Oferta publiczna obligacji serii B UNISERV - PIECBUD S.A.

W dniach 10 - 18  kwietnia 2017 r. w CDM Pekao będą przyjmowane zapisy na Obligacje serii B spółki Uniserv - Piecbud S.A.

Informacje podstawowe o Spółce

Uniserv - Piecbud S.A. tworzy Grupę kapitałową, która w kraju jest liderem w zakresie rozwiązań technologicznych dla budownictwa i modernizacji kominów przemysłowych, chłodni kominowych i chłodni wentylatorowych. Firma rozpoczęła działalność również poza krajem. Prowadziła budowy w Rosji, Niemczech i Rumunii, Estonii oraz Czechach. Grupa wielokrotnie wyróżniana takimi nagrodami, jak Gazele Biznesu, Cezary Śląskiego Biznesu, Medalem Europejskim dla zasług, a w 2017 została uhonorowana nagrodą „Diament 2017" przez FORBES.

Harmonogram oferty Uniserv - Piecbud S.A.:

 • Termin zapisów przyjmowanych w CDM: 10-18 kwietnia 2017 r.
 • Przydział: 20 kwietnia 2017 r.

Najważniejsze informacje dotyczące oferty:

 • Maksymalna wartość emisji: 10 000 000 PLN 
 • Minimalna wielkość zapisu: 1 Obligacja  
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + 5,35%
 • Zapadalność: 36 miesięcy, wykup 20 kwietnia 2020 r.
 • Od zapisu na obligacje nie jest pobierana prowizja maklerska
 • Planowane zabezpieczenie:
  • hipoteka na nieruchomości CHK S.A. w Gliwicach - na I miejscu
  • zastaw rejestrowy na urządzeniach ślizgowych będących własnością Uniserv Budownictwo S.A.
  • oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz administratora zabezpieczeń (Kancelaria MSS)

Wartość zabezpieczeń zgodnie z wyceną rzeczoznawcy: 11 574 000 PLN

 • Dodatkowe uprawnienia Obligatariuszy: opcja przedterminowego wykupu
 • W trakcie składania zapisu należy posiadać rachunek inwestycyjny w CDM

Zapis na Obligacje Uniserv-Piecbud S.A. możesz złożyć w CDM Pekao w Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao

Dokumenty Uniserv - Piecbud S.A.:

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy. Został przygotowany w związku z prowadzoną ofertą publiczną obligacji serii B emitowanych przez Uniserv - Piecbud S.A. (Emitent). Emitent udostępnia do wiadomości publicznej memorandum informacyjne, które zostało opublikowane na stronie internetowej Emitenta pod adresem uniserv-piecbud.com.pl oraz na stronie internetowej oferującego: http://www.nwai.pl/ oraz członków konsorcjum, w tym: http://www.cdmpekao.com.pl/.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Informacja jest skierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)