rocznej fali spadkowej, wyprowadzone zostało odreagowane. Znaczenie tego ruchu zarówno z punktu widzenia aktualnych wskazań sygnalnych, jak i potencjału do zmiany obowiązującego układu sił, jest marginalne. Sygnały sprzedaży obowiązują.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)