Zapisy na akcje Wirtualna Polska Holding S.A.

W dniach  15 - 22 kwietnia 2015 r. w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. przyjmowane będą zapisy na akcje spółki Wirtualna Polska Holding S.A.

Informacje o Spółce

Wirtualna Polska Holding S.A. zgodnie z informacjami w zawartymi w prospekcie emisyjnym to:

 • właściciel marek: Wirtualna Polska, o2, Money.pl, Pudelek, BizTok, Kafeteria, Sportowe Fakty oraz Domondi i Homebook;
 • wiodąca platforma medialna online w Polsce;
 • spółka posiadająca największą bazę realnych użytkowników wśród polskich portali*;
 • jeden z największych podmiotów na rynku reklamy internetowej w Polsce - najszybciej rosnącego segmentu rynku reklamy w naszym kraju**;
 • aktywny gracz na rynku e-commerce;
 • jeden z najbardziej doświadczonych zespołów w konsolidacji polskiego Internetu.

* według Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2014 r.

** według Starlink

 

Zapoznaj się z:

Skorzystaj z promocji: 

 • 0 zł za prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca 2015 roku dla nowych Klientów, którzy w dniach 
  15 - 22 kwietnia
  2015 r. otworzą rachunek inwestycyjny w CDM Pekao i jednocześnie złożą zapis na akcje spółki Wirtualna Polska Holding SA w ramach oferty publicznej.

Zapis na akcje Wirtualna Polska Holding SA możesz złożyć w CDM Pekao:

 • Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao
 • poprzez serwis internetowy CDMInternet - w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA
 • poprzez serwis mobilny CDMMobile - w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA
 • telefonicznie, w tym również za pośrednictwem Infolinii TeleCDM, pod numerami:
  • 801 140 490 (opłata za 1 impuls),
  • 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora).      
 • Kalendarium oferty publicznej:

 • 15-22 kwietnia 2015 r. - okres przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych
 • 30 kwietnia 2015 r. - przydział Akcji Ofertowanych
 • około 8 maja 2015 r. - zakładany pierwszy dzień notowania Akcji i Praw do Akcji na GPW
 • Oferującym jest Pekao Investment Banking SA.

Co zyskasz otwierając rachunek w CDM Pekao? 

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca 2015 roku dla nowych Klientów, dokonujących zapisu na akcje Wirtualna Polska Holding SA,
 • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych,
 • 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM,
 • 0 zł za możliwość udziału w spotkaniach edukacyjnych,
 • 0 zł za wsparcie konsultantów TeleCDM.

 Jak złożyć zapis? 

  jak kupić          logowanie

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani w innych państwach, w których takie rozpowszechnianie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia akcji spółki Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka"). Prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.wp.pl).

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo określone na stronie www.cdmpekao.com.pl.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)