Zapisy na akcje OT Logistics SA

W dniach 24 - 28  czerwca 2013  w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. przyjmowane są zapisy na akcje spółki OT Logistics S.A.

Do objęcia w publicznej ofercie będzie ogółem nie mniej niż 150.000 i nie więcej niż 454.426 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,92 zł.

Transza dla inwestorów indywidualnych obejmuje do 104.426 akcji oferowanych (seria B). 

Zapisy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane są po Cenie Maksymalnej, która wynosi 280 zł. 

OT Logistics S.A. to nowoczesna firma logistyczna operująca na rynku europejskich przewozów towarowych, wokół której powstała Grupa Kapitałowa składająca się z kilkunastu spółek o różnym profilu działalności. Spółka zajmuje się przede wszystkim transportem towarów żeglugą śródlądową, ale świadczy także usługi przybrzeżnego transportu wodnego, usługi wspierające transport wodny, wydobywanie żwiru i piasku, najem nieruchomości, magazynowanie i przechowywanie towarów oraz przeładunki. Spółka posiada 300 jednostek pływających o łącznej nośności 100 tys. ton. OT Logistics S.A. koncentruje swą działalność na Odrze, na odcinku Gliwice - Wrocław i w rejonie Szczecina, gdzie realizuje ponad trzecią część przewozów towarów.

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI:

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2013 dla nowych Klientów, którzy w dniach  24 - 28 czerwca 2013 otworzą rachunek inwestycyjny w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. i jednocześnie złożą zapisy na zakup akcji spółki OT Logistics S.A.

Zapis na akcje możesz złożyć w CDM Pekao za pośrednictwem:

Kalendarium oferty publicznej:

 • 21 czerwca 2013 (do godz. 18.00) - Podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej, która wynosi 280 zł.
 • 24 do 28 czerwca 2013 - przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz budowanie Księgi Popytu
 • 1 lipca 2013 (do godziny 15.00- ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej oraz ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz liczby Akcji oferowanych w poszczególnych transzach. Wstępna Alokacja dla Inwestorów Instytucjonalnych
 • 2 do 4 lipca 2013 przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
 • do 5 lipca 2013przydział Akcji  

 Zapoznaj się z:

Oferującym są NWAI DM S.A. oraz DM BOŚ S.A.

Co zyskasz otwierając rachunek w CDM Pekao? 

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2013 dla nowych Klientów,
 • 0 zł za dostęp do notowań online z jedną ofertą i wykresy,
 • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM,
 • 0 zł za przelewy internetowe,
 • 0 zł za SMS autoryzujący transakcję,
 • 0 zł za połączenie z Euro kontem,
 • 0 zł za potwierdzenie transakcji za 3 ostatnie dni obrotu na rynku,
 • 0 zł za edukację w Akademii CDM i spotkania z Wojtkiem Białkiem,
 • 0 zł za wsparcie konsultantów TeleCDM.

Jak złożyć zapis? 

  jak kupić          logowanie

 

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych OT Logistics S.A. („Spółka"). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta") jest prospekt („Prospekt") przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W dniu 6 czerwca 2013 r. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych Emitenta  http://www.otlogistics.com.pl/

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do publikacji lub dystrybucji  poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)