Oferta specjalna dla aktywnych członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Oferta specjalna dla aktywnych członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, obowiązuje od 8 października 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. i obejmuje następujące wysokości opłat i prowizji:

 • dla zleceń dotyczących akcji, praw do akcji, praw poboru, certyfikatów inwestycyjnych, ETF i produktów strukturyzowanych składanych w:
  • systemie transakcyjnym CDMInternet – 0,24%*
  • Punkcie Usług Maklerskich oraz telefonicznie0,29%*

   * minimalna prowizja wynosi 5,90 zł
 • dla zleceń dotyczących kontraktów terminowych z wyłączeniem kontraktów terminowych na akcje i kursy walut składanych w:
  • systemie transakcyjnym CDMInternet – 6,90 zł
  • Punkcie Usług Maklerskich oraz telefonicznie8,00 zł

Inwestuj w produkty rynku kapitałowego za pośrednictwem Pekao24Makler wszędzie tam gdzie masz dostęp do internetu lub telefonu. Do Twojej dyspozycji oddajemy:

 • system transakcyjny CDMInternet – www.cdm24.pl
 • Infolinię maklerską czynną w dni robocze w godzinach 8.00 – 20.00 oraz całodobowy system informacji głosowej (IVR) pod numerami telefonów 801 140 490 lub 22 591 24 90 (koszt połączenia wg taryfy operatora)

 

Rachunek w Biurze Maklerskim Pekao to przede wszystkim:

 • Szeroka oferta inwestycyjna
  W ramach jednego rachunku inwestycyjnego możesz korzystać z całego spektrum rozwiązań. Buduj portfel dopasowany do Twoich potrzeb i oczekiwań względem ryzyka
 • Usługi dodatkowe
  Korzystaj z rozwiązań wykraczających poza standardową realizację zleceń – DayTrading, Zlecenia Do Dyspozycji Maklera, Odroczony Termin Płatności, Transakcje pakietowe, Usługa Intraday
 • Rynki polskie i zagraniczne
  Otrzymujesz dostęp do instrumentów notowanych na GPW oraz kilku tysięcy zagranicznych instrumentów finansowych
 • Doświadczenie, profesjonalizm i bezpieczeństwo
  Jesteśmy na rynku kapitałowym od blisko 30 lat, w tym czasie zrealizowaliśmy już kilkadziesiąt milionów transakcji
 • Swobodny dostęp do aktywów
  Wybierasz taki dostęp do rachunku inwestycyjnego jaki będzie najbardziej dla Ciebie odpowiedni – przez urządzenia mobilne, komputer, telefon, w placówce
 • Wygoda inwestowania i funkcjonalność
  Inwestuj za pośrednictwem nowoczesnej platformy inwestycyjnej eTrader Pekao
 • Integracja z rachunkiem bankowym
  Możesz korzystać z oferty Banku i Biura Maklerskiego bez odrębnego logowania oraz realizować szybkie przelewy pomiędzy rachunkami inwestycyjnymi i bankowymi prowadzonymi w Banku Pekao S.A.
 • Profesjonalna obsługa
  Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych Doradców Klienta, Analityków i Maklerów

Szczegółowe warunki promocji opisane są w poniższych komunikatach:

Komunikat nr 82/BM/ZWS/2020* z dnia 8 października 2020 r. dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla aktywnych członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Komunikat nr 47/BM/ZWS/2020 z dnia 8 października 2020 r. dla Klientów, wobec których ma zastosowanie regulamin Biura Maklerskiego Pekao w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla aktywnych członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)