Zapisy na akcje MLP Group

W dniach 8 -15  października 2013 (do godziny 17:00) w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. przyjmowane są zapisy na akcje spółki MLP Group S.A.

MLP Group od 1998 roku prowadzi działalność na rynku nieruchomości komercyjnych, specjalizując się w budowie nowoczesnych centrów magazynowo-produkcyjnych, oferując swoim najemcom zarówno powierzchnię magazynową, jak i powierzchnię logistyczną (produkcyjną), przystosowaną do prowadzenia lekkiej produkcji przemysłowej. Działając na rynku w roli dewelopera, konsultanta i zarządcy nieruchomości, Grupa dostarcza wszechstronnych rozwiązań wielu międzynarodowym i krajowym przedsiębiorstwom produkcyjnym oraz dystrybucyjnym w zakresie optymalizacji powierzchni magazynowo-produkcyjnej. Wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych, stosowanie rozwiązania typu built-to-suit oraz wsparcie najemcy w trakcie trwania umowy najmu.

MLP Group zajmuje obecnie czwartą pozycję, z udziałem rynkowym wynoszącym 4%, na rynku powierzchni magazynowo-produkcyjnych w Polsce, pod względem wielkości oferowanej powierzchni magazynowej na koniec pierwszego półrocza 2013 r., oferując najemcom łącznie 344 tys. m2 powierzchni magazynowej

 

 SKORZYSTAJ Z PROMOCJI:

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2013 dla nowych Klientów, którzy w dniach   8 - 15  października 2013 otworzą rachunek inwestycyjny w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. i jednocześnie złożą zapisy na zakup akcji spółki MLP Group.

Zapis na akcje możesz złożyć w CDM Pekao za pośrednictwem:

Kalendarium oferty publicznej:

8 - 15 października 201

Proces budowania Księgi Popytu

8 - 15 października 2013
(do godz. 17.00)

Przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych

15 października 2013

Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, Ceny Akcji Oferowanych oraz liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach

21 października 2013

Ewentualne zapisy składane w wykonaniu umowy o subemisję

Do 22 października 2013

Przydział Akcji Oferowanych

Do 22 października 2013

Zamknięcie Oferty Publicznej

Około 28 października 2013

Pierwszy dzień notowania Akcji oraz PDA na GPW

 Zapoznaj się z prospektem emisyjnym oraz materiałem przygotowanym przez Biura Analiz CDM Pekao, dotyczącym oferty publicznej.

Oferującym jest CAIB Polska SA.

Co zyskasz otwierając rachunek w CDM Pekao? 

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca roku 2013 dla nowych Klientów,
 • 0 zł za dostęp do notowań online z jedną ofertą i wykresy,
 • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych
 • 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM,
 • 0 zł za przelewy internetowe,
 • 0 zł za SMS autoryzujący transakcję,
 • 0 zł za połączenie z Euro kontem,
 • 0 zł za potwierdzenie transakcji za 3 ostatnie dni obrotu na rynku,
 • 0 zł za edukację w Akademii CDM i spotkania z Wojtkiem Białkiem,
 • 0 zł za wsparcie konsultantów TeleCDM.

Jak złożyć zapis? 

  jak kupić          logowanie

 

Zastrzeżenie prawne:

NINIEJSZY DOKUMENT (ORAZ ZAWARTE W NIM INFORMACJE) NIE ZAWIERA ANI NIE STANOWI OFERTY SPRZEDAŻY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, ANI TEŻ ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, W STANACH ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADZIE LUB JAPONII, ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKA OFERTA LUB ZAPROSZENIE BYŁYBY SPRZECZNE Z PRAWEM. PAPIERY WARTOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE ZOSTAŁY I NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU, Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI („USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”) I NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH ANI PODMIOTOM AMERYKAŃSKIM (ANG. US PERSONS), JEŚLI NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH LUB NIE BĘDZIE PRZYSŁUGIWAĆ W STOSUNKU DO NICH ZWOLNIENIE Z WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH REJESTRACJI PRZEWIDZIANE W USTAWIE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. NIE BĘDZIE PROWADZONA ŻADNA OFERTA PUBLICZNA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH. NINIEJSZY MATERIAŁ MA WYŁĄCZNIE CHARAKTER PROMOCYJNY i W ŻADNYM PRZYPADKU NIE STANOWI OFERTY ANI ZAPROSZENIA, JAK RÓWNIEŻ PODSTAW PODJĘCIA DECYZJI W PRZEDMIOCIE INWESTOWANIA W PAPIERY WARTOŚCIOWE SPÓŁKI MLP GROUP S.A. („SPÓŁKA”). PUBLICZNA OFERTA AKCJI SPÓŁKI NA TERYTORIUM POLSKI BĘDZIE PROWADZONA NA PODSTAWIE PROSPEKTU EMISYJNEGO, KTÓRY PO ZATWIERDZENIU PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO, BĘDZIE JEDYNYM PRAWNIE WIĄŻĄCYM DOKUMENTEM ZAWIERAJĄCYM INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁKI I AKCJI SPÓŁKI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM OFERTY PUBLICZNEJ. PROSPEKT BĘDZIE DOSTĘPNY NA JEJ STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI (www.mlp.pl) ORAZ W PUNKTACH OBSŁUGI KLIENTA / PUNKTACH USŁUG MAKLERSKICH, KTÓRYCH LISTA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI (www.mlp.pl). NINIEJSZY MATERIAŁ NIE MOŻE BYĆ ROZPOWSZECHNIANY W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE I JAPONII.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)