Promocje

Zapoznaj się z ofertami specjalnymi dla nowych i obecnych Klientów Biura Maklerskiego Pekao (dawniej CDM):

Dla Klientów inwestujących w fundusze inwestycyjne w CDMInternet

Złóż zlecenie nabycia jednostek funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem CDMInternet i skorzystaj z obniżonej o 100% opłaty manipulacyjnej!

Więcej o promocji

Rachunek za 0 zł dla "Klientów funduszowych"

Jeśli inwestujesz wyłącznie w fundusze, w BM Pekao (dawniej CDM) mamy dla Ciebie rachunek inwestycyjny za 0 zł. Zapraszamy do wybranego Punktu Usług Maklerskich (dawniej POK CDM). 

Więcej

Oferta specjalna dla aktywnych członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Dla aktywnych członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, przygotowaliśmy ofertę specjalną, obejmującą promocyjne wysokości opłat i prowizji.

Więcej

Z naszych usług można korzystać w Punktach Usług Maklerskich (dawniej POK CDM) w godzinach pracy placówek oraz poprzez kanały zdalne.

Do dyspozycji Klientów oddajemy:
  • serwis internetowy CDMInternet - https://www.cdm24.pl
  • Infolinię TeleCDM czynną w dni robocze w godzinach 8.00 – 20.00 pod numerem telefonu: 801 140 490 (połączenie bezpłatne dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych) bądź 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora).
  • całodobowy serwis automatycznej informacji głosowej (IVR).

 

Informacje związane z inwestowaniem i świadczeniem usług

Niniejsze informacje są upowszechniane w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie
https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

Świadczenie usług w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa na poziom ryzyka w porównaniu z ryzykami, które wynikałyby z poszczególnych usług, gdyby te usługi świadczone były oddzielnie. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do ryzyka opisanego dla poszczególnych usług, stanowi sumę ryzyk poszczególnych usług.

W związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umów zawartych w ramach usług Klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami innymi niż określonymi w Taryfie prowizji i opłat lub dokumentach regulujących zasady korzystania z Usług maklerskich oraz Pozostałych usług. Więcej informacji w sprawie usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej jest dostępnych w Komunikacie dla Klientów.

Zapoznaj się z informacją o Administratorze Danych Osobowych.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)