Zapisy na akcje Vistal Gdynia S.A.

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, ANI W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.


W dniach  12  - 17 grudnia 2013 w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. przyjmowane są zapisy na akcje spółki Vistal Gdynia S.A.

Cena maksymalna za jedną akcję została ustalona na poziomie 18,00 PLN.

Klienci chcący złożyć zapis muszą posiadać rachunek inwestycyjny ponieważ przydział akcji nastąpi na sesji specjalnej na GPW.
Inwestor składając zapis musi posiadać na rachunku środki na opłacenie zapisu powiększone o prowizję maklerską.
Należności ze sprzedaży mogą stanowić wpłatę na pokrycie zapisu na Akcje Oferowane.

Informacje o Spółce

Grupa Kapitałowa VISTAL -  bazując na ponad dwudziestoletnim doświadczeniu oferuje kompleksowe wykonywanie różnorodnych konstrukcji stalowych w Polsce i Europie. Obszar działania firmy to:

 • prefabrykacja,
 • montaż,
 • prace antykorozyjne,
 • badania NDT obiektów branży mostowej, okrętowej, energetyki wiatrowej oraz Offshore.

Szeroki wachlarz usług jaki oferuje grupa pozwala na dostarczanie klientom produktów, często o nieprzeciętnych parametrach wagowych i wymiarowych, spełniając najwyższe wymagania jakościowe. Firma Vistal Gdynia szczególną uwagę zwraca na bezpieczeństwo i wytrzymałość konstrukcji by mieć pewność, iż spełnią najsurowsze wymagania norm budowlanych, według standardów polskich i europejskich. Dostarczając produkty wysokiej jakości zyskała uznanie klientów w kraju i za granicą. Vistal Gdynia stałymi posiada także stałe  relacje partnerskie z firmami z całej Europy.

Zapoznaj się z:

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI:

 • 0 zł za otwarcie rachunku w CDM Pekao
 • 0 zł za prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2013 dla nowych Klientów, którzy w dniach 12 - 17 grudnia 2013 otworzą rachunek inwestycyjny w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. i jednocześnie złożą zapisy na zakup akcji spólki Vistal Gdynia S.A.

Zapis na akcje Vistal Gdynia S.A. możesz złożyć w CDM Pekao za pośrednictwem:

Kalendarium oferty publicznej:

 • 9 grudnia 2013 - Otwarcie Oferty Publicznej (publikacja Prospektu)
 • 12–17 grudnia 2013 -  Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych
 • 12–17 grudnia 2013 - Proces budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
 • do 17 grudnia 2013 - Podanie do publicznej wiadomości Ceny Akcji oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach
 • 18 – 23 grudnia 2013 Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, w tym 18 – 20 grudnia 2013 r. przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w odpowiedzi na Zaproszenia wystosowane po procesie budowy Księgi Popytu
 • do 24 grudnia 2013 - Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych/Zamknięcie Oferty Publicznej
 • 7-8 stycznia 2014 lub w zbliżonym terminie - Pierwszy dzień notowania PDA na rynku regulowanym GPW

Oferującym jest Dom Maklerski mBanku S.A.

Co zyskasz otwierając rachunek w CDM Pekao? 

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2013 dla nowych Klientów,
 • 0 zł za dostęp do notowań online z jedną ofertą i wykresy,
 • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM,
 • 0 zł za przelewy internetowe,
 • 0 zł za SMS autoryzujący transakcję,
 • 0 zł za połączenie z Euro kontem,
 • 0 zł za potwierdzenie transakcji za 3 ostatnie dni obrotu na rynku,
 • 0 zł za edukację w Akademii CDM i spotkania z Wojtkiem Białkiem,
 • 0 zł za wsparcie konsultantów TeleCDM.

Jak złożyć zapis? 

  jak kupić          logowanie

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów prawnych, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE z późn. zm. (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana dalej „Dyrektywą Prospektową”) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Prospekt, który został sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 grudnia 2013 r. („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt jest dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.vistal.pl) oraz oferujących – Domu Maklerskiego mBanku S.A. (www.mDomMaklerski.pl) oraz DDPP Securities S.A. (www.ddpp.com.pl).

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)