Perspektywy Rynkowe

 

Zaprezentowany poniżej komentarz stanowi jedynie część Raportu. Pełen Raport, wraz z informacją na temat czynników ryzyka dostępny jest do pobrania w formie pliku pdf.

 

Ostatnia fala wzrostów przed słabym drugim półroczem?

 

Tu możesz pobrać raport

 

 

Ostatnia fala wzrostów przed słabym drugim półroczem? Kulminacja wzrostów w ramach tegorocznej hossy na polskim rynku miała miejsce 9 maja. Od tego czasu największe spółki z WIG20 osłabiają notowania głównych indeksów, przyczyniając się do spadku relatywnej siły warszawskiej giełdy względem pozostałych rynków wschodzących (MSCI Emerging Markets), a także rynków zachodnich. Natomiast na rynku amerykańskim hossa trwa w najlepsze. Dość powiedzieć, że w ostatnich dniach indeks największych amerykańskich spółek S&P500 odnotował nowe historyczne rekordy notowań, idąc w ślad za przyspieszeniem inflacji bazowej oraz spadającą stopą bezrobocia. Korekta na polskim rynku ma zatem prawdopodobnie charakter techniczny, tj. neutralizujący siłę polskiej giełdy z poprzednich miesięcy. Uważamy, że czas na grę na ryzykownych aktywach skończy się dopiero na przełomie lipca i sierpnia. Wtedy to wyczerpie się fala wzrostowa na rynkach wschodzących, dolar amerykański zacznie się umacniać, przełamując dotychczasowy trend spadkowy, a indeksy akcji skorygują wyjątkowo wysokie oczekiwania względem dynamik zysków globalnych spółek. Kluczowymi tematami w drugim półroczu 2017 r. będzie m.in. rozczarowanie polityką fiskalną Donalda Trumpa (w zakresie reformy podatkowej) oraz istotny spadek oczekiwań inflacyjnych, wynikający z negatywnego impulsu monetarnego w Chinach. Ponadto pod koniec roku planowane jest wygaszenie programu luzowania ilościowego przez Europejski Bank Centralny, a amerykański FED zapowiedział stopniową redukcję sumy bilansowej. Dla aktywnych inwestorów proponujemy pozostawienie w portfelu aktywów wysokiego ryzyka, w tym z rynków rozwijających się, na okres od 1 do 2 miesięcy. Natomiast pasywnym inwestorom zalecamy stopniową redukcję ryzyka w kierunku krótkoterminowych papierów wysokiej wiarygodności, gdyż w perspektywie 6 miesięcy prawdopodobnie dojdzie do istotnego rozczarowania zwrotem z aktywów o podwyższonym profilu ryzyka.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)