RADPOL S.A.

  • Informacje o ofercie
    • Przedmiotem emisji jest nie więcej niż  akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej brak danych każda.
    • Dzień ustalenia prawa poboru - 12.01.2017 r.
    • Terminy notowań praw poboru - 06.07-14.07.2017
    • Terminy zapisów na akcje (podstawowe i dodatkowe) - 07.07-19.07.2017
    • Planowany przydział (dotyczy zapisów dodatkowych) - 31.07.2017
    • Cena emisyjna jednej akcji serii E wynosi - 1,40 zł
    • Liczba PP/akcje nowej emisji - 2,82606050 jednostkowego PP uprawnia do zapisu na 1 akcję nowej emisji

    UWAGA!

    W związku z dodatkowymi warunkami emisji zapisy na akcje nowej emisji przyjmowane są wyłącznie w Punktach Obsługi Klienta

  • Zapisy na akcje serii E spółki RADPOL S.A.
    • w Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao S.A.

     

  • Warunki płatności za akcje nowej emisji

    Zapis na akcje nowej emisji jest opłacany poprzez obciążenie rachunku inwestycyjnego Klienta w CDM kwotą wynikającą z iloczynu liczby akcji objętych zapisem i ich ceny emisyjnej. Akcje muszą zostać opłacone najpóźniej w momencie składnia zapisu (rozliczona gotówka musi być na rachunku). Rozliczone również muszą być transakcje zakupu praw poboru w przypadku, gdy Klient dokonał zakupu praw poboru, które wykonuje składając zapis.

  • Opłaty i prowizje

    Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. nie pobiera prowizji od przyjmowanych zapisów na akcje nowej emisji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru. 

  • Zasady odstąpienia od zapisu

    Złożony zapis jest nieodwołalny.

     

     

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)