BORUTA-ZACHEM S.A.

 • Informacje o ofercie
  • Przedmiotem emisji jest nie więcej niż 46.525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł każda.
  • Dzień ustalenia prawa poboru - 22.04.2015 r.
  • Terminy notowań praw poboru - brak danych
  • Terminy zapisów na akcje (podstawowe i dodatkowe) - od 23.04.2015 r. do 30.04.2015 r.
  • Planowany przydział (dotyczy zapisów dodatkowych) - 12.05.2015 r.
  • Cena emisyjna jednej akcji serii B wynosi - 0,20 PLN
  • Liczba PP/akcje nowej emisji - 3 jednostkowe PP uprawniają do zapisu na 1 akcję nowej emisji
 • Zapisy na akcje serii B spółki BORUTA-ZACHEM S.A.
  • w Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao S.A.
  • w serwisie internetowy CDMInternet - w zakładce NOWE EMISJE / PRAWA
  • telefonicznie, w tym również za pośrednictwem infolinii TeleCDM, pod numerami:
   • 801 140 490 (opłata za 1 impuls),
   • 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora)
 • Opłaty i prowizje

  Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. nie pobiera prowizji od przyjmowanych zapisów na akcje nowej emisji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru. 

 • Zasady odstąpienia od zapisu

  Złożony zapis jest nieodwołalny.

   

   

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)