Informacja o cenie i liczbie akcji spółki X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Zapoznaj się z opublikowaną przez spółkę  X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Informacją o cenie i liczbie akcji spółki X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Więcej na stronie www.xtb.com

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o  nabyciu papierów wartościowych X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („Spółka"). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz publicznej ofercie akcji spółki  na terytorium Polski („Oferta") jest  prospekt („Prospekt") sporządzony w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie  akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. Prospekt jest dostępny na stronach internetowych Spółki (https://www.xtb.com/).

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo określone na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/.

Więcej

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)