Planowane emisje z prawem poboru

Nazwa spółki
Dzień ustalenia Prawa Poboru
Liczba Praw Poboru uprawniająca do zapisu na Akcje Nowej Emisji
Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji
Zapisy
Notowanie
Prawa Poboru
na GPW/NC

POLWAX
seria E

31.07.2019 - - - -

CTE
seria G

30.07.2019 - - - -

MINOX
seria B

18.07.2018 - 0,20 zł - -

MBFGROUP
seria H

28.06.2017 - - - -


INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)