Promocje

Zapoznaj się z ofertami specjalnymi CDM dla nowych i obecnych Klientów:

Rachunek za 0 zł dla "Klientów funduszowych"

Jeśli inwestujesz wyłącznie w fundusze, w CDM mamy dla Ciebie rachunek inwestycyjny za 0 zł. Zapraszamy do dowolnego Punktu Obsługi Klientów CDM. 

Więcej

Oferta specjalna dla osób do 26 roku życia

Poznaj ofertę specjalną dla Młodych Inwestorów - zyskaj rachunek inwestycyjny za 0 zł aż do 26 urodzin z niższymi stawkami prowizji!

 

Więcej

Oferta specjalna dla Członków SII

Chcesz skorzystać z oferty dla Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych?
Zgłoś się po ofertę specjalną - preferencyjne stawki prowizji i rachunek za 0 zł w 2019 r.

 

Więcej

Pakiety notowań

Z myślą o Klientach inwestujących online przygotowaliśmy ofertę specjalną na pakiety notowań PLUS, PRESTIGE i VIP.

Więcej

Informacje związane z inwestowaniem i świadczeniem usług

Niniejsze informacje są upowszechniane w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie
https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

Świadczenie usług w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa na poziom ryzyka w porównaniu z ryzykami, które wynikałyby z poszczególnych usług, gdyby te usługi świadczone były oddzielnie. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do ryzyka opisanego dla poszczególnych usług, stanowi sumę ryzyk poszczególnych usług.

W związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umów zawartych w ramach usług Klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami innymi niż określonymi w Taryfie prowizji i opłat lub dokumentach regulujących zasady korzystania z Usług maklerskich oraz Pozostałych usług. Więcej informacji w sprawie usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej jest dostępnych w Komunikacie dla Klientów.

Zapoznaj się z informacją o Administratorze Danych Osobowych.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)