NEW WORLD RESOURCES Plc

 • Informacje o ofercie
  • Przedmiotem emisji jest nie więcej niż 32.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej brak danych EUR każda.
  • Dzień ustalenia prawa poboru - 08.09.2014 r.
  • Terminy notowań praw poboru - 11.09 - 23.09.2014 r.
  • Terminy zapisów na akcje (podstawowe i dodatkowe) - 12.09 - 24.09.2014 r.
  • Planowany przydział (dotyczy zapisów dodatkowych) - brak danych
  • Cena emisyjna jednej akcji serii A wynosi - 0,023458 EUR
  • Liczba PP/akcje nowej emisji - 1 jednostkowe PP uprawnia do zapisu na 1 akcję nowej emisji
 • Zapisy na akcje serii A spółki NEW WORLD RESOURCES Plc
  • w Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao S.A.
  • w serwisie internetowy CDMInternet - w zakładce NOWE EMISJE / PRAWA
  • telefonicznie, w tym również za pośrednictwem infolinii TeleCDM, pod numerami:
   • 801 140 490 (opłata za 1 impuls),
   • 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora)
 • Opłaty i prowizje

  Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. nie pobiera prowizji od przyjmowanych zapisów na akcje nowej emisji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru. 

 • Zasady odstąpienia od zapisu

  Złożony zapis jest nieodwołalny.

   

   

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)