Promocje

Zapoznaj się z ofertami specjalnymi dla nowych i obecnych Klientów Biura Maklerskiego Pekao (dawniej CDM):

0 zł za nabycie funduszy otwartych w CDMInternet

Teraz możesz inwestować z obniżoną o 100% opłatą manipulacyjną przy nabyciu/konwersji/zamianie wszystkich funduszy inwestycyjnych dostępnych za pośrednictwem CDMInternet.

Ofertą promocyjną objęte są zlecenia składane przez CDMInternet (www.CDM24.pl), na kwotę nie niższą niż 100 PLN, w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2020 roku.

 

Jak skorzystać z promocji?


Zaloguj się CDMInternet w celu złożenia zlecenia nabycia objętego promocją.

PRZEJDŹ DO CDMINTERNET

Oferta specjalna 50% zniżki na subfundusze TFI PZU

Zainwestuj w jednostki uczestnictwa wybranych funduszy zarządzanych przez TFI PZU z obniżoną o 50% stawką opłaty manipulacyjnej. Oferta specjalna obowiązuje w okresie od 15 lipca do dnia 31 grudnia 2020 r. i dotyczy:

 • PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
 • PZU Zrównoważony,
 • PZU Medyczny,
 • PZU Akcji KRAKOWIAK,
 • PZU Akcji Małych i Średnich Spółek,
 • PZU Aktywny Akcji Globalnych,
 • PZU Akcji Rynków Rozwiniętych,
 • PZU Akcji Rynków Wschodzących,
 • PZU Akcji Spółek Dywidendowych.

 

Zapoznaj się ze warunkami oferty >

szczegóły oferty

Rachunek za 0 zł dla "Klientów funduszowych"

Jeśli inwestujesz wyłącznie w fundusze, w BM Pekao (dawniej CDM) mamy dla Ciebie rachunek inwestycyjny za 0 zł. Zapraszamy do wybranego Punktu Usług Maklerskich (dawniej POK CDM). 

Więcej

Z naszych usług można korzystać w Punktach Usług Maklerskich (dawniej POK CDM) w godzinach pracy placówek oraz poprzez kanały zdalne.

Do dyspozycji Klientów oddajemy:
 • serwis internetowy CDMInternet - https://www.cdm24.pl
 • Infolinię TeleCDM czynną w dni robocze w godzinach 8.00 – 20.00 pod numerem telefonu: 801 140 490 (połączenie bezpłatne dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych) bądź 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora).
 • całodobowy serwis automatycznej informacji głosowej (IVR).

 

Informacje związane z inwestowaniem i świadczeniem usług

Niniejsze informacje są upowszechniane w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie
https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

Świadczenie usług w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa na poziom ryzyka w porównaniu z ryzykami, które wynikałyby z poszczególnych usług, gdyby te usługi świadczone były oddzielnie. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do ryzyka opisanego dla poszczególnych usług, stanowi sumę ryzyk poszczególnych usług.

W związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umów zawartych w ramach usług Klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami innymi niż określonymi w Taryfie prowizji i opłat lub dokumentach regulujących zasady korzystania z Usług maklerskich oraz Pozostałych usług. Więcej informacji w sprawie usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej jest dostępnych w Komunikacie dla Klientów.

Zapoznaj się z informacją o Administratorze Danych Osobowych.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)