Zapisy na akcje PKP Cargo

W dniach 9 – 21 października 2013 (do godziny 23:59) w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. przyjmowane są zapisy na akcje spółki PKP CARGO S.A.

Grupa PKP CARGO to największy kolejowy przewoźnik towarowy w Polsce i drugi po Deutsche Bahn w Unii Europejskiej. W 2012 roku udział Grupy w łącznej pracy przewozowej w Polsce wynosił 60,3% (wg danych UTK), natomiast udział Grupy w łącznej pracy przewozowej w UE wynosił 8,5% (wg danych Spółki oraz Eurostatu). W pierwszym półroczu 2013 r. udział Grupy w łącznej pracy przewozowej wykonanej w Polsce wyniósł 59,7% (według danych UTK).

Grupa PKP CARGO transportuje zróżnicowane rodzaje towarów, z największym udziałem surowców przy rosnącym wolumenie przewozów intermodalnych. W 2012 roku Grupa przetransportowała 116,7 milionów ton ładunków, a praca przewozowa wykonana w Polsce wyniosła 29,6 miliarda tonokilometrów.

W 2012 roku największy udział w pracy przewozowej wykonanej przez Grupę PKP CARGO miały: paliwa stałe (głównie węgiel), kruszywa i materiały budowlane oraz metale i rudy.

Cena maksymalna akcji wynosi 74zł

 SKORZYSTAJ Z PROMOCJI:

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2013 dla nowych Klientów, którzy w dniach   9 - 21 października 2013 otworzą rachunek inwestycyjny w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. i jednocześnie złożą zapisy na zakup akcji spółki PKP CARGO.

Zapis na akcje możesz złożyć w CDM Pekao za pośrednictwem:

Kalendarium oferty publicznej:

 • 9 - 21 października 2013 (do godziny 23:59) - zapisy dla Inwestorów Indywidualnych.
 • 28 października 2013 - planowany termin przydziału akcji.
 • 31 października 2013 - planowany debiut akcji na GPW.

 Zapoznaj się z prospektem emisyjnym oraz materiałem analitycznym.

Oferującym jest DM PKO BP S.A..

Zapraszamy na wideoczat inwestorski z Członkami Zarządu Grupy PKP Cargo S.A.

Planowana data rozpoczęcia wideoczatu: 9 października 2013 r. o godzinie 19:00.

Czat będzie dostępny po kliknięciu na niniejszy link .


Co zyskasz otwierając rachunek w CDM Pekao? 

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2013 dla nowych Klientów,
 • 0 zł za dostęp do notowań online z jedną ofertą i wykresy,
 • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych
 • 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM,
 • 0 zł za przelewy internetowe,
 • 0 zł za SMS autoryzujący transakcję,
 • 0 zł za połączenie z Euro kontem,
 • 0 zł za potwierdzenie transakcji za 3 ostatnie dni obrotu na rynku,
 • 0 zł za edukację w Akademii CDM i spotkania z Wojtkiem Białkiem,
 • 0 zł za wsparcie konsultantów TeleCDM.

Jak złożyć zapis? 

  jak kupić          logowanie

 

Zastrzeżenie prawne:

NNiniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o PKP Cargo S.A. („Spółka”), ofercie publicznej akcji Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępniony na stronach internetowych www.pkp-cargo.pl oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego www.dm.pkobp.pl. Niniejszy materiał nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji bezpośrednio czy pośrednio, w całości lub w części, na lub do terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady i Japonii..

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)