Krynica Vitamin S.A. zapisy na akcje dla Inwestorów Indywidualnych

W dniach 18 listopada - 2 grudnia 2015 r. w CDM Pekao są przyjmowane zapisy od Inwestorów Indywidualnych na Akcje Oferowane spółki Krynica Vitamin S.A.

Informacje podstawowe o spółce Krynica Vitamin S.A.

Grupa jest jednym z wiodących producentów napojów funkcjonalnych, wśród których około 90% stanowią napoje energetyczne, zaliczane do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Bezpośrednim przedmiotem działalności Grupy jest produkcja napojów oraz usługowy ich rozlew w opakowania aluminiowe oraz opakowania z tworzyw sztucznych PET. Grupa głównie specjalizuje się w usługowym rozlewie dla produktów markowych oraz w mniejszym stopniu w produkcji napojów w markach własnych. 

W Polsce Grupa współpracuje z dużą liczbą sieci handlowych oraz producentami rozpoznawalnych i cenionych marek napojów. Coraz silniej i skuteczniej konkuruje również na rynkach zagranicznych, w szczególności w krajach takich jak: Czechy, Niemcy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Rumunia, Rosja, Litwa, Grecja, Słowenia, Słowacja, Węgry.

Źródło: Prospekt Emisyjny spółki Krynica Vitamin S.A.

Harmonogram oferty:

 • 18 listopada - 2 grudnia 2015 roku - przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy Inwestorów Indywidualnych (indywidualny zapis na nie więcej niż 4% Akcji Oferowanych);
 • 1 grudnia - 3 grudnia 2015 roku (do godz. 15.00) - przyjmowanie deklaracji w procesie budowania Księgi Popytu;
 • 3 grudnia 2015 roku - podanie do publicznej wiadomości liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach oraz ceny Akcji w poszczególnych transzach;
 • 7 grudnia 2015 roku - ostatni dzień (upływ terminu) dla uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu w związku z podaniem liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach oraz ceny Akcji w poszczególnych transzach;
 • 9 grudnia 2015 roku - przydział Akcji Oferowanych;
 • ok. 1 tygodnia od przydziału Akcji Oferowanych - przewidywany termin rozpoczęcia notowań Akcji Istniejących i Praw do Akcji na rynku regulowanym;
 • ok. 1 miesiąca od przydziału Akcji Oferowanych - przewidywany termin rozpoczęcia notowań Nowych Akcji na rynku regulowanym.

Informacje o ofercie: 

 • Minimalna wielkość zapisu: 1 Akcja Oferowana.
 • Maksymalna wielkość zapisu: nie więcej niż 4% Akcji Oferowanych, tj. 283.389 Akcji Oferowanych.
 • Cena Maksymalna: 12,25 zł za jedną Akcję Oferowaną.
 • Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny.

Zapisy na akcje oferowane Krynica Vitamin S.A. w CDM Pekao przyjmujemy:

 • w Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao
 • poprzez serwis internetowy CDMInternet - w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA
 • poprzez serwis mobilny CDMMobile - w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA 
 • telefonicznie, w tym również za pośrednictwem Infolinii TeleCDM, pod numerami:
  • 801 140 490 (opłata za 1 impuls),
  • 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora).      

Zapoznaj się z dokumentami emisyjnymi Spółki:

Oferta specjalna dla Nowych Klientów: 

0 zł za prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca 2015 r. dla nowych Klientów, którzy w dniach 18 listopada-2 grudnia 2015 r. otworzą rachunek inwestycyjny w CDM Pekao i jednocześnie złożą zapis na Akcje Oferowane spółki Krynica Vitamin S.A. w ramach oferty publicznej (szczegóły w Komunikacie).  

Co zyskasz otwierając rachunek w CDM Pekao? 

 • 0 zł za dostęp do rynków zagranicznych
 • 0 zł za dostęp do analiz ekspertów CDM i usługi ogólnych porad inwestycyjnych
 • 0 zł za możliwość udziału w spotkaniach edukacyjnych,
 • 0 zł za pomoc konsultantów TeleCDM.

 Jak złożyć zapis? 

  jak kupić          logowanie

  

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Krynica Vitamin S.A. („Spółka"). Prospekt emisyjny („Prospekt") przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW") jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta"). W związku z Ofertą przeprowadzaną wyłącznie w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://www.krynicavitamin.com/), jak również na stronie internetowej Oferującego (http://www.trigon.pl/).

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo określone na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)