Zapisy na akcje Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

W dniach od 24 stycznia do 1 lutego 2013 (ostatniego dnia do godziny 23:59) w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. przyjmowane są zapisy na akcje spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Zapis możesz złożyć za pośrednictwem:
 • Zapisy będą przyjmowane po ustalonej Cenie Maksymalnej 26 zł.
 • Zapisy będą przyjmowane na nie mniej niż 1 akcję i nie więcej niż 1 500 akcji.

PROMOCJA:

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2013 dla osób, które otworzą rachunek w CDM Pekao online
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2013 dla nowych Klientów, którzy w dniach 24 stycznia  - 1 lutego 2013 roku otworzą rachunek inwestycyjny w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA i jednocześnie złożą zapisy na akcje spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości jest jednym z największych (pod względem wycenionej wartości rynkowej portfela nieruchomości) podmiotów posiadających i zarządzających nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi w Polsce.

W skład Grupy Polskiego Holdingu Nieruchomości wchodzą podmioty mające wieloletnie doświadczenie w wielu dziedzinach, w tym w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów deweloperskich. Grupa dysponuje działkami oraz obiektami na terenie całej Polski (m.in. w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku i Gdyni). Portfel nieruchomości Grupy obejmuje 150 nieruchomości, o łącznej powierzchni najmu brutto (biurowej, handlowej, logistycznej, mieszkaniowej i innej) wynoszącej 305 385 m², a także dysponuje 1 185,7 ha nieruchomości gruntowych (stan na 31 października 2012). 

Planowany harmonogram oferty:

 • 23 stycznia 2013 - Publikacja Prospektu oraz publikacja aneksu do Prospektu z Ceną
  Maksymalną 26 zł.  Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu.
 • 24 stycznia 2013 - Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych.
 • 1 lutego 2013 - zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych.
 • 4 lutego 2013 - ustalenie Ceny Sprzedaży i ostatecznej liczby  Akcji Oferowanych.

 • 8 lutego 2013 - przydział akcji w systemie GPW oraz rozliczenie przydziału w systemie KDPW

 • nie później niż 13 lutego 2013  - pierwszy dzień notowania Akcji na GPW.

Zapoznaj się z Prospektem emisyjnym, anaksem do prospektu oraz komunikatami aktualizujacymi.

Oferującym akcje jest Dom Maklerski PKO BP S.A.

Co zyskasz otwierając rachunek w CDM Pekao?

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao S.A do końca 2013 roku
  (promocja dla osób s otwierających rachunek online),
 • 0 zł za dostęp do notowań online i wykresy,
 • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM,
 • 0 zł za przelewy internetowe,
 • 0 zł za SMS autoryzujący transakcję,
 • 0 zł za połączenie z Euro kontem,
 • 0 zł za potwierdzenie transakcji za 3 ostatnie dni obrotu na rynku,
 • 0 zł za edukację w Akademii CDM i spotkania z Wojtkiem Białkiem,
 • 0 zł za wsparcie konsultantów TeleCDM.

Jak złożyć zapis? 

  jak kupić          logowanie

Zastrzeżenie prawne:

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są przeznaczone do publikacji ani rozpowszechniania, bezpośrednio ani pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani też papiery wartościowe nie mogą być oferowanie ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych w razie braku rejestracji lub zwolnienia z obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. (U.S. Securities Act of 1933) z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do niej. Żadna część oferty nie będzie zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani też w Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty kupna papierów wartościowych, ani też papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie będą sprzedawane w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem przed rejestracją, zwolnieniem z rejestracji lub spełnieniem wymogów na podstawie przepisów o papierach wartościowych danej jurysdykcji.

Niniejszy materiał, ani żadna jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. („Spółka”). Prospekt sporządzony w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 stycznia 2013 r. i wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizacyjnych do Prospektu stanowi jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce („Oferta”). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.phnsa.pl) oraz oferującego (www.dm.pkobp.pl). Przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji Spółki w Ofercie inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Prospektu, wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w tej ustawie. Nie będzie prowadzona oferta publiczna akcji Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.”

Jak złożyć zapis?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)