Sprzedaż akcji Solar Company S.A.

Aktualne informacje dotyczące Oferty:

1.  Wprowadzający określili ostateczną cenę Akcji Oferowanych na 13,00 zł za jedną Akcję Oferowaną.

2.  Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie wynosi 12.000.000 Akcji Oferowanych, w tym:
 • 995.000 serii A-WL oraz 5.005.000 serii B będących własnością spółki WAKON INVESTMENTS LIMITED;
 • 497.500 serii A-SL oraz 2.502.500 serii B będących własnością spółki STANMAX CO. LIMITED;
 • 497.500 serii A-VL oraz 2.502.500 serii B będących własnością spółki VERAQUES LIMTED;

3.  Osteteczna liczba i rodzaj Akcji Oferowanych oferowanych w poszczegółnych transzach w ramach Oferty

W dniu 28 marca 2012, Wprowadzający ustalili, iż:

 • w Transzy Inwestorów Indywidualnych ostatecznie oferuje się 400.000 Akcji Oferowanych;
 • w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych ostatecznie oferuje się 11.600.000 Akcji Oferowanych.

 
W dniach od 26 do 28 marca 2012  w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. przyjmowane są zapisy na akcje spółki Solar Company S.A.


Zapis możesz złożyć za pośrednictwem:

 • Zapisy będą przyjmowane po ustalonej Cenie Maksymalnej tj. 19.50 zł.
 • Inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów, przy czym pojedynczy zapis musi opiewać co najmniej na 5 Akcji Oferowanych, a łącznie zapisy złożone przez danego inwestora w jednym podmiocie nie mogą opiewać na więcej niż 2.400.000 Akcji Oferowanych.
 • CDM Pekao nie pobiera prowizji od zapisu.

Już teraz otwórz rachunek inwestycyjny w CDM Pekao S.A. online
i skorzystaj ze specjalnej oferty:

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao S.A do końca 2012 roku,
 • 0 zł za dostęp do notowań online i wykresy,
 • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM,
 • 0 zł za przelewy internetowe,
 • 0 zł za SMS autoryzujący transakcję,
 • 0 zł za połączenie z Euro kontem,
 • 0 zł za potwierdzenie transakcji za 3 ostatnie dni obrotu na rynku,
 • 0 zł za edukację w Akademii CDM i spotkania z Wojtkiem Białkiem,
 • 0 zł za wsparcie konsultantów TeleCDM.
Solar Company  S.A. jest właścicielem marki Solar, jednej z najbardziej rozpoznawalnych na polskim rynku marek modowych skierowanych do kobiet i lidera wysokogatunkowych dzianin, oryginalnego wzornictwa i wysokiej jakości wykończenia.
Pod marką Solar sprzedawane są autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz akcesoriów odzieżowych. Kolekcje marki tworzone są z myślą o kobietach aktywnych zawodowo, młodych duchem, dbających o swój wygląd, ceniących elegancję z odrobiną ekstrawagancji. Podstawą sukcesu marki Solar jest łączenie światowych trendów z oczekiwaniami polskich klientek. Każdego roku projektowane są trzy główne kolekcje obejmujące sezony: wiosna-lato, jesień-zima oraz karnawał.

Grupa Solar stale rozwija sieć sprzedaży, zarówno w Polsce, jak i za granicą i obejmuje ona obecnie łącznie 234 placówki (sieć sprzedaży Grupy w Polsce obejmuje 196 punktów handlowych, składającą się z 72 sklepów własnych (w tym 8 sklepów typu outlet), 8 sklepów franczyzowych oraz 116 sklepów partnerskich). Od kilku lat Grupa jest również obecna na rynkach zagranicznych poprzez sieć sklepów partnerskich i franczyzowych, która obejmuje obecnie 38 sklepów (31 partnerskich oraz 7 franczyzowych) zlokalizowanych m.in. w Niemczech, Belgii, Wielkiej Brytanii, Szkocji, Rosji, Ukrainie oraz na Słowacji, Litwie i Białorusi.

Kalendarium oferty publicznej:

 • do 23 marca 2012 - Podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej
 • 26-28 marca 2012 - Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych
 • 27-28 marca 2012 (w dniu 28 marca 2012 r. do godziny 16:00) - Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
 • 29 marca 2012  (do godz. 8:00) - Podanie do publicznej wiadomości Ceny Sprzedaży Akcji, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji oferowanych w poszczególnych transzach
 • 29 marca - 3 kwietnia 2012 - Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
 • do 4 kwietnia 2012  lub w zbliżonym terminie - Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych/ Zamknięcie Oferty Publicznej
 • 12 kwietnia 2012 lub w zbliżonym terminie - Pierwszy dzień notowania Akcji na rynku regulowanym GPW.
Zapoznaj się z Prospektem Emisyjnym.

Oferującym akcje jest DI BRE Banku S.A.

Zastrzeżenie prawne:

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII, JAPONII LUB W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH TAKA PUBLIKACJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE MOGĄ PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE Z MOCY PRAWA Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych spółki SOLAR COMPANY S.A. („Spółka”). Prospekt („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki („Oferta”) oraz ubieganiem się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 marca 2012 r. i wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami do Prospektu oraz komunikatami aktualizacyjnymi stanowi jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o Spółce oraz Ofercie. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.ri-solar-company.com.pl ), oraz na stronie internetowej oferującego, tj. Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (www.dibre.pl). Niniejszy materiał jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych oraz promocyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie są sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o obrocie papierami wartościowymi z 1933 r., ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani przez żaden organ regulujący obrót papierami wartościowymi w jakimkolwiek stanie lub na terytorium podlegającym jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Jak złożyć zapis?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)