Obligacje serii B UNISERV - PIECBUD S.A. - zakończenie zapisów

Decyzją Zarządu Uniserv Piecbud S.A., na skutek przekroczenia przez wartość zapisów, maksymalnej wartości emisji, 11 kwietnia zostało zakończone przyjmowanie zapisów w publicznej ofercie obligacji.

Dokumenty Uniserv - Piecbud S.A.:

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy. Został przygotowany w związku z prowadzoną ofertą publiczną obligacji serii B emitowanych przez Uniserv - Piecbud S.A. (Emitent). Emitent udostępnia do wiadomości publicznej memorandum informacyjne, które zostało opublikowane na stronie internetowej Emitenta pod adresem uniserv-piecbud.com.pl oraz na stronie internetowej oferującego: http://www.nwai.pl/ oraz członków konsorcjum, w tym: http://www.cdmpekao.com.pl/.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Informacja jest skierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)