Promocje

Zapoznaj się z ofertami specjalnymi dla nowych i obecnych Klientów Biura Maklerskiego Pekao (dawniej CDM):

Niższe stawki opłat na kontraktach terminowych na indeksy WIG.GAMES, WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN i WIG.MS-PET

Klientów BM Pekao (dawniej CDM), którzy w terminie 30 września 2019r. - 29 lutego 2020r. zrealizują transakcje na kontraktach terminowych na indeksy: WIG.GAMES, WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN lub WIG.MS-PET obowiązują niższe stawki prowizji:

  • w CDMInternet i CDMMobile - 6,00 zł od jednego kontraktu,
  • telefonicznie oraz osobiście w PUM (dawniej POK CDM) - 8,00 zł od jednego kontraktu

Szczegóły w Komunikacie dla Klientów

Rachunek za 0 zł dla "Klientów funduszowych"

Jeśli inwestujesz wyłącznie w fundusze, w BM Pekao (dawniej CDM) mamy dla Ciebie rachunek inwestycyjny za 0 zł. Zapraszamy do wybranego Punktu Usług Maklerskich (dawniej POK CDM). 

Więcej

Z naszych usług można korzystać w Punktach Usług Maklerskich (dawniej POK CDM) w godzinach pracy placówek oraz poprzez kanały zdalne.

Do dyspozycji Klientów oddajemy:
  • serwis internetowy CDMInternet - https://www.cdm24.pl
  • Infolinię TeleCDM czynną w dni robocze w godzinach 8.00 – 20.00 pod numerem telefonu: 801 140 490 (połączenie bezpłatne dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych) bądź 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora).
  • całodobowy serwis automatycznej informacji głosowej (IVR).

 

Informacje związane z inwestowaniem i świadczeniem usług

Niniejsze informacje są upowszechniane w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie
https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

Świadczenie usług w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa na poziom ryzyka w porównaniu z ryzykami, które wynikałyby z poszczególnych usług, gdyby te usługi świadczone były oddzielnie. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do ryzyka opisanego dla poszczególnych usług, stanowi sumę ryzyk poszczególnych usług.

W związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umów zawartych w ramach usług Klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami innymi niż określonymi w Taryfie prowizji i opłat lub dokumentach regulujących zasady korzystania z Usług maklerskich oraz Pozostałych usług. Więcej informacji w sprawie usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej jest dostępnych w Komunikacie dla Klientów.

Zapoznaj się z informacją o Administratorze Danych Osobowych.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)