Zapisy na akcje Tarczyński S.A.

W dniach od 22 do 28 maja 2013  w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. przyjmowane był zapisy na akcje spółki Tarczyński S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Zapis można było złożyć za pośrednictwem:
Informacje o ofercie:
 • Zarząd Spółki przydzielił łącznie 5.000.000 akcji serii F, w tym 500.000 akcji serii F w Transzy Inwestorów Indywidualnych
 • Przydział akcji serii F w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpił za pośrednictwem systemu informatycznego GPW.
 • Średnia stopa redukcji złożonych zapisów  na akcje serii F w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 69,628%.
 • Cena emisyjna akcji serii F wyniosła 9,00 zł.

PROMOCJA:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2013 dla nowych Klientów, którzy w dniach 22 - 28 maja 2013 r. otworzą rachunek inwestycyjny w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. i jednocześnie złożą zapisy na akcje spółki Tarczyński S.A.
Grupa Tarczyński jest wiodącym producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami TARCZYŃSKI, DOBROSŁAWA oraz STARPECK. Grupa produkuje ok. 500 wyrobów mięsno-wędliniarskich, w tym najbardziej rozpoznawalne to wysokiej jakości Kabanosy Extra oraz inne wędliny przywołujące najlepsze staropolskie tradycje, takie jak „Dębowa Tradycja", „Wędliny z Kotła" czy „Tajemnice Kuchni". Strategicznym obszarem działalności Grupy jest segment produktów premium. Sprzedaż produktów Grupy odbywa się w kanale tradycyjnym oraz nowoczesnym, głównie w Polsce, ale także w Niemczech, Anglii i Holandii.

Planowany harmonogram oferty:

 • 20 maja 2013 - Otwarcie Oferty Publicznej i Publikacja Prospektu 
 • 22 maja 2013  - Otwarcie subskrypcji
 • 22 – 28 maja 2013 - Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych
 • 28 maja 2013 - Podanie do publicznej wiadomości Ceny Akcji oraz liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach

 • 4 czerwca 2013 - Zamknięcie subskrypcji

 •  5 czerwca 2013  - Przydział Akcji Serii F w Transzy Inwestorów Indywidulanych na sesji GPW.

 • 18 czerwca 2013 lub w zbliżonym terminie - Pierwszy dzień notowania PDA na rynku regulowanym GPW.

Zapoznaj się z prospektem emisyjnym:

 1. Dokument Podsumowujący
 2. Dokument Ofertowy
 3. Dokument Rejestracyjny  

Oferującym akcje jest Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Co zyskasz otwierając rachunek w CDM Pekao?

 • 0 zł za dostęp do notowań online i wykresy,
 • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM,
 • 0 zł za przelewy internetowe,
 • 0 zł za SMS autoryzujący transakcję,
 • 0 zł za połączenie z Euro kontem,
 • 0 zł za potwierdzenie transakcji za 3 ostatnie dni obrotu na rynku,
 • 0 zł za edukację w Akademii CDM i spotkania z Wojtkiem Białkiem,
 • 0 zł za wsparcie konsultantów TeleCDM.

Jak złożyć zapis? 

  jak kupić          logowanie

Zastrzeżenie prawne:

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, KANADY, AUSTRALII, JAPONII LUB W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH TAKA PUBLIKACJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE MOGĄ PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE Z MOCY PRAWA Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy lub promocyjny i nie stanowi ani nie zawiera oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych spółki Tarczyński S.A. ("Spółka") i ani niniejszy materiał, ani żadna jego część, ani fakt jego dystrybucji nie stanowią podstawy ani nie powinny być wykorzystywane w związku z jakąkolwiek umową lub decyzją inwestycyjną. Niniejszy materiał nie jest poradą inwestycyjną lub rekomendacją nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej jej akcji jest prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 maja 2013 roku („Prospekt Emisyjny”), który został opublikowany i jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki: www.grupatarczynski.pl oraz Firmy Inwestycyjnej (Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.): www.dibre.pl. Ani niniejszy materiał ani jakakolwiek jego część nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Australii lub Japonii oraz podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Rozpowszechnianie niniejszego materiału lub jego części w innych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego dokumentu powinny uzyskać informację na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie Prospektu Emisyjnego zatytułowanym „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Emisyjnego.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)