Zapisy na akcje spółki IZO-BLOK S.A.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 1 - 5 lipca 2016 roku w CDM Pekao przyjmowane są zapisy w Transzy Indywidualnej na akcje spółki IZO-BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie.

Podstawowe informacje o Spółce

IZO-BLOK jest spółką produkcyjno-usługową działająca w sektorze przetwórstwa tworzyw sztucznych. Spółka specjalizuje się w zaawansowanym technologicznie przetwarzaniu EPP (polipropylen spieniony) i produkcji elementów z EPP, które pełnią funkcje konstrukcyjne lub ochronne w przemyśle motoryzacyjnym i branży logistycznej. W 2011 r. akcje Emitenta zadebiutowały na rynku NewConnect a w 2015 r. na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
Źródło: Prospekt emisyjny.

Podstawowe informacje dotyczące Spółki i oferty:

 • Minimalny zapis to 1 Akcja Oferowana.
 • W dniu 1 lipca 2016 r. Zarząd Spółki, po zakończeniu budowy Księgi Popytu, w porozumieniu z Oferującym, ustalił:
  • ostateczną liczbę Akcji serii D oferowanych w ramach Oferty na 267.000, w tym: 13.350 Akcji serii D w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz 253.650 Akcji serii D w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
  • cenę oferowanych nowych Akcji serii D na 160 złotych za akcję.
 • Przy zapisie nie jest pobierana prowizja maklerska.
 • Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny.

Harmonogram oferty publicznej*:

 • 01.07.2016 do godz. 9:00 - Podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej Akcji serii D oraz ostatecznej liczby oferowanych Akcji serii D (w tym oferowanych w poszczególnych transzach)
 • 01.07. - 05.07.2016 - Przyjmowanie zapisów w Transzy dla Inwestorów Indywidualnych
 • do 07.07.2016 - Przydział Akcji serii D
 • do 22.07.2016 - Zakładany pierwszy dzień notowania Praw do Akcji serii D na GPW

*Harmonogram oferty może ulec zmianie.

Zapoznaj się z:

Zapis na akcje IZO-BLOK S.A. możesz złożyć w CDM Pekao:

 • poprzez System CDMInternet - w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZNA
 • poprzez System CDMMobile - w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZNA
 • telefonicznie, w tym również za pośrednictwem Infolinii TeleCDM, pod numerami: 
  • 801 140 490 (opłata za 1 impuls),
  • 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora).

Jak złożyć zapis?

jak kupić               logowanie               

Zastrzeżenia prawne

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.

Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe opisane w niniejszym dokumencie nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani nie są oferowane publicznie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych. Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów prawnych, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.) (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana dalej „Dyrektywą Prospektową") i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Prospekt, który został sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 czerwca 2016 r. („Prospekt"), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o spółce IZO-BLOK S.A. („Spółka") i oferowanych papierach wartościowych Spółki. Prospekt jest dostępny na stronach internetowych www.izo-blok.pl, www.spo.izo-blok.pl oraz www.dmbzwbk.pl.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo opisane na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/
Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta oraz nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

Więcej

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)