Zapisy na akcje POLWAX S.A.

W dniach 15 – 18 września 2014 roku w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. przyjmowane będą zapisy na akcje spółki POLWAX S.A. w transzy Inwestorów Indywidualnych

Informacje o Spółce

POLWAX S.A prowadzi działalność od 1999 roku. W latach 2004-2012 Spółka funkcjonowała w strukturach Grupy LOTOS. Polwax S.A. należy do ścisłej czołówki największych europejskich producentów i dystrybutorów rafinowanych i odwanianych parafin oraz szerokiego asortymentu wosków parafinowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych procesów technologicznych, wysokiej i stabilnej jakości wyrobów oraz współpracy z wieloma jednostkami badawczymi, jak również dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb Klienta, produkty Spółki mają ugruntowaną pozycję na rynku. Produkty Spółki znajdują zastosowanie w różnorodnych gałęziach przemysłu, takich jak: przemysł nawozowy, odlewnictwo precyzyjne, przetwórstwo drzewne, produkcja lakierów i farb, przemysł gumowy, przemysł papierniczy i opakowaniowy, produkcja materiałów budowlanych, produkcja materiałów wybuchowych, produkcja świec i zniczy oraz przemysł spożywczy i kosmetyczny. 

Kalendarium oferty publicznej:

  • 10 września 2014 r.  - Otwarcie Oferty Publicznej
  • 15 - 18 września 2014 r. - Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych na Akcje Oferowane
  • do godz. 9.00 w dniu 19 września 2014 r. - Podanie do publicznej wiadomości Ceny Akcji oraz liczby akcji Oferowanych w poszczególnych transzach
  • ok. 6 października 2014 r. - Pierwszy dzień notowania akcji Spółki na rynku regulowanym GPW (planowany)  

Oferta specjalna dla nowych Klientów: 

0 zł za prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2014 dla nowych Klientów, którzy w dniach 15 - 18 września 2014 otworzą rachunek inwestycyjny w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. i jednocześnie złożą zapisy na akcje spółki Polwax S.A. w ramach oferty publicznej. Sprawdź szczegóły w komunikacie.

Zapis na akcje spółki Polwax S.A. możesz złożyć w CDM Pekao:

 Zapoznaj się z:

Co zyskasz otwierając rachunek w CDM Pekao? 

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2014 dla nowych Klientów, dokonujących zapisu na akcje spółki Polwax S.A.
  • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych,
  • 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM,
  • 0 zł za możliwość udziału w spotkaniach edukacyjnych,
  • 0 zł za wsparcie konsultantów TeleCDM.

 Jak złożyć zapis? 

  jak kupić          logowanie

Zastrzeżenie prawne:

 

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, KANADY, AUSTRALII, JAPONII LUB W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH TAKA PUBLIKACJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE MOGĄ PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE Z MOCY PRAWA

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy lub promocyjny i nie stanowi ani nie zawiera oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych spółki Polwax S.A. ("Spółka") i ani niniejszy materiał, ani żadna jego część, ani fakt jego dystrybucji nie stanowią podstawy ani nie powinny być wykorzystywane w związku z jakąkolwiek umową lub decyzją inwestycyjną. Niniejszy materiał nie jest poradą inwestycyjną lub rekomendacją nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej jej akcji jest prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 września 2014 roku („Prospekt Emisyjny"), który został opublikowany i jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki: http://www.polwax.pl/ oraz Oferującego (Dom Maklerski mBanku S.A.): http://www.mdm.pl/.

Ani niniejszy materiał ani jakakolwiek jego część nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Australii lub Japonii oraz podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Rozpowszechnianie niniejszego materiału lub jego części w innych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego dokumentu powinny uzyskać informację na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać.

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie Prospektu Emisyjnego zatytułowanym „Czynniki ryzyka" oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Emisyjnego.

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)