GONTYNIEC S.A.

 • Informacje o ofercie
  • Przedmiotem emisji jest nie więcej niż 4.735.800 akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
  • Dzień ustalenia prawa poboru - 13.10.2014 r.
  • Terminy notowań praw poboru - 15.12 - 29.12.2014 r.
  • Terminyn zapisów na akcje (podstawowe i dodatkowe) - 15.12 - 05.01.2015 r.
  • Planowany przydział (dotyczy zapisów dodatkowych) - 09.01.2015 r.
  • Cena emisyjna jednej akcji serii D1 wynosi - 2,20 zł
  • Liczba PP/akcje nowej emisji - 1 jednostkowe PP uprawnia do zapisu na 3 akcje nowej emisji
 • Zapisy na akcje serii D1 spółki GONTYNIEC S.A.
  • w Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao S.A.
  • w serwisie internetowy CDMInternet - w zakładce NOWE EMISJE / PRAWA
  • telefonicznie, w tym również za pośrednictwem infolinii TeleCDM, pod numerami:
   • 801 140 490 (opłata za 1 impuls),
   • 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora)
 • Opłaty i prowizje

  Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. nie pobiera prowizji od przyjmowanych zapisów na akcje nowej emisji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru. 

 • Zasady odstąpienia od zapisu

  Złożony zapis jest nieodwołalny.

   

   

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)